Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory
Cena: 119,00 zł
szt.
Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 474
ISBN: 978-83-255-5763-8
Autor: Łukasz Prasołek

 
Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy

w nietypowym ujęciu – opis wszystkich instytucji czasu pracy
w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

Książka ramowo ujmuje tematykę dokumentacji
w kontekście czasu pracy i zawiera:

- regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),

- umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy
(kształtujące wiele instytucji z zakresu czasu pracy),

- harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawą organizacji
pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych),

- problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
(obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób
ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

Publikacja skierowana jest zarówno do szefów firm i menedżerów
zajmujących się planowaniem czasu pracy załogi, jak i do specjalistów
z zakresu kadr i płac, którzy rozliczają i dokumentują czas pracy. Celem
„Dokumentacji czasu pracy” jest prezentacja niestandardowych
rozwiązań
usprawniających organizację czasu pracy w firmie a także
pomoc w sporządzaniu poszczególnych dokumentów.

Opracowanie jest wzmocnione
licznymi przykładami oraz
praktycznymi poradami
i wskazówkami
.

Dodatkowo książka zawiera ponad 20
stanowisk Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej
, dotyczących
najtrudniejszych kwestii
interpretacyjnych w zakresie czasu
pracy, jego rozliczania
i dokumentowania.

Niektóre omawiane przypadki
zobrazowane są screenami
z programu do zarządzania
czasem pracy
, pokazującymi, jak
automatyzacja procesu
planowania i rozliczania czasu
pracy
ułatwia bieżące
funkcjonowanie organizacji.

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie postanowienia obligatoryjne dotyczące
  organizacji czasu pracy muszą być zawarte
  w regulaminie pracy
 • Jakie są sposoby potwierdzania obecności w pracy
 • Na jakich warunkach pracownik może przebywać na
  terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • Kiedy pracownik zachowuje prawo do
  wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy
 • W jakich sytuacjach pracodawca może zawierać
  porozumienia z załogą i o czym strony muszą
  pamiętać
 • W jakich sytuacjach warto wprowadzać w firmie
  wydłużone okresy rozliczeniowe
 • Po co wprowadzany jest ruchomy lub przerywany
  czas pracy
 • Jakie elementy dotyczące czasu pracy powinny
  znaleźć się w umowie o prace z pracownikiem
 • W jakich sytuacjach pracownik może regulować
  swój czas pracy poprzez odpowiednie wnioski
  składane pracodawcy
 • Czym się kierować, wybierając – najkorzystniejszy
  z punktu widzenia firmy i pracowników – system
  czasu pracy
 • Kiedy pracodawca jest wyłączony z obowiązku
  tworzenia harmonogramów czasy pracy
 • Jakie są konsekwencje niezapewnienia
  pracowników przepisowych odpoczynków
  dobowych i tygodniowych, w jakiej sytuacji
  można taki odpoczynek skrócić
 • Czy trzeba tworzyć grafik niepełnoetatowcom
 • Jakie są konsekwencje błędów w grafiku
 • Kiedy jest korzystniej dla pracodawcy wydać
  polecenie pracownikowi (np. dotyczące odbiory
  nadgodzin), a kiedy czekać na jego wniosek
 • Które polecenia pracodawca ma obowiązek
  uzgadniać z pracownikiem
 • Czym się różni lista obecności od ewidencji czasy
  pracy i jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji
 • Jakie informacje pracodawca jest zobligowany
  zgłaszać do PIP i czym grozi niedopełnienie tego
  obowiązku
 • Dlaczego lista płac jest tak ważna dla
  inspektorów PIP
 • Jaki jest wpływ siatki płac
  na wynagrodzenie za nadgodziny
 • Kiedy można zastosować ryczałt za godziny
  nadliczbowe
Opinia:

Po pierwsze książka wypełnia ewidentną lukę na rynku (praktycznie nie ma tak wszechstronnych i wyczerpujących źródeł na ten temat), a po drugie, jest wprost skarbnicą wiedzy o czasie pracy. Co więcej, wiedzy praktycznej oraz jasno i zrozumiale przekazanej. Wyrazy podziękowania i uznania.

Wiesław Kaczmarek Kierownik Działu Obsługi Kadrowej
i Kontrolingu Kadrowo-Płacowego
RODP w Poznaniu

Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 504
ISBN: 978-83-255-6433-9
Wydawnictwo: C.H. Beck
Redakcja: Ewa Sławińska-Tomtała
Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran, prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Elżbieta Iglińska, Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski, Ewa Sławińska-Tomtała, Stanisława Szlachta, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek


Przygotuj dokumentację księgowo-finansową swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały wpływ na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby nowych regulacji. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i regulaminów księgowych regulujących zasady postępowania według nowoobowiązujących przepisów prawnych, które znajdą Państwo w publikacji pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji główny księgowy i kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować  istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Publikacja pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok,  rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a także funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne związane z tematyką publikacji oraz ponad 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Dostępność:
duża ilość
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Renata Mroczkowska
symbol: JBK926e
objętość: 184 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2014
ISBN: 978-83-7804-182-5


Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.

Niniejsza publikacja to ponad 150 wzorów z komentarzem(umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów itp.) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym m.in.:
 • nabór,
 • służba przygotowawcza,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • dokumentacja przed i po zatrudnieniu,
 • obowiązki pracownika,
 • oceny okresowe,
 • przeniesienia,
 • wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • odpowiedzialność,
 • rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Wszystko to w jednym zbiorze, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny(dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:
 • zarządzania dokumentacją i tworzenie dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku, itp.
Stan prawny: styczeń 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych Spis treści Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych
Cena: 159,00 zł
szt.
Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych   Spis treści Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 462
ISBN: 978-83-255-7980-7
Wydawnictwo: C.H. Beck
Autor: dr Mieczysława Cellary

Stan prawny: listopad 2015 r.

Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa  z 23.7.2015 r.   o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). W jej wyniku:

 • transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016–31.12.2016 r.),
 • do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności,
 • w art. 3 w ust. 1 dodany został pkt 37d, którym zdefiniowano pojęcie zaangażowania w kapitale,
 • zmieniono art. 44b ust. 10 RachU i przyjęto zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy jest zależny przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 • do artykułu 57 dodano ust. 3 (gdzie zdefiniowano warunki nie obejmowania konsolidacją jednostek zależnych),
 • zmieniono pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych (np. definicja znaczącego wpływu, definicja jednostki dominującej, definicja jednostek powiązanych).

W zakresie konsolidacji zmiany w ustawie o rachunkowości  dostosowują prawo bilansowe do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.6.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.

2. Nowelizacja Krajowych Standardów Rachunkowości
Warto też pamiętać o nowelizacjach Krajowych Standardów Rachunkowości

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 4.3.2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR Nr 6. Nowelizacja standardu ma na celu dostosowanie treści standardu do zmienionych zapisów MSR Nr 19. Znowelizowany KSR Nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania. KSR Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” ukazał się w Dz. Urz. Ministra Finansów z 7.4.2014 r. poz. 12.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”. Standard został opublikowany w Dz.Urz. Ministra Finansów z 22.1.2015 r. poz. 6. Znowelizowany KSR Nr 7 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

3. Zmiany w zasadach badania sprawozdań finansowych

W dniu 1.4.2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zatwierdziła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):

 • Międzynarodowe Standardy Badania,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,
 • a także Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31.12.2016 r. a 31.12.2017 r., zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1.1.2016 r., a pozostałe podmioty do 1.1.2017 r.
Przewidziano również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto ukazała się uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10.2.2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

4. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej
Zmiany w klasyfikacji budżetowej mają wpływ na sporządzenie rachunku zysków i strat (poprzez odpowiednie powiązania z paragrafami klasyfikacji budżetowej).

5. Kontrowersje w sporządzaniu sprawozdań finansowych
W zakresie sporządzania sprawozdań pojawia się wiele wątpliwości. Większość z nich dotyczy księgowania na przełomie lat budżetowych. Zebraliśmy je w formie 20 odpowiedzi na pytania.

Ponadto Wydawnictwo wystąpiło do Ministra Finansów o interpretację „w jakiej formie należy inwentaryzować drogi i jak często”. Odpowiedź publikujemy w tym wydaniu książki.   

6. Czym różni się to wydanie książki od poprzedniego
To już 7 wydanie książki „Sprawozdania finansowe w jednostkach finansów publicznych”.

Aktualne wydanie książki jest zaktualizowane na bazie powyżej opisanych zmian oraz poszerzone w porównaniu z pozycją dotyczącą zamknięcia 2014 r. o dodatkowe odpowiedzi na pytania dotyczące księgowania na przełomie lat budżetowych oraz odpisów aktualizujących.

7. Zakres publikacji
W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 • zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • różnice kursowe,
 • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • dokonywanie odpisów aktualizujących,
 • środki  pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • arkusze konsolidacyjne
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r.,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2015 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
 • zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. i jego zatwierdzeniu

Spis treści dodatkowych odpowiedzi na pytania:

 • Zaksięgowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec roku
 • Ewidencja rozliczenia dotacji
 • Księgowanie faktur z przełomu roku budżetowego
 • Zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym w jednostce budżetowej
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Ewidencja zwrotu dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego
 • Koszty na przełomie roku w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
 • Faktura prognoza za gaz
 • Faktura prognoza za energię
 • Ewidencja zwrotu kwoty pozostającej na rachunku dochodów własnych z poprzedniego roku budżetowego
 • Ewidencja faktury korekta za szkolenie – zwrot nadpłaty w następnym roku obrotowym
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za przełomie roku
 • Moment ujęcia faktury w księgach rachunkowych
 • Ewidencja faktur zakupu, korekty oraz kompensaty w jednostkach budżetowych
 • Działalność szkoleniowa prowadzona w ramach rachunku wydzielonego
 • Przypisy należności z tytułu rachunków wystawianych na przełomie lat budżetowych
 • Rachunek kontrahenta zagranicznego – data wystawienia faktury różni się od daty wykonania usługi
 • Księgowania na przełomie lat - zwrot wydatków za przekroczenie limitów telefonów
 • Koszty na przełomie lat budżetowych – usługi telekomunikacyjne
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Faktury na przełomie roku budżetowego
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Cena: 262,50 zł
szt.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: dr Tomasz Brzezicki, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, dr Jacek Wantoch-Rekowski

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 542 str.
format: B5
wydanie: II, 2013
ISBN: 978-83-7804-121-4


Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod red. dra hab. Wojciecha Morawskiego.

Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacjami Ministra Finansów, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i innych organów, wnikliwie omówili zagadnienia dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów). Szczególnie dokładnie przeanalizowali zwłaszcza te problemy, które budzą poważne wątpliwości.

W efekcie powstało kompleksowe opracowanie skierowane do praktyków: pracowników organów podatkowych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także do podatników oraz przedstawicieli doktryny. Korzystanie z niego ułatwiają skorowidz przedmiotowy oraz wykazy wszystkich orzeczeń i oficjalnych interpretacji prawa pojawiających się w tekście.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera tekst komentarza w formacie PDF (pozwalający na odszukanie, kopiowanie bądź wydruk interesujących fragmentów) oraz omówienie zmian treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w połączeniu z przepisami powiązanymi (pomocne w praktyce przy odnoszeniu się do nieobowiązującego już stanu prawnego).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
BHP w praktyce
Cena: 199,50 zł
szt.
BHP w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie Roku 2015
Cena: 157,00 zł
szt.
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność:
duża ilość
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
Cena: 149,00 zł
szt.
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

 

 

Kod produktu: UBAPwNSTU

Autor: Bartłomiej Latos

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-69-0

Liczba stron: 200

Okładka: twarda

 

Komu można powierzyć zarządzanie budynkiem administracji publicznej? W jaki sposób korzystać z dziennika budowy i prowadzić książkę obiektu budowlanego? Czy zarządca ma prawo samodzielnie decydować o realizacji prac budowlanych w trakcie użytkowania nieruchomości?
 
Współpraca z zarządcą
 
Autor w przejrzysty i praktyczny sposób prezentuje zakres obowiązków właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej. Podpowiada, jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo.
 
Konserwacja i przeglądy okresowe
 
W publikacji wyjaśniono, z jaką częstotliwością – doraźnie, co sześć miesięcy, rok czy pięć lat – należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku, w tym: ciągów komunikacyjnych, drzwi, bram, instalacji, wind i systemów przeciwpożarowych.
 
Prace budowlane w urzędzie
 
Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Autor zwraca uwagę na konieczność przygotowania planu, który usprawni realizację remontu i nie ograniczy prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 
W książce i na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.
Dostępność:
duża ilość
Podatki lokalne 2016 + płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 350
ISBN: 978-83-255-7982-1
Autorzy: Agata Dzięgiel-Matras, Hanna Kmieciak, Robert Zenc
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Stan prawny: październik 2015 r.

W 2015 r. weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),
 2. ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699),
 3. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045.),
 4. ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283),

Nowelizacja z poz.1wprowadziła obowiązujące od 11.9.2015 r. regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące od 1.1.2016 r. zmiany w zakresie funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na zmiany w zakresie funkcjonowania podatków lokalnych wpływa ponadto ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw która również obowiązuje od 1.1.2016 r.

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:

Podatki lokalne 2016

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych od 2016 r. – szczegółowe omówienie zmian w podziale na poszczególne podatki i opłaty lokalne,
 2. co jest podstawą od 2016 r. do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
 3. w jaki sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym oraz grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
 4. czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 5. jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
 6. jakie obowiązują zasady postępowania od 2016 r. w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 7. co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
 8. jakie obowiązek ciąży na gminie w zakresie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia od 2016 r.,
 9. na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
 10. czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
 11. czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić zasady poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

 1. tabelę porównawczą przepisów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
 2. liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu lub kwota podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty 100 zł oraz zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
 3. orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z zakresie poszczególnych podatków i opłat,
 4. wzory uchwał oraz decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
 5. aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
Cena: 157,50 zł
szt.
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 420 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Bardzo szeroki wybór haseł uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Poszczególne terminy zostały podzielone na działy tematyczne obejmujące pojęcia z zakresu:
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstawowych zagadnień i zasad rachunkowości,
 • procesów księgowych,
 • poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • podmiotów powiązanych i łączenia przedsiębiorstw,
 • ujmowania w księgach i wyceny różnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • analizy i rewizji sprawozdań finansowych,
 • podatków i prawa podatkowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • zarządzania finansami.

Dołączony indeks oraz skrócona polsko-angielska wersja Leksykonu ułatwiają znalezienie ekwiwalentów słów w języku obcym.

Leksykon przygotowano dla szerokiego kręgu odbiorców: zarówno dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, biegłych rewidentów, księgowych, dyrektorów finansowych, jak i pracowników działów finansowo-księgowych różnych szczebli, którzy spotykają się w swojej pracy z nie zawsze jednoznaczną terminologią.
Dostępność:
duża ilość
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015. Instruktaż naliczania. Komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Patrycja Potocka-Szmoń, Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 670 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015
ISBN: 978-83-7804-235-8


Unikalne i kompleksowe opracowanie zawierające omówienie zasad wypłaty różnego rodzaju świadczeń pieniężnych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy z przykładami.

Co wyróżnia ten tytuł?

Połączenie wnikliwego komentarza do przepisów prawa pracy regulujących okoliczności w jakich pracownicy nabywają prawo do omawianych świadczeń pieniężnych, z licznymi rachunkowymi przykładami naliczeń tych świadczeń oraz potrzebną dokumentacją.

Co ważne – Autorki nie ograniczyły się do omówienia samych świadczeń pieniężnych, ale szczegółowo, przystępnym językiem, omówiły cały kontekst prawny związany z powstaniem uprawnień do tych świadczeń, w tym w sposób obszerny omówiły kwestie m.in. związane z:
 • regulacjami wewnątrzzakładowymi z zakresu prawa pracy,
 • zasadami wypłacania wynagrodzenia za pracę,
 • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych,
 • odpowiedzialnością materialną pracowników,
 • zakazem konkurencji,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • rozliczaniem podróży służbowych.

Książka została wzbogacona o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądowe oraz stanowiska m.in. Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Polecamy zarówno osobom pracującym w działach kadrowo-płacowych, jak i osobom, podejmującym decyzje w zakresie kształtowania polityki wynagradzania w firmach.

Uwaga! Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autorek pracujących w instytucji państwowej zajmującej się kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny, z przydatnymi aktami prawnymi.
Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Stan prawny: 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 159,00 zł
szt.
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 704

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

W publikacji zostały przedstawione m.in. rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadza od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego właśnie w podmiotach należących do JSFP.

Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanowią specyficzny rodzaj podmiotów, które wykonują zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z tego podatku jak również zadania, które są w ogóle poza jego zakresem. To zaś powoduje, że rozliczenia tych jednostek stają się niezmiernie trudne i skomplikowane. Nie tylko w zakresie „rozpoznawania” transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ich prawidłowego dokumentowania i rozliczania, ale przede wszystkim w zakresie prawidłowego odliczenia podatku naliczonego.

Z myślą o wszystkich JSFP, które na co dzień dokonują rozliczeń transakcji gospodarczych w zakresie podatku VAT zespół ECDDP przygotował książkę:

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury),
 2. co od 1.1.2016 r. w zasadach odliczenia podatku naliczonego zmieni tzw. prewspółczynnik,
 3. jakie są zasady odliczeń częściowych i korekt podatku naliczonego w JSFP,
 4. jakie czynności dokonywane przez JSFP rodzą obowiązek podatkowy w podatku VAT (i jaką stawką należy je opodatkować), a które pozostają poza zakresem podatku VAT,
 5. jakie są zasady opodatkowania obrotu nieruchomościami (w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, zamiany),
 6. jakie są zasady opodatkowania dotacji, subwencji oraz dopłat o podobnym charakterze,
 7. jak rozpoznać obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury, wykonania usługi, otrzymania zapłaty, w inny sposób),
 8. jak uzyskać zwrot VAT na rachunek bankowy,
 9. jak sporządzać deklaracje i prowadzić rejestry VAT,
 10. jakie są zasady wystawiania faktur przez JSFP (w tym opis rozliczeń przy refakturowaniu),
 11. jakie JSFP są zobowiązane do stosowania kas rejestrujących,
 12. jak rozliczyć zakup towarów/usług nabywanych z zagranicy.

Książka ta zawiera:

 • 13 rozbudowanych rozdziałów omawiających szczegółowo zasady rozliczania podatku VAT w JSFP,
 • 36 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez JSFP pytania w zakresie VAT,
 • liczne wyroki sądowe i interpretacje podatkowe (najnowsze: wydane w 2013 r. oraz 2014 r.).
Dostępność:
duża ilość
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

 

Wydawnictwo: C.H.Beck

Ilość stron: 520
ISBN: 978-83-255-5739-3
Autorzy: Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Jędruszczak, Patryk Kuzior, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Kamil Makowski, Mariusz Pacak, Joanna Swadźba, Anna Walczak, Agnieszka Wierzchowska


Planowany termin wydania: grudzień 2014 r.

Stan prawny: grudzień 2014 r.

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią jednak, że wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

W ramach organizacji pracy urzędu do kompetencji sekretarza należy również sprawne zorganizowanie dostępu do informacji publicznej i zapewnienie procedury ochrony danych osobowych.

W ramach powierzonych zadań sekretarz najczęściej zarządza kadrami (do jego zadań należy przygotowanie opisu stanowisk pracy i koordynacja ocen pracowniczych, jak również koordynacja służby przygotowawczej). Może spełniać istotną rolę w naborze na stanowiska urzędnicze. Może być koordynatorem i nadzorującym prace komisji konkursowej, może także czynnie uczestniczyć w toku postępowania konkursowego, np. jako członek komisji (czy także jej przewodniczący). Jako osoba, która może posiadać kompetencje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sekretarz powinien znać uregulowania dotyczące naboru konkursowego i stosować je w praktyce.

Ponadto sprawuje nadzór merytoryczny i koordynuje pracę na sesjach rady gminy. Bierze udział w procedurze uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Zajmuje się również opracowywaniem projektów dokumentów takich jak regulaminy czy instrukcje obowiązujące w urzędzie gminy.

Jak zatem widać do zakres zadań sekretarza jest bardzo obszerny i wymaga wszechstronnego omówienia. Publikacją, która wyjaśnia trudne zagadnienia z którymi musi zmierzyć się sekretarz jest: "Vademecum sekretarza"

Znajdą w niej Państwo omówienie:

 • 14 podstawowych zadań i kompetencji sekretarza
 • Wymagań na stanowisku sekretarza
 • Ograniczeń w pracy sekretarz
 • Odpowiedzialności sekretarza
 • Dodatków do wynagrodzenia zasadniczego sekretarza
 • Czasu pracy sekretarza oraz jego uprawnień urlopowych
 • Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Zasady organizowania służby przygotowawczej
 • Zasad dokonywania ocen okresowych pracowników (kto ocenia? Kto jest oceniany? Jak często powinny być dokonywane oceny? Forma i zakres oceny? Jakie są skutki prawne oceny negatywnej?)
 • Zasady awansu i naborów wewnętrznych w urzędzie (jakie są procedury w z zakresie awansów? Jakie są ograniczenia w tym zakresie?
 • Czasowego powierzenia wykonywania innej pracy
 • Zasady przenoszeń służbowych pracowników
 • Zasad dokonywania opisu stanowisk pracy
 • Nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków
 • Możliwości łączenia stanowisk w gminie
 • Zasad likwidacji i łączenia komórek organizacyjnych
 • Możliwości przekazywania zadań publicznych innym podmiotom
 • Możliwości przenoszenie zadań do innych komórek organizacyjnych oraz na inne stanowiska,
 • Zwalnianie/nabór nowych pracowników w konsekwencji reorganizacji urzędu

Na płycie CD dołączonej do publikacji znajdą Państwo ponad 20 wzorów dokumentów z zakresu zarządzania personelem w urzędzie, ochrony danych osobowych, organizacji pracy urzędu, dostępu do informacji publicznej m.in.:

 1. Zarządzenie sprawie wprowadzenia zasad dokonywania opisów stanowisk pracy oraz ich aktualizacji
 2. Opisy stanowisk pracy
 3. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy
 4. Zarządzenie w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu
 5. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora ABI
 6. Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane sekretarzowi i przez sekretarza
 7. Regulaminy organizacyjne
 8. Regulamin służby przygotowawczej
 9. Polityka bezpieczeństwa informacji
 10. Zarządzenie w sprawie organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Dostępność:
duża ilość
Regulamin rozliczania podróży służbowych z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 94,50 zł
szt.
Regulamin rozliczania podróży służbowych z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Regulamin rozliczania podróży służbowych z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Marzena Mazur, Łukasz Prasołek

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 60 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-151-1


Nowe przepisy – nowe obowiązki związane z rozliczaniem podróży służbowych. Gotowy wzór regulaminu do szybkiego zastosowania w każdej jednostce budżetowej oraz firmie!

W regulaminie przewidziano rozliczenie podróży służbowej na wszystkich płaszczyznach, poczynając od czasu pracy, przez świadczenia z niej wynikające, ich opodatkowanie i oskładkowanie. W załącznikach do regulaminu znajdują się wzory niezbędnych dokumentów, ułatwiające rozliczenie podróży służbowej, które mogą zostać wykorzystane bez zmian lub też mogą posłużyć jako wstęp do ustalenia własnych wzorów, jeszcze bardziej dostosowanych do specyfiki działalności pracodawcy.

Dodatkowo – cały wzór regulaminu z kompletem dokumentóww formacie MS Word na dołączonej płycie CD.

Wzorcowy regulamin oparty jest na rozwiązaniach wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).  Jednostki samorządowe i wywodzące się z sektora państwowej sfery budżetowej mogą go zastosować niemal wprost, uzupełniając jedynie w miejscach wykropkowanych brakujące elementy. Pracodawcy prywatni również mogą zastosować opracowany regulamin w całości, o ile nie chcą ponosić kosztów w sposób odmienny od ustawowo nałożonych obowiązków, lub też mogą dokonać pewnych zmian, np. podwyższając m.in. stawki diet krajowych czy innych świadczeń i dostosowując je do ich rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby przebywające w podróżach służbowych.
Dostępność:
duża ilość
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor : Krzysztof Puchacz

objętość: 128 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-210-5


Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.

Wyłączenie dużej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania przepisów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podchodzić do ich udzielania.

Wprowadź regulamin wewnętrzny i postępuj zgodnie z zasadami oszczędności i efektywności wydatków publicznych!

Polecamy gotowy do wdrożenia wzór regulaminu określający konkurencyjny proces wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych.

W książce:
 • wyczerpujący komentarz dotyczący zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • praktyczne przykłady dotyczące najczęściej udzielanych zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin zamówień publicznych określający zasady udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej ustawy),
 • wzorcowe zakresy czynności pracowników – określające ich obowiązki w zakresie zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej,
 • prawie 30 wzorów dokumentów (wykaz poniżej) stosowanych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne podlegającego przepisom o zamówieniach publicznych,
 • wzorcowa dokumentacja dialogu technicznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
zawierający tekst regulaminów oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.


Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.


WYKAZ WZORÓW:

I. Wzory dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków w zakresie zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Powierzenie obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Załącznik nr 2. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania
Załącznik nr 3. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie umów o zamówienia publiczne
Załącznik nr 4. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie rozliczenia zamówień publicznych
Załącznik nr 5. Powierzenie przeprowadzenia i przygotowania postępowania podmiotowi trzeciemu

II. Regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 1. Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Wniosek/decyzja o powołaniu biegłego/eksperta

III. Regulamin zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz zamówień publicznych (komórka merytoryczna)
Załącznik nr 3. Wykaz zamówień publicznych (jednostka)
Załącznik nr 4. Wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5. Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 7. Protokół z postępowania
Załącznik nr 8. Notatka z czynności wglądu do protokołu z postępowania wraz z załącznikami
Załącznik nr 9. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

IV. Wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1. Wniosek i decyzja w sprawie powołania biegłego w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Zaproszenie do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę)
Załącznik nr 4. Zaproszenie do dialogu (dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 5. Zaproszenie do składania ofert (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 6. Zaproszenie do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 7. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje bez ogłoszenia)
Załącznik nr 8. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 9. Zaproszenie do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 10. Zawiadomienie UZP o wszczęciu postępowania (negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik nr 12. Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.)
Załącznik nr 14. Wezwanie do wyjaśnień dotyczących dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
Załącznik nr 15. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.)
Załącznik nr 16. Dokonanie poprawienia omyłek w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
Załącznik nr 17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 p.z.p.)
Załącznik nr 18. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Załącznik nr 19. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 20. Informacja o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 21. Wyniki oceny warunków udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.)
Załącznik nr 23. Informacja o unieważnieniu postępowania
Załącznik nr 24. Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 25. Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego
Załącznik nr 26. Ogłoszenie o dialogu technicznym
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl