Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Cena: 72,00 zł
szt.
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania - wydanie V
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2015 Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie
Cena: 89,00 zł
szt.
Podatki 2015 Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Podatki 2015 Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Liczba stron: 112
Oprawa: miękka
Format: A4

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Tegoroczne zmiany są stosunkowo liczne, obszerne i różnorodne. Wprowadzono wiele nowych regulacji i rozwiązań, część z nich ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, ale są też zmiany które według ustawodawcy jedynie uściślają i doprecyzowują, bądź uzupełniają treść dotychczasowych przepisów, a w rzeczywistości oznaczają zwiększenie ciężarów podatkowych przedsiębiorców. Nietrudno też pogubić się w gąszczu ustaw i nowelizujących i rozporządzeń wykonawczych, bo np. zmiany w samej ustawie o podatku dochodowym zostały wprowadzone w kilku różnych aktach prawnych.

Spis treści

1. Wprowadzenie – Edward Kosakowski / 5
2. Pożyczki od spółki „babki” objęte ograniczeniami niedostatecznej kapitalizacji – Marek Sporny / 9
3. Nowa metoda rozliczania kosztów z tytułu odsetek od pożyczek – Adam Stułka. / 13
4. Ceny transferowe – nowe obowiązki i wyłączenia – Joanna Pasymowska / 18
5. Podatek od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – Rafał Kowalski, Mariusz Wachala / 27
6. Mniejsze pole do międzynarodowej optymalizacji – nowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – Piotr Liss / 33
7. Potwierdzanie rezydencji zagranicznego kontrahenta – nieco łatwiej, ale nie koniec problemów – Ewelina Majewska-Howis / 38
8. Świadczenia rzeczowe zrównane z odpłatnym zbyciem – Łukasz Chłond / 41
9. Zyski przekształcanej spółki przekazane na kapitał zapasowy są opodatkowane – Ewa Hrebin / 43
10. Mniej wątpliwości przy wymianie udziałów – Ewa Hrebin / 46
11. Odroczenie podatku przy aporcie patentów, praw autorskich do oprogramowania i know-how – Łukasz Chłond / 48
12. Likwidacja działalności gospodarczej i wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną – skutki w podatku dochodowym – Ewa Hrebin / 50
13. Zeznania i informacje tylko w formie elektronicznej – Łukasz Chłond / 54
14. Opodatkowanie dochodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych – Ryszard Kubacki / 59
15. PIT od odsetek na lokatach przedsiębiorców i prezentów od banków – Łukasz Chłond / 62
16. Z tytułu prywatnych jazd firmowym autem pracodawca doliczy zryczałtowany przychód – Anna Koleśnik / 64
17. Nowe zwolnienia z PIT – Ryszard Kubacki / 67
18. Sprzedaż lokalu używanego przez przedsiębiorcę, lecz niewpisanego do ewidencji, to też przychód firmy – Ryszard Kubacki / 71
19. Są sankcje za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – Anna Koleśnik / 74
20. Procedura VAT MOSS dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – Łukasz Chłond / 77
21. Można będzie odzyskać połowę VAT z faktur za paliwo do osobowego auta – Konrad Piłat / 81
22. Więcej firm będzie mieć kasy fiskalne – Łukasz Chłond / 83
23. Co nowego w akcyzie – Magdalena Januszewska / 88
24. Inne zmiany podatkowe, które weszły w życie 1.01.2015 r. – Anna Koleśnik / 92
25. Ułatwienia dla małych podatników obowiązujące w 2015 r. – Anna Koleśnik / 98
26. Nowe regulacje w pytaniach i odpowiedziach:
27. Kto może wybrać alternatywną metodę zaliczania odsetek od kosztów podatkowych w 2015 r. – Katarzyna Tomala / 100
28. Ograniczenia cienkiej kapitalizacji w spółkach o roku podatkowym innym niż kalendarzowy – Katarzyna Tomala / 101
29. Kapitał spłaconej pożyczki uwzględniany w wartości zadłużenia – Katarzyna Tomala / 101
30. Dopłaty wspólników zwiększają wartość kapitału własnego – Katarzyna Tomala / 102
31. Spłata odsetek na rzecz byłego udziałowca – Katarzyna Tomala / 102
32. Czy „stare” pożyczki uwzględniać w nowym limicie? – Katarzyna Tomala / 103
33. Ujemny kapitał a limit odsetek wyłączonych z kosztów podatkowych – Katarzyna Tomala / 103
34. Kasa fiskalna w biurze rachunkowym – Anna Koleśnik / 103
35. Wypełnienie zeznania dla osoby fizycznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej – Ryszard Kubacki / 104
36. „Urzędówki” poza kasą fiskalną – Ryszard Kubacki / 105
37. Kasa fiskalna w przychodni wykonującej usługi w ramach kontraktu z NFZ – Ryszard Kubacki / 105
78. Rejestracja obrotu w gabinecie stomatologicznym – Ryszard Kubacki / 106
39. Obrót z tytułu sprzedaży budynku niewpisanego do ewidencji środków trwałych – Ryszard Kubacki / 106
40. Sprzedaż nieruchomości wykorzystanej w firmie – Ryszard Kubacki / 107
41. Sprzedaż nieukończonego budynku a obowiązek zapłaty PIT – Anna Koleśnik / 107
42. Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym – Anna Koleśnik / 109
43. Sprzedaż samochodu osobowego nieujętego w ewidencji środków trwałych – Anna Koleśnik / 109
44 Doładowania telefonów to usługa telekomunikacyjna – Anna Koleśnik / 111
45. Termin zapłaty podatku bez zmian – Anna Koleśnik / 111
Dostępność:
duża ilość
Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady
Cena: 109,00 zł
szt.
Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady

Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 342
ISBN: 978-83-255-5498-9
Autor: Maciej Nałęcz


Potrzeba przygotowania opracowania na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., tj. po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896). Ustawa ta wprowadziła trzy ważne zmiany w zakresie czasu pracy, które znacznie uelastyczniają proces pracy i wymagają wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy opracowywaniu nowego regulaminu pracy lub zmian w regulaminie już obowiązującym.

Dlaczego warto mieć publikację Regulamin pracy pod ręką?

 • W książce przedstawiona została procedura wprowadzania regulaminu pracy i jego wejścia w życie w wariantach zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji związkowych lub ich braku. 
 • Poradnik przydatny będzie w sytuacjach nietypowych, wymagających podejmowania różnorodnych działań  dotyczących regulaminu pracy, np. w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu.
 • W książce zawarto nie tylko omówienie możliwości ukształtowania poszczególnych elementów regulaminu, ale do każdego opisywanego zagadnienia przygotowany został przykładowy zapis postanowienia regulaminu wyróżniony innym niż treść całości pismem dodatkowo opatrzony jest wyróżnikiem graficznym na marginesie.

Ponadto w publikacji oprócz przykładowych zapisów regulaminu, wzorów dokumentów, odpowiedzi na pytania  zamieszczono tematyczne akty prawne.

Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizowanych informacji na portalu EkspertBeck.pl, umożliwiających śledzenie nowości związanych z prawem pracy.

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF
Cena: 483,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

 

NOWOŚĆ !!!

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Rok wydania 2014

Liczba stron 1825

 

Publikacja ta jest jedynym oficjalnym polskim przekładem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsze wydanie zawiera m.in:

·        4 nowe standardy: MSSF 10, 11, 12 i 13,

·        nową interpretację KIMSF 20,

·        osiem zaktualizowanych standardów:  MSSF 7 i MSSF 9 oraz MSR 1, 12, 19, 27, 28 i 32.

 

W publikacji Czytelnik znajdzie także  zmiany dotyczące:

·        Pożyczek rządowych (zmiany MSSF 1),

·        Skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wspólnych  ustaleń  umownych i ujawnień informacji na temat udziałów w innych jednostkach (zmiany MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12),

·        Jednostek inwestycyjnych  (zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) oraz

·        Corocznych zmian MSSF w okresie 2009–2011 (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 i MSR 34).


Obecne, jednotomowe wydanie zawiera:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): MSSF 1- 13, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR): MSR 1,2,7,8,10-12,16-21,23-24,26-29,32-34,36-41,  a także interpretacje KIMSF: 1,2,4-7,10, 12-20 oraz interpretacje SKI: 7,10,15,25,27,29,31,32.


Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.

Pozycja ta jest niezbędnym narzędziem pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku, jak i przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne.

Dostępność:
duża ilość
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017
Cena: 105,00 zł
szt.
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

 

Autorzy:  Sasin Piotr, Sasin Wiesław

Wydawnictwo:  Sigma


Rok wydania:  2017

Ilość stron:  338
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

Całość opracowania ma charakter kompendium, zawierającego wszystkie istotne zasady i normy obowiązujące podatników i innych podmiotów systemu podatkowego VAT w Polsce, w tym zasady dokumentacji i ewidencji VAT według najnowszych przepisów prawnych. 

Wydanie to skierowane jest do podmiotów uczestniczących w obrocie krajowym. Przedstawione zasady i normy odnoszą się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r .

Po rozdziałach merytorycznych podano uwagi końcowe. Integralną część kompendium stanowią załączniki obejmujące w kolejności: wykaz urzędowych formularzy VAT, autorskie wzory faktur i ewidencji VAT, wyciąg z ustawy po nowelizacjach oraz wyciągi rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor : Krzysztof Puchacz

objętość: 128 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-210-5


Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.

Wyłączenie dużej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania przepisów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podchodzić do ich udzielania.

Wprowadź regulamin wewnętrzny i postępuj zgodnie z zasadami oszczędności i efektywności wydatków publicznych!

Polecamy gotowy do wdrożenia wzór regulaminu określający konkurencyjny proces wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych.

W książce:
 • wyczerpujący komentarz dotyczący zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • praktyczne przykłady dotyczące najczęściej udzielanych zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin zamówień publicznych określający zasady udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej ustawy),
 • wzorcowe zakresy czynności pracowników – określające ich obowiązki w zakresie zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej,
 • prawie 30 wzorów dokumentów (wykaz poniżej) stosowanych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne podlegającego przepisom o zamówieniach publicznych,
 • wzorcowa dokumentacja dialogu technicznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
zawierający tekst regulaminów oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.


Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.


WYKAZ WZORÓW:

I. Wzory dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków w zakresie zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Powierzenie obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Załącznik nr 2. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania
Załącznik nr 3. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie umów o zamówienia publiczne
Załącznik nr 4. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie rozliczenia zamówień publicznych
Załącznik nr 5. Powierzenie przeprowadzenia i przygotowania postępowania podmiotowi trzeciemu

II. Regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 1. Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Wniosek/decyzja o powołaniu biegłego/eksperta

III. Regulamin zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz zamówień publicznych (komórka merytoryczna)
Załącznik nr 3. Wykaz zamówień publicznych (jednostka)
Załącznik nr 4. Wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5. Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 7. Protokół z postępowania
Załącznik nr 8. Notatka z czynności wglądu do protokołu z postępowania wraz z załącznikami
Załącznik nr 9. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

IV. Wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1. Wniosek i decyzja w sprawie powołania biegłego w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Zaproszenie do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę)
Załącznik nr 4. Zaproszenie do dialogu (dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 5. Zaproszenie do składania ofert (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 6. Zaproszenie do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 7. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje bez ogłoszenia)
Załącznik nr 8. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 9. Zaproszenie do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 10. Zawiadomienie UZP o wszczęciu postępowania (negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik nr 12. Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.)
Załącznik nr 14. Wezwanie do wyjaśnień dotyczących dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
Załącznik nr 15. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.)
Załącznik nr 16. Dokonanie poprawienia omyłek w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
Załącznik nr 17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 p.z.p.)
Załącznik nr 18. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Załącznik nr 19. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 20. Informacja o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 21. Wyniki oceny warunków udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.)
Załącznik nr 23. Informacja o unieważnieniu postępowania
Załącznik nr 24. Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 25. Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego
Załącznik nr 26. Ogłoszenie o dialogu technicznym
Dostępność:
duża ilość
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach
Cena: 139,00 zł
szt.
 Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

 

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-68-3

Liczba stron: 216

Okładka: twarda

 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych jest dochodzona zarówno wobec osób, które udzielały zamówienia, jak i wobec osób wykonujących czynności w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Czynności te obejmują przede wszystkim działania lub zaniechania naruszające przepisy o zamówieniach publicznych bądź wpływające na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, godzące w zasadę uczciwej konkurencji i jawności zamówień publicznych albo ograniczające możliwość sprawowania kontroli udzielania zamówień.

 

Niniejsza publikacja stanowi pomoc dla osób udzielających zamówień publicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, tak aby uniknęły zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. 

W opracowaniu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Kto i w jakich przypadkach, poza kierownikiem jednostki, odpowiada za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków dotyczących zamówień publicznych?
 • Na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia?
 • Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, gdy podejmie niewłaściwą decyzję o unieważnieniu postępowania?
 • Jakie mogą być skutki nieprawidłowo zinterpretowanej przesłanki wyboru trybu?

 

Ponadto w publikacji:

 • Odpowiedzi na trzynaście najtrudniejszych pytań w zakresie odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej.
 • Orzeczenia i wyroki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza kluczowych przykładów naruszeń.
Dostępność:
duża ilość
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców.
Cena: 119,00 zł
szt.
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców.

Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń. Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców.

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 384
ISBN: 978-83-255-6311-0
Wydawnictwo: C.H. Beck
Autor: Dorota Twardo


Niezastąpiony praktyczny przewodnik po zagadnieniach
składkowo-podatkowych wynagrodzeń.

Rozliczanie świadczeń pracowników i zleceniobiorców wymaga
rozległej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i obowiązkach
podatkowych płatników. Niejednolite i skomplikowane
konstrukcje przepisów są przyczyną wielu wątpliwości
oraz błędów w rozliczeniach.

Książka zawiera komplet przydatnych narzędzi:

 • 25 wzorów dokumentów.
 • Wyjaśnienia, interpretacje, stanowiska ZUS i Ministra Finansów.
 • Interpretacje i podpowiedzi, jak stosować przepisy, poparte przykładami z praktyki.
 • Aktualne wysokości stawek, wskaźników, tabelaryczne zestawienia świadczeń,
  kosztów, ryczałtów i innych danych.
 • Szczegółowe przykłady rozliczeń najbardziej popularnych świadczeń.

Bez problemu wypełnisz:

PIT-11   PIT-40   PIT-8C   PIT-4R


W książce omawiamy wszystkie najważniejsze
świadczenia pracownicze od strony obowiązków ZUS i podatkowych:

 

Stan prawny: Luty 2014 r.

Niezastąpiony praktyczny przewodnik po zagadnieniach
składkowo-podatkowych wynagrodzeń.

Rozliczanie świadczeń pracowników i zleceniobiorców wymaga
rozległej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i obowiązkach
podatkowych płatników. Niejednolite i skomplikowane
konstrukcje przepisów są przyczyną wielu wątpliwości
oraz błędów w rozliczeniach.

Książka zawiera komplet przydatnych narzędzi:

 • 25 wzorów dokumentów.
 • Wyjaśnienia, interpretacje, stanowiska ZUS i Ministra Finansów.
 • Interpretacje i podpowiedzi, jak stosować przepisy, poparte przykładami z praktyki.
 • Aktualne wysokości stawek, wskaźników, tabelaryczne zestawienia świadczeń,
  kosztów, ryczałtów i innych danych.
 • Szczegółowe przykłady rozliczeń najbardziej popularnych świadczeń.
 

Bez problemu wypełnisz:

PIT-11   PIT-40   PIT-8C   PIT-4R

 

W książce omawiamy wszystkie najważniejsze
świadczenia pracownicze od strony obowiązków ZUS i podatkowych:

 • Ryczałt z tytułu używania prywatnego
  samochodu do celów służbowych
 • Używanie samochodu służbowego do
  celów prywatnych
 • Zakwaterowanie pracowników
 • Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
  oraz zasiłki na zagospodarowanie
 • Dodatek za rozłąkę
 • Ekwiwalent za narzędzia
 • Ryczałt za telefon prywatny
 • Korzystanie z telefonu pracodawcy
 • Ubiór służbowy
 • Bony towarowe
 • Paczki
 • Karty upominkowe
 • Dokształcanie
 • Pakiety medyczne – obowiązkowe,
  dobrowolne, płatne ryczałtowo
 • Świadczenia urlopowe
 • Nagrody jubileuszowe
 • Zapomogi losowe
 • Posiłki dla pracowników
 • Imprezy finansowane ze środków obrotowych
 • Imprezy finansowane z ZFŚS
 • Napiwki
 • Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
 • Oprawy pieniężne i świadczenia rzeczowe
  przysługujące w związku z przejściem na
  emeryturę lub rentę
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty
  wypłacane z tytułu utraty pracy
 • Świadczenia dla byłych pracowników

Książka pozwoli rozwiać wątpliwości
z różnych obszarów związanych z rozliczaniem świadczeń:

Ustalanie podstawy do oskładkowania i opodatkowania:

 • Które przychody są wyłączone z oskładkowania i opodatkowania?
 • Które nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
 • Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów w umowach
  o pracę i cywilnoprawnych?

Świadczenia dodatkowe :

 • Jak rozliczać zaliczki udzielone pracowniom i zleceniobiorcom?
 • Jak wycenić przychód w naturze?
 • Jak rozliczać ryczałt na samochód, telefon służbowy?
 • Jak rozliczać zakwaterowanie pracowników, dodatek za rozłąkę, zakup
  ubioru służbowego?
 • Jak rozliczać bony, karty upominkowe, dokształcanie, pakiety medyczne,
  zapomogi, posiłki, imprezy integracyjnie, napiwki oraz wielu innych
  świadczeń otrzymywanych przez pracowników i zleceniobiorców?

Umowy cywilnoprawne :

 • Jak należy rozliczać umowy zlecenia i umowy o dzieło w kontekście
  składek i podatku?
 • W jaki sposób postępujemy w przypadku zbiegu tytułów
  do ubezpieczeń pracowników i zleceniobiorców?

Cudzoziemcy, członkowie zarządu :

 • Jak rozliczać wynagrodzenie polskich obywateli zatrudnionych
  za granicą?
 • Jak oskładkować i opodatkować wynagrodzenia cudzoziemców
  zatrudnionych w Polsce?
 • O zasadach rozliczania członków zarządu
Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015
Cena: 231,00 zł
szt.
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015

Autorzy: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (red.), prof. dr hab. Adam Mariański (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: II, 2015
ISBN: 978-83-7804-237-2

Przedsprzedaż !!!

Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 to wnikliwa analiza przepisów ustawy wzbogacona najnowszym orzecznictwem sądowym, orzecznictwem organów skarbowych, interpretacjami Ministra Finansów oraz poglądami nauki.

Autorzy komentują każdy artykuł ustawy, wyjaśniając poszczególne konstrukcje prawne i omawiając ich zastosowanie w praktyce. W aktualnym wydaniu uwzględnione zostały ostatnie zmiany w ustawie oraz skutki prawne, jakie niosą one dla podatników – m.in.:
 • rozszerzenie zakresu zwolnień z podatku – szczegółowe komentarze,
 • nowy system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych,
 • podwyższenie o 20 proc. ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko oraz umożliwienie pełnego wykorzystania ulgi przez najmniej zarabiające rodziny,
 • nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT - duże zmiany u płatników podatku.

Co ważne - interpretując normy ustawy, Autorzy przedstawiają stanowiska (niekiedy rozbieżne) doktryny, sądów, organów podatkowych i dokonują ich oceny. Często prezentowane i krytycznie omawiane są tezy orzeczeń, z którymi autorzy Komentarza się nie zgadzają, jednak podatnik, ze względów praktycznych, musi o nich wiedzieć.


Najwyższy poziom merytoryczny publikacji gwarantują Redaktorzy Komentarza oraz Zespół Autorski, który tworzą przedstawiciele nauki prawa podatkowego i rachunkowości z Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktycy zajmujący się prawem podatkowym – adwokaci i doradcy podatkowi. Tak dobrany zespół autorów pozwolił na przygotowanie Komentarza opartego z jednej strony na ugruntowanych podstawach teoretycznych, z drugiej zaś na szerokich i zróżnicowanych doświadczeniach praktycznych.


Komu polecamy? w szczególności księgowym, doradcom podatkowym, pracownikom administracji skarbowej i biur rachunkowych oraz studentom.


Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków
Cena: 273,00 zł
szt.
Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

Kodeks pracy 2015. Komentarz dla praktyków

 

Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Patulski (red.), Grzegorz Orłowski (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: VII, 2015
ISBN: 978-83-7804-238-9


Polecamy bardzo praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy.

Wybitni praktycy i znawcy prawa pracy szczegółowo komentują zawiłości prawa pracy, w tym:
 • przepisy ogólne,
 • zasady prawa pracy,
 • rodzaje umów i wynagrodzenia,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • urlopy wypoczynkowe,
 • czas pracy,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  a także
 • zbiorowe prawo pracy i zasady dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.

Co ważne Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny.

Nasz Komentarzwyróżnia także:
 • język publikacji – autorzy, komentując przepisy, unikają hermetycznego żargonu prawników, co nie przeszkadza utrzymaniu właściwego poziomu ścisłości merytorycznej,
 • autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory.
Profesjonalna kadra pod okiem wybitnych redaktorów stworzyła świetne dzieło.

Stan prawny: 2015
Dostępność:
duża ilość
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
Cena: 157,50 zł
szt.
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 420 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Bardzo szeroki wybór haseł uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Poszczególne terminy zostały podzielone na działy tematyczne obejmujące pojęcia z zakresu:
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstawowych zagadnień i zasad rachunkowości,
 • procesów księgowych,
 • poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • podmiotów powiązanych i łączenia przedsiębiorstw,
 • ujmowania w księgach i wyceny różnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • analizy i rewizji sprawozdań finansowych,
 • podatków i prawa podatkowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zarządzania finansami.

Dołączony indeks oraz skrócona polsko-angielska wersja Leksykonu ułatwiają znalezienie ekwiwalentów słów w języku obcym.

Leksykon przygotowano dla szerokiego kręgu odbiorców: zarówno dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, biegłych rewidentów, księgowych, dyrektorów finansowych, jak i pracowników działów finansowo-księgowych różnych szczebli, którzy spotykają się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią.
Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Cena: 89,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 186
Oprawa: miękka
Format: A4

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

Dostępność:
duża ilość
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2017
Cena: 160,00 zł
szt.
Leksykon pracodawcy. Prawa i obowiązki pracownika od A do Z - 2017
Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016
Cena: 129,00 zł
szt.
Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016
Dostępność:
duża ilość
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Cena: 99,00 zł
szt.
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Dostępność:
duża ilość
Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2017
Cena: 78,00 zł
szt.
Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2017
Dostępność:
duża ilość
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Krzysztof Jacek Korociński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 224 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-158-0


Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.

Publikacja zawiera szereg ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodny z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.

W poradniku omówiono m.in.:
 •  zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
 • problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy
 • udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym mi.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki)
 • zasady i procedury inwentaryzacji kasy
 • funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nie odebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów)
 • zasady i tryb ustalania wysokości pogotowia kasowego
 • gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków)
 • funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych
 • jak sporządzić instrukcję kasową
 • najczęstsze spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.
Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował 28 wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.

Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydanie: 13
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 948
ISBN: 978-83-255-5352-4
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych.

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego.

Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

 • postępowanie przed organami administracyjnymi,
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
 • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
 • opłaty i koszty postępowania,
 • przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
 • udziału prokuratora w postępowaniu.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

 • ustawy z 23.11.2012 r., która dostosowuje KPA do nowej ustawy Prawo pocztowe; zgodnie z nowelą organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, zaś  operator pocztowy ma obowiązek przechowywać pisma przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej; zmiana weszła w życie 1.1.2013 r.
 • ustawy z 31.8.2012 r., zgodnie z którą osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się; zmiana weszła w życie 5.11.2012 r.

Ponadto komentarz zawiera omówienie dwóch projektów ustaw nowelizujących KPA. Pierwszy dotyczy dalszej informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Druk sejmowy Nr 1637), natomiast zgodnie z drugim, jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (Druk sejmowy Nr 1699).

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl