Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Ustawa o odpadach. Komentarz
Cena: 168,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

 

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

 

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Spółek
Cena: 299,00 zł
szt.
Meritum Prawo Spółek

Meritum Prawo Spółek

 

Autor: Andrzej Kidyba (red. nauk.)

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Seria: MERITUM
 • Wydanie: 5
 • Rok publikacji: 2016
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 2000

 

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Istotnymi walorami publikacji są :

 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Zmiany w prawie :

W nowym, piątym wydaniu Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.

Do kogo publikacja jest adresowana :

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Informacje o autorach (redaktorach) :

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
Cena: 247,00 zł
szt.
 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Wydawnictwo: PRESSCOM

Autor: Ewaryst Kowalczyk

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-96-6

Liczba stron: 480

Okładka: twarda

 

Podwyższenie progu bagatelności z 14 tys. euro do 30 tys. euro ma zwiększyć elastyczność systemu zamówień publicznych, może jednak – szczególnie na początku – przysporzyć pewnych trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Praktyczna, dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów pzp.

 

Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Tłumaczy, w jaki sposób zawrzeć umowę o zamówienie na zasadzie złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu. Czytelnicy dowiedzą się, jak tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by ułatwiał efektywną realizację zamówień w danej jednostce.

 

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD.

Ewaryst Kowalczyk– prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych. Wykładowca na uczelniach wyższych, doświadczony szkoleniowiec i prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
Cena: 136,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 236 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
Stan prawny: 2016
Autor: Piotr Ciborski
 
Autor opracowania szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy
– w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od 22 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1220), wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę;
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony;
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) od dnia 14 sierpnia 2015 r. gwarantują w Kodeksie pracy prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego-ojca dziecka lub ubezpieczonego-członka najbliższej rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią opieki z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r., obowiązująca od 2 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników.
Nowelizacja ta zlikwidowała dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wprowadziła nowe uregulowania w zakresie urlopów:
 • macierzyńskiego,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • ojcowskiego oraz
 • wychowawczego.

Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst Kodeksu pracy z wyróżnionymi zmianami wprowadzonymi ww. nowelizacjami.

Dostępność:
duża ilość
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Renata Mroczkowska
symbol: JBK926e
objętość: 184 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2014
ISBN: 978-83-7804-182-5


Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.

Niniejsza publikacja to ponad 150 wzorów z komentarzem(umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów itp.) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym m.in.:
 • nabór,
 • służba przygotowawcza,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • dokumentacja przed i po zatrudnieniu,
 • obowiązki pracownika,
 • oceny okresowe,
 • przeniesienia,
 • wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • odpowiedzialność,
 • rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Wszystko to w jednym zbiorze, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny(dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:
 • zarządzania dokumentacją i tworzenie dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku, itp.
Stan prawny: styczeń 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 504
ISBN: 978-83-255-6433-9
Wydawnictwo: C.H. Beck
Redakcja: Ewa Sławińska-Tomtała
Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran, prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Elżbieta Iglińska, Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski, Ewa Sławińska-Tomtała, Stanisława Szlachta, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek


Przygotuj dokumentację księgowo-finansową swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały wpływ na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby nowych regulacji. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i regulaminów księgowych regulujących zasady postępowania według nowoobowiązujących przepisów prawnych, które znajdą Państwo w publikacji pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji główny księgowy i kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować  istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Publikacja pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok,  rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a także funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne związane z tematyką publikacji oraz ponad 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Dostępność:
duża ilość
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF
Cena: 483,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

 

NOWOŚĆ !!!

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Rok wydania 2014

Liczba stron 1825

 

Publikacja ta jest jedynym oficjalnym polskim przekładem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze wydanie zawiera m.in:

·        4 nowe standardy: MSSF 10, 11, 12 i 13,

·        nową interpretację KIMSF 20,

·        osiem zaktualizowanych standardów:  MSSF 7 i MSSF 9 oraz MSR 1, 12, 19, 27, 28 i 32.

 

W publikacji Czytelnik znajdzie także  zmiany dotyczące:

·        Pożyczek rządowych (zmiany MSSF 1),

·        Skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wspólnych  ustaleń  umownych i ujawnień informacji na temat udziałów w innych jednostkach (zmiany MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12),

·        Jednostek inwestycyjnych  (zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) oraz

·        Corocznych zmian MSSF w okresie 2009–2011 (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 i MSR 34).


Obecne, jednotomowe wydanie zawiera:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): MSSF 1- 13, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR): MSR 1,2,7,8,10-12,16-21,23-24,26-29,32-34,36-41,  a także interpretacje KIMSF: 1,2,4-7,10, 12-20 oraz interpretacje SKI: 7,10,15,25,27,29,31,32.


Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.

Pozycja ta jest niezbędnym narzędziem pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku, jak i przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne.

Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Cena: 241,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
 
Autor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (red.), prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański (red.)

Wydawnictwo: ODDK

 

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: X, 2015
ISBN: 978-83-7804-236-5

Przedsprzedaż !!!

Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2015!

Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i jakie skutki prawne niosą one dla podatników?

 • znaczne obostrzenia w zakresie niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
 • opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - nowa danina dla fiskusa,
 • nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych (rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych, rozszerzenia obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowych),
 • dodatkowe warunki dla zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy,
 • doprecyzowanie przepisów dot. niepodzielonego zysku,
 • skutki podatkowe likwidacji / wystąpienia ze spółki osobowej,
 • nowe obowiązki administracyjne dot. certyfikatów rezydencji,
 • zmiany w przepisach dotyczących wymiany udziałów (akcji),
 • sankcje karno-skarbowe za brak sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta.


Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

Najwyższy poziom merytoryczny Komentarza gwarantuje zespół wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela – rektora Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, członka zarządu International Fiscal Association w latach 2005–2011 i Board of Trustees International Bureau of Fiscal Documentation Amsterdamie oraz prof. dr. hab. Adama Mariańskiego – adwokata, doradcy podatkowego, partnera zarządzającego w Kancelarii Mariański Group, pracownika Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członka zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

Komentarz polecamy w szczególności księgowym, doradcom podatkowym, pracownikom administracji skarbowej i biur rachunkowych oraz studentom.


Stan prawny: 2015 r.

Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2017
Cena: 228,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2017
Dostępność:
duża ilość
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016
Cena: 119,00 zł
szt.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Wydawnictwo : C.H. Beck
Ilość stron: 184

Zmiany w klasyfikacji budżetowej!

Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej.
Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku na rok 2016, należy opierać
już na nowej klasyfikacji budżetowej. Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane
od września 2015 roku na rok 2016, należy opierać już na nowej klasyfikacji.

Nowelizacja obejmuje:

 • utworzenie nowych rozdziałów jak Ratownictwo medyczne czy wpływy z podatku dochodowego
  od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej,
 • liczne zmiany w dziale 801 „Oświata”, a także 852 „Pomoc społeczna”,
 • wprowadzenie nowych osobnych paragrafów dochodowych takich jak opłata z tytułu użytkowania
  wieczystego czy opłata z tytułu zagospodarowania odpadów,
 • obszerne zmiany w paragrafach wydatków,
 • poszerzenie rozdziału dla Izb skarbowych w związku z konsolidacją w jednostkach podatkowych,
 • zmiany dotyczące klasyfikacji zadań związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym oraz wewnętrznym,
  modyfikując brzmienie niektórych paragrafów.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek stosowania opisanych
wyżej zmian od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nową klasyfikacją powinien
zostać także skonstruowany budżet na 2016 r.

Publikacja porusza zagadnienia dotyczące:

 • zmiany rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego ze zmianami paragrafów dochodów, przychodów i środków,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego ze zmianami paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 KlasBudżR),
 • zmian w paragrafach rozchodów budżetu,
 • zmian w wydatkach na zadania z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego,

Klasyfikacja budżetowa 2016 to poradnik wyjaśniający do jakiej
podziałki klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować wydatki i dochody.
Publikacja została przygotowana w związku ze zmianami prawnymi
oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze
stosowaniem zapisów klasyfikacji

W książce przedstawiamy:

 • Zakres klasyfikacji środków publicznych,
 • Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu,
 • Zasady (kryteria) klasyfikacji,
 • Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji,
 • Odpowiedzi na wybrane pytania z zakresu klasyfikacji budżetowej
Dostępność:
duża ilość
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości
Cena: 157,50 zł
szt.
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Autor:Julia Siewierska
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 218 str.
format: B5
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-263-1
 
 Największe od kilku lat zmiany w ustawie o rachunkowości
– sprawdź w jakim zakresie dotyczą one Twojej firmy!

Ważne zmiany w prawie, z którymi musi zapoznać się każdy księgowy omówione w przystępny i praktyczny sposób, z wieloma przykładami objaśniającymi nowe regulacje.

Dnia 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Publikacja jest przewodnikiem po znowelizowanych przepisach, zawiera szczegółowy komentarz do nowych regulacji, stanowi pomoc przy identyfikacji skutków ich stosowania zarówno w aspekcie zmian zasad (polityki) rachunkowości, jak i sporządzania samego sprawozdania finansowego.

Autorka szczegółowo omawia każdą ze zmian, prezentując przy tym praktyczne konsekwencje nowych regulacji z podaniem wielu przykładów liczbowych ułatwiających zrozumienie i zastosowanie zmienionych przepisów. Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.

Stan prawny – zmiana ustawy o rachunkowości weszła w życie w dniu 23 września 2015 r., ale zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednakże jednostki mogą zastosować zmienione przepisy (z małymi wyjątkami) do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 23 wrześnie 2015 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obejmują:

1. Wprowadzenie kategorii jednostek małych, którym dano możliwość skorzystania z wielu uproszczeń, w tym:

a) sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
b) wykazywania mniejszego zakresu danych w informacji dodatkowej,
c) zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

2. Wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości stosowania uproszczeń w zakresie:

a) klasyfikacji w księgach rachunkowych umów leasingu, najmu i dzierżawy na zasadach wynikających z przepisów podatkowych,
b) odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

3. Zmienioną definicję okresu amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

4. Zmiany ogólnych zasad stosowania przyjętej polityki rachunkowości.

5. Zmiany w zakresie konsolidacji:

a) zmiany definicji jednostki dominującej, powiązanej i stowarzyszonej, jak również znaczącego inwestora oraz znaczącego wpływu na jednostkę,
b) zdefiniowanie pojęcia zaangażowania w kapitale,
c) doprecyzowanie sposobu liczenia praw głosu oraz prawa powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących, oraz
d) nowe zasady zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

6. Zmiany w zakresie informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (nowe brzmienie załącznika nr 1 do ustawy):

a) nowy wzór bilansu (w tym m.in.: zmiany w obrębie podziału należności, inwestycji i zobowiązań; reklasyfikacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych, prezentowanych dotychczas w kapitałach własnych jako wielkości ujemne, do odrębnej pozycji C i D po stronie aktywów; uszczegółowienie niektórych pozycji kapitału własnego),
b) zmiany w obu wersjach rachunku zysków i strat związane z usunięciem pozycji wyniku z działalności nadzwyczajnej oraz zysków i strat nadzwyczajnych,
c) zmiany w zakresie dodatkowych informacji i objaśnień – nałożenie na jednostki obowiązku prezentacji większej ilości ujawnień niż dotychczas.

7. Wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych na podmioty działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych.

8. Zmiany w katalogu jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

9. Zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in. przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, których roczne przychody nie przekraczają progu 100.000 zł.
Dostępność:
duża ilość
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum
Cena: 139,00 zł
szt.
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum

Wydawnictwo: WoltersKluwer

Liczba stron: 640

Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" - wydanego w ubiegłym roku (09.2014) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. Opracowane zostały w oparciu o aktualny stan prawny. Są to zarówno wzory cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Czytelnik otrzymuje zatem przykładowe narzędzie, które po niewielkiej modyfikacji wynikającej ze specyfiki rozpatrywanej sprawy, będzie mógł wykorzystać w dalszym procedowaniu.

Celem książki jest przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności prawnych czytelnika i ułatwienie rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym.

 

Dostępność:
duża ilość
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 651
ISBN: 978-83-255-6835-1
Wydanie: 7
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 
Autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Wojciech Sawczyn, dr Wojciech Piątek, prof. zw. dr hab. Roman Hauser


Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

 • egzekucja należności pieniężnych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • postępowanie zabezpieczające oraz
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające  m.in. z :  

 • ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
 1. właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
 2. zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
 3. rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
 4. odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
 5. rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
 6. rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
 7. rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
 8. wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
  Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.
 • ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
  Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
 • ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
  Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2014 r. do 1 listopada 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kodeksu cywilnego.
Dostępność:
duża ilość
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych
Cena: 169,00 zł
szt.
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 388
ISBN: 978-83-255-5861-1
Autor: Józef Wyciślok


Prezentowana pozycja - Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie (optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych), autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego, Pana Józefa Wyciśloka przedstawia  zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, a także podatkowej grupy kapitałowej. Wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa.

Niniejsza praca została podzielona na pięć części. W rozdziale pierwszym Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się m.in. z problematyką:

 • kategorii kapitałów pieniężnych;
 • aportów w spółkach kapitałowych;
 • kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.;
 • opodatkowania przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych uzyskanych za granicą;
 • przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych, które nie są opodatkowane.

Tematem rozdziału drugiego są dochody z kapitałów pieniężnych oraz ich kategorie, rozdział trzeci prezentuje zaś podatkową grupę kapitałową, którą mogą stworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Rozdział czwarty  przedstawia wybrane problemy dotyczące optymalizacji podatkowej spółek kapitałowych, w tym zagadnienia dotyczące:

 • optymalizacji podatkowej przy połączeniu spółek kapitałowych;
 • optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów;
 • optymalizacji podatkowej przy sprzedaży udziałów i akcji;
 • optymalizacji podatkowej przy opodatkowaniu dywidendy;
 • optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych z wykorzystaniem znaków towarowych i własnej marki.

Ostatni fragment opracowania koncentruje się na spółkach kapitałowych prowadzących działalność za granicą na tzw. terytoriach offshore. Pod pojęciem "spółek offshorowych " rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii rajów podatkowych. Podstawowym zadaniem takich podmiotów jest optymalizacja opodatkowania

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek kapitałowych), do szeregu firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków
Cena: 241,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków

 

Dostępność:
duża ilość
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2017
Cena: 180,00 zł
szt.
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2017
Dostępność:
duża ilość
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE STAWKAMI AMORTYZACYJNYMI
Cena: 105,00 zł
szt.
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZE STAWKAMI AMORTYZACYJNYMI

NOWA Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi


Słowo wstępne: Aleksander Korczyn

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Format A-4
Wydanie : 2017

NOWOŚĆ !!!!

W 2017 r. została dokonana nowelizacja obowiązującej od wielu lat dotychczasowej klasyfikacji środków trwałych.

Klasyfikacja środków trwałych z rocznymi stawkami amortyzacyjnymi dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych według stanu prawnego na 2017 r. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z uwzględnieniem powiązań z PKOB i PKWiU oraz ze słowem wstępnym.

Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej.

Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi klasyfikacjami.

Zaproponowane roczne stawki amortyzacji wzbogacają przydatność praktyczną dla podatników podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, dla służb księgowych i celów statystycznych.

Adresatem tego wydania są przedsiębiorcy oraz zarządzający sferą budżetową, samorządową i organizacyjną, dysponującą aktywami trwałymi.

Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowych i organach kontroli.

Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewodnik z wzorami dokumentów + CD
Cena: 147,00 zł
szt.
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewodnik z wzorami dokumentów + CD

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewodnik z wzorami dokumentów + CD

Autor: Stanisława Szlachta

Wydawnictwo: PRESSCOM

ISBN: 978-83-62723-71-3

Liczba stron: 272

Okładka: twarda

Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostek budżetowych jest wyjątkowo pracochłonnym procesem, głównie ze względu na dużą różnorodność majątku jsfp podlegającego ewidencji. Praktyczny przewodnik pomoże uniknąć najczęstszych błędów w zakresie inwentaryzacji i ułatwi właściwe jej przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozliczenie.
 
W publikacji omówiono cele, rodzaje i przedmiot inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Przeanalizowano trzy metody inwentaryzacji bilansowej: spis z natury, potwierdzenie salda i inwentaryzację drogą weryfikacji. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób inwentaryzować nieruchomości użytkowane przez jsfp, kto odpowiada za przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i na czym polega kontrola dokumentów poinwentaryzacyjnych. Podejmuje zagadnienia zawinionych i niezawinionych różnic powstałych w wyniku rozliczenia inwentaryzacji oraz odpowiedzialności pracowników jednostki za powierzony majątek. Czytelnik dowie się, jak przeprowadzać inwentaryzację m.in. w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkolnych i Ochotniczych Strażach Pożarnych.
 
Niewątpliwy atut książki stanowi rozbudowana część praktyczna, na którą składają się liczne przykłady i wzory dokumentów, w tym instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami, zamieszczone także na dołączonej do opracowania płycie CD.
 
Stanisława Szlachta – zastępca skarbnika ds. polityki rachunkowości w urzędzie miejskim, audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, uznany szkoleniowiec i autorka licznych publikacji.
Dostępność:
duża ilość
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Renata Mroczkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 64 str.
format: A5
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-200-6


Jak odliczyć 100 % VAT od wydatków na paliwo (olej, gaz)?

WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI!

Konkurencja nie śpi!

Uwaga!
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów fakt wykorzystywania przez podatnika pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej może mieć miejsce m.in. gdy: „z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik „prywatnie” skorzystał z firmowego samochodu, np. w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania”.

Polecamy gotowy do wdrożenia Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją, określający wewnętrzne zasady używania samochodów firmowych, w tym m.in.:
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – wersja papierowa i elektroniczna,
 • postepowanie w przypadku kradzieży ewidencji,
 • archiwizacja dokumentów,
 • zasady odpowiedzialności pracownika, w tym materialnej,
 • procedura w przypadku podania błędnych danych,
 • informacja VAT-26,
 • polityka bezpieczeństwa.

Regulamin opracowany zarówno dla pracowników, jak i niepracowników użytkujących samochody firmowe (inne zasady!)

Regulamin zawiera też wzorcową dokumentację, w tym m.in.:
 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego,
 • umowa o korzystanie z samochodu służbowego,
 • zamówienie pracownika na przydział samochodu służbowego,
 • protokół z przekazania samochodu służbowego,
 • ewidencja przebiegu pojazdu (wersja dla pracowników i niepracowników).

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word i Excel), dający możliwość:
 • modyfikacji regulaminu na własne potrzeby,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku itp.

Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r.
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl