Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015. Sp. z o.o.
Cena: 84,00 zł
szt.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015. Sp. z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015

Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Feliński Jerzy

Stron:252

Format:A5

Oprawa:miękka

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań aktualnych na 2015 rok:
- Kodeksu Spółek Handlowych
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opracowanie zawiera tekst jednolity Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wyciąg przepisów dotyczących spółek z o.o. z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne działania i prowadzenia Spółek z o. o. Charakterystyka spółki z o.o. w świetle KSH. Organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o. Rachunkowość, finanse, obciążenia fiskalne oraz zakres i formy ubezpieczeń. Przykładowy wzór umowy spółki oraz innych dokumentów założycielskich. Ujednolicone teksty ustaw.

Stan prawny na cały rok 2015 r.

Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja od A do Z
Cena: 136,50 zł
szt.
Inwentaryzacja od A do Z
Inwentaryzacja od A do Z
 
Autor: Danuta Małkowska
symbol: RFK848
objętość: 204 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: V, 2013

 

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji.

Autorka szczegółowo omawia:

 • zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania)
 • metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)
 • procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.


Wiele uwagi poświęcono również uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz zagadnieniom związanym z korektą kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i schematy ewidencyjne.

Wydanie V poradnika uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.

Dostępność:
duża ilość
Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
Cena: 139,00 zł
szt.
 Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 378
ISBN: 978-83-255-7657-8
Redakcja: Ewa Pawka-Nowak
Autorzy: Sebastian Bach, dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak, Justyna Kisielewska, Ewa Pawka-Nowak, dr Izabela Świderek
 

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 70 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Metody wyceny.

Książka uwzględnia specyfikę jednostek pomocy społecznej, gdyż przedstawia księgowania dotyczące:

 1. Funduszu alimentacyjnego,
 2. Świadczeń rodzinnych w tym świadczeń nienależnie pobranych,
 3. Środków dotacji wydatkowanych przez jednostki pomocy społecznej,
 4. Odsetek pobieranych przez jednostki pomocy społecznej (kontrowersje w zakresie ich naliczania i pobierania)

W książce zamieściliśmy również wzory polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej.

Dostępność:
duża ilość
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
Cena: 149,00 zł
szt.
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

 

 

Kod produktu: UBAPwNSTU

Autor: Bartłomiej Latos

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-69-0

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

 

Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie decydować o realizacji prac budowlanych w trakcie użytkowania nieruchomości?
 
Współpraca z zarządcą
 
Autor w przejrzysty i praktyczny sposób prezentuje zakres obowiązków właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Podpowiada, jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo.
 
Konserwacja i przeglądy okresowe
 
W publikacji wyjaśniono, z jaką częstotliwością – doraźnie, co sześć miesięcy, rok czy pięć lat – należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku, w tym: ciągów komunikacyjnych, drzwi, bram, instalacji, wind i systemów przeciwpożarowych.
 
Prace budowlane w urzędzie
 
Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Autor zwraca uwagę na konieczność przygotowania planu, który usprawni realizację remontu i nie ograniczy prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 
W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.
Dostępność:
duża ilość
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT
Cena: 128,00 zł
szt.
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT – zasady odpowiedzialności – nowe zasady rozliczania podatku – organizacja procesu zmian

 
Wydawnictwo: ODDK
Autor: Michał Borowski
symbol: JBK1051
objętość: 116 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-270-9
 
Rewolucja w rozliczeniach VAT jednostek samorządu terytorialnego – podatnikiem VAT jest gmina, konieczność centralizacji potwierdzona orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r.

Autor krok po kroku:

– 
 analizuje skutki orzeczenia TSUE i wcześniejszej uchwały NSA na rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych, w tym m.in.
 • zakłady budżetowe – wyjaśnienie, czy uchwała NSA lub orzeczenie TSUE wpływają również na ich status
 • korektę dotychczasowych rozliczeń VAT,
 • kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia VAT,
 • sposób kalkulowania tzw. współczynnika struktury VAT (wynikającego z art. 90 ustawy o VAT)
 • prewspółczynnik w warunkach centralizacji (stanowisko MF, zasady rozliczania w oparciu o projekty rozporządzeń)
 • problemy z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych
 • rozliczanie finansowania zewnętrznego

a jednocześnie:

– omawia elementy istotne przy tworzeniu scentralizowanego modelu rozliczania VAT, w tym:
 • kwestię wyrejestrowania jednostek budżetowych z VAT,
 • konieczność wprowadzenia procedur i instrukcji podatkowych (w tym przykłady dokumentacji),
 • problem przechowywania dokumentów,
 • agregację danych VAT do zbiorczej deklaracji VAT,
 • standaryzację rejestru VAT (zgodność oprogramowania),
 • problem mocy prawnej wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • nadzór nad rozliczeniami VAT gminy i jej jednostek jako jednego podatnika VAT,
 • zasady odliczania VAT (bezpośrednia alokacja, współczynnik VAT, prewspółczynnik).

Niniejsza książka to znakomity instruktaż dla tych, którzy szukają optymalnych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych w nowej rzeczywistości podatkowej. Lektura obowiązkowa w każdej gminie i jednostce budżetowej.
Dostępność:
duża ilość
Podatki lokalne 2016 + płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 350
ISBN: 978-83-255-7982-1
Autorzy: Agata Dzięgiel-Matras, Hanna Kmieciak, Robert Zenc
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Stan prawny: październik 2015 r.

W 2015 r. weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),
 2. ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699),
 3. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045.),
 4. ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283),

Nowelizacja z poz.1wprowadziła obowiązujące od 11.9.2015 r. regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące od 1.1.2016 r. zmiany w zakresie funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na zmiany w zakresie funkcjonowania podatków lokalnych wpływa ponadto ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw która również obowiązuje od 1.1.2016 r.

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:

Podatki lokalne 2016

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych od 2016 r. – szczegółowe omówienie zmian w podziale na poszczególne podatki i opłaty lokalne,
 2. co jest podstawą od 2016 r. do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 3. w jaki sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym oraz grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 4. czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 5. jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 6. jakie obowiązują zasady postępowania od 2016 r. w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 7. co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 8. jakie obowiązek ciąży na gminie w zakresie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia od 2016 r.,
 9. na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 10. czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 11. czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić zasady poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 1. tabelę porównawczą przepisów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 2. liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu lub kwota podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty 100 zł oraz zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 3. orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z zakresie poszczególnych podatków i opłat,
 4. wzory uchwał oraz decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 5. aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.
Dostępność:
duża ilość
Abc płatnika składek zus
Cena: 82,00 zł
szt.
Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek ZUS

Wydawnictwo : RACHUNKOWOŚĆ

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4

Skomplikowane i nieustannie zmieniajace sie reguly podlegania ubezpieczeniom, a takze nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powoduja, ze prawidlowe wykonanie obowiazków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowosc przygotowalo nowa ksiazke pt.: ABC platnika skladek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedzerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzynskich, wychowawczych),
• obowiazki przedsiebiorców jako platników skladek ZUS (zasady rozliczen, oplacania skladek, wypelniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga czesc, skladajaca sie z pytan –odpowiedzi dotyczacych szczególowych zagadnien, oraz czesc trzecia, zawierajaca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania platników skladek.

Ksiazka jest praca zbiorowa pod redakcja Anny Kolesnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowan sa specjalisci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.


Spis tresci :

Wstep
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców i osób wspólpracujacych
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne pracowników
Podstawa wymiaru i zasady obliczania skladek pracowniczych
Skladki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zleceniobiorców
Skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych od zlecenia
Ubezpieczenia wypadkowe
Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika skladek
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytulów do ubezpieczen
Rozliczanie skladek za osoby na zasilkach macierzynskich i urlopach wychowawczych
Skladki ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Interpretacje urzedowe
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ
Rozliczenie podatku po korekcie skladek – interpretacje IS
 
Spis tabel
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytulu wykonywania pozarolniczej dzialalnosci lub wspólpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytulów rodzacych obowiazek ubezpieczen /
Wysokosc skladek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc skladki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc wynagrodzenia mlodocianego /
Stopy procentowe i finansowanie skladek /
Przychody pracowników nie stanowiace podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne /
Róznice miedzy tytulami wylaczen z podstawy wymiaru skladek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartosci w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug (w tym kontrakt menedzerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami (najczestsze zbiegi tytulów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug zawarta i wykonywana przez emeryta lub renciste na rzecz podmiotu innego niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami /
Przychody, które wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców po spelnieniu okreslonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiazków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /
Dostępność:
duża ilość
Śrdoki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2016
Cena: 172,00 zł
szt.
Śrdoki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2016

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2016

 

Autorzy: Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka
 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 1300

Już można zamawiać !!!

Przewidywany termin wydania: MARZEC/KWIECIEŃ

Realizacja wysyłek zgodnie z kolejnością wpływu zamówień !!!

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym.
W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT.
W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy:
· zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
· kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
· strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
· ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych;
· podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
· amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego.
Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ – ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi – umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia.

Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

Dostępność:
duża ilość
Polityka rachunkowości 2015
Cena: 149,00 zł
szt.
Polityka rachunkowości 2015

Polityka rachunkowości 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 316

Od czasu wejścia w życie (16.2.2012 r.) nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) pojawiło się wiele nowych interpretacji Ministerstwa Finansów na temat funkcjonowania poszczególnych kont.  Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów wynikały m.in. z kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości.  Dodatkowo zmieniały się rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, czy też rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. 

W związku z tymi zmianami i nowymi interpretacjami Ministerstwa Finansów Wydawnictwo C.H. Beck wydało książkę:

"Polityka rachunkowości 2015"

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Wzór polityki rachunkowości w wersji Word znajduje się na stronie www.ekspertbeck.pl

Wraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

Dostępność:
duża ilość
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2015
Cena: 172,00 zł
szt.
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2015

Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2015

 
Autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5
Zostań najlepszym pracodawcą!
Kolejna edycja publikacji, którą powinien przeczytać każdy pracodawca. Autorzy omawiają obowiązki pracodawcy począwszy od momentu zatrudnienia pracownika – poprzez trwanie zatrudnienia, aż do momentu jego zwolnienia.
Z Leksykonu dowiesz się m.in.:
•    Jakie dokumenty należy zgromadzić zatrudniając pracownika?
•    Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie?
•    Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu?
•    Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie choroby i macierzyństwa?
•    Jak rozliczyć czas pracy?
•    Jak prawidłowo zwolnić pracownika?
Publikacja omawiająca szczegółowo zagadnienia z prawa pracy, wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce
Planowany termin wydania: marzec/kwiecień 2015
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Agata Dzięgiel-Matras

objętość: 176 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-204-4


Podatki i opłaty w gminie – jak właściwie zaewidencjonować cały proces wymiaru i poboru podatków i opłat w księgach rachunkowych – praktyczny poradnik dla skarbnika.

Autorka szczegółowo wyjaśnia m.in.:
 • jakie są cechy poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych (w tym m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 • jak prowadzić ewidencję podatków i opłat w syntetyce i analityce,
 • jak prawidłowo dokumentować operacje gospodarcze w zakresie podatków i opłat,
 • jak przeprowadzać inwentaryzację dochodów własnych gminy,
 • w jaki sposób ujmować w księgach przypisy, odpisy, wpłaty, odsetki za zwłokę, nadpłaty, wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z poszczególnych tytułów, jak księgować zobowiązania i zaległości zabezpieczone hipoteką oraz zastawem skarbowym,
 • jak prowadzić ewidencję przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów na kontach pozabilansowych.
Równie godna polecenia jest kompletna dokumentacja (zamieszczona również w suplemencie elektronicznym) zawierająca m.in.:
 • bardzo szczegółowy wzór instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat – gotowy do wykorzystania w każdej gminie,
 • wzór uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów,
 • szereg wzorów decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do poszczególnych podatków i opłat,
 • wzorce decyzji i postanowień wydawanych w przypadku nadpłaty podatku, wygaśnięcia zobowiązania podatkowego,
 • szereg innych dokumentów.
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne
Cena: 148,00 zł
szt.
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zaganienia praktyczne

 

Autor: Roman Niemczyk

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Rachunkowość nie musi być trudna!
Książka ujmuje tematykę rachunkowości w sposób zrozumiały, przystępny i co ważne przy tej tematyce interesujący. Została wzbogacona licznymi przykładami, zadaniami i schematami, które mają pomóc Czytelnikowi w lepszym oraz efektywniejszym zrozumieniu omawianych zagadnień.
Pozycja stanowi ujęcie problematyki związanej z rachunkowością dotyczącą małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowany termin wydania: styczeń 2015

Dostępność:
duża ilość
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

 

nowosc
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-255-5708-9
Redakcja: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego „miejsce” w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściwej realizacji zadań publicznych. Wyczerpująco definiuje zadania stawiane przed skarbnikiem jednostki samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie uprawnienia przysługujące skarbnikowi przy ich realizacji. Vademecum omawia również istotne, z punktu zadań skarbnika, zagadnienia – procedurę planistyczną z uwzględnieniem WPF, realizację budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad ustawowych, zasady umarzania należności budżetowych, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania czy zasad zaciągania długu oraz limity zadłużania. Przedstawione zostały także ewentualne nieprawidłowości, stanowiące czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Opracowane tematy poparte zostały orzeczeniami sądów i innych organów orzekających, a także stanowiskami organów opiniodawczych.

W dobie kryzysu finansów publicznych i obawy przed przekroczeniem limitu zadłużenia skarbnik staje przed dużym wyzwaniem jakim jest odpowiednie zarządzanie długiem jednostki.  Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. W konsekwencji procedury uchwalenia budżetu dla niektórych JST będą trudniejsze.

Na barkach skarbnika ciąży więc ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie finansami jednostki. To skarbnik staje zatem kluczową postacią w jednostce samorządu terytorialnego, bowiem to od jego wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie tej jednostki.

Warto mieć na względzie: zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne;

 • Jakie są zasady wynagradzania skarbnika;
 • Jak ustalić wolne środki, którymi dysponuje jednostka;
 • Jak przygotować wytyczne, które pozwolą sporządzić sprawozdanie finansowe o charakterze łącznym;
 • Jak zarządzać długiem jednostki;
 • Jaka jest odpowiedzialność skarbnika za funkcjonowanie jednostki;
 • Jakie dokumenty skarbnik musi kontrasygnować;
 • W jaki sposób przeprowadzać inwentaryzację;
 • Jak dysponować rezerwami budżetowymi;
 • Jaki może być zakres obowiązków powierzonych skarbnikowi?

Przede wszystkim oferowana Państwu publikacja zawiera kompletny zestaw dokumentów niezbędnych w pracy skarbnika jak i jego dotyczących, w tym wzory zarządzeń i uchwał.

Dostępność:
duża ilość
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Renata Mroczkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 64 str.
format: A5
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-200-6


Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)?

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI!

Konkurencja nie śpi!

Uwaga!
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów fakt wykorzystywania przez podatnika pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej może mieć miejsce m.in. gdy: „z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik „prywatnie” skorzystał z firmowego samochodu, np. w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania”.

Polecamy gotowy do wdrożenia Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją, określający wewnętrzne zasady używania samochodów firmowych, w tym m.in.:
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – wersja papierowa i elektroniczna,
 • postepowanie w przypadku kradzieży ewidencji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • zasady odpowiedzialności pracownika, w tym materialnej,
 • procedura w przypadku podania błędnych danych,
 • informacja VAT-26,
 • polityka bezpieczeństwa.

Regulamin opracowany zarówno dla pracowników, jak i niepracowników użytkujących samochody firmowe (inne zasady!)

Regulamin zawiera też wzorcową dokumentację, w tym m.in.:
 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego,
 • umowa o korzystanie z samochodu służbowego,
 • zamówienie pracownika na przydział samochodu służbowego,
 • protokół z przekazania samochodu służbowego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu (wersja dla pracowników i niepracowników).

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word i Excel), dający możliwość:
 • modyfikacji regulaminu na własne potrzeby,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku itp.

Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie roku 2014
Cena: 148,00 zł
szt.
Zamkniecie roku 2014

Zamkniecie roku 2014

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ

Oprawa: miękka
Format: A4

NOWOŚĆ !!!

Już jest w sprzedaży !!!

Właśnie ukazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.

  Nowe zaktualizowane wydanie będzie omawiało następujące zagadnienia:
 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • zasady szczególne dla jednostek mikro,
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
 • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Realizacja wysyłek natychmiast po ukazaniu się książki zgodnie z kolejnością wpływu zamówień .

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 

Ewa Walińska (red. nauk.)

 

Cena: 259,00 zł . brutto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 30.06.2013 r.

Wydanie: 3 zaktualizowane i rozszerzone

Okładka: twarda

Format: B5 (176 x 250 mm)

Liczba stron: 1011

ISBN: 978-83-264-4396-1

Opis :

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami).

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji.

Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).

Adresaci:
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie pomocny w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym jego treść przybliży istotę rachunkowości jako dyscypliny praktycznej.

Dostępność:
duża ilość
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2016

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość
Opłaty ekologiczne w Polsce
Cena: 60,00 zł
szt.
Opłaty ekologiczne w Polsce

Opłaty ekologiczne w Polsce

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ
Objętość: 72 str.
Oprawa: A4, miękka
Cena: 60,00 zł. brutto
 

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i wnoszenie opłat ekologicznych należą do obowiązków prawie każdego przedsiębiorcy. Wiele podmiotów nie orientuje się jednak dobrze w nakładanych przez prawo obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska.

„Opłaty ekologiczne w Polsce” to kompleksowe opracowanie, które pozwoli szybko przeprowadzić firmę – niezależnie od rodzaju działalności – przez prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska. Praca oparta jest na kilkudziesięciu obowiązujących aktach prawnych.

  W opracowaniu poruszono następujące tematy:
 • przepisy prawne z omówieniem,
 • szczegółowy wykaz obowiązków informacyjnych,
 • zasady naliczania opłat ekologicznych,
 • koszty uzyskania przychodu a obowiązki podatkowe,
 • aplikacje umożliwiające obliczenie opłat.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz samych przedsiębiorców.

Spis treści :

Opłaty ekologiczne w Polsce – wprowadzenie / 5
Opłaty za korzystanie ze środowiska regulowane przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska / 7
Opłata rejestracyjna regulowana przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska / 24
Opłata produktowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej / 26
Opłaty w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / 34
Opłaty w ustawie o bateriach i akumulatorach / 40
Opłata za wprowadzanie do obrotu substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / 45
Opłata za brak sieci i opłata „recyklingowa” w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji / 47
Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w ustawie o ochronie przyrody / 51
Należności, opłaty i odszkodowania w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych / 56
Opłaty w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / 62
Opłaty za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego oraz gruntów pokrytych wodami w ustawie Prawo wodne / 67
Aplikacje umożliwiające obliczanie opłat / 70
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl