Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Renata Mroczkowska
symbol: JBK926e
objętość: 184 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2014
ISBN: 978-83-7804-182-5


Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.

Niniejsza publikacja to ponad 150 wzorów z komentarzem(umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów itp.) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym m.in.:
 • nabór,
 • służba przygotowawcza,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • dokumentacja przed i po zatrudnieniu,
 • obowiązki pracownika,
 • oceny okresowe,
 • przeniesienia,
 • wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • odpowiedzialność,
 • rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Wszystko to w jednym zbiorze, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny(dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:
 • zarządzania dokumentacją i tworzenie dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku, itp.
Stan prawny: styczeń 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 – pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
Cena: 199,50 zł
szt.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 – pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 – pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
 
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 444 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2017
 
POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG
PKWiU 2015 

pełny tekst klasyfikacji
z powiązaniami: z PKWiU2008


od 1 stycznia 2018 r. do stosowania dla celów: 
 – opodatkowania podatkiem VAT,
 – opodatkowania podatkiem CIT, PIT
oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
oraz karty podatkowej
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).
 
Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową PKWiU 2015 stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
 
Do celów:
 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej 
nową klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r., do tego czasu w tym zakresie obowiązuje PKWiU 2008.
 
 
W publikacji:
 • Rozporządzenie wprowadzające PKWiU
 • Zasady metodyczne PKWiU
 • Schemat klasyfikacji
 • Klucze powiązań PKWiU 2008 – PKWiU 2015
 • Klucze powiązań PKWiU 2015 – PKWiU 2008
Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008:
 • zmiany nazw grupowań,
 • zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania, scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno,
 • uporządkowanie symboliki grupowań (zmiana symboliki grupowań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów).
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, z pełnym tekstem klasyfikacji PKWiU 2015 z powiązaniami z PKWiU 2008, który umożliwi szybkie i elastyczne wyszukiwanie oraz eksport danych i dowolne wydruki (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Dostępność:
duża ilość
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017. Sp. z o.o.
Cena: 84,00 zł
szt.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017. Sp. z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2017

Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Feliński Jerzy

Stron:252

Format:A5

Oprawa:miękka

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań aktualnych na 2017 rok:
- Kodeksu Spółek Handlowych
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opracowanie zawiera tekst jednolity Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wyciąg przepisów dotyczących spółek z o.o. z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne działania i prowadzenia Spółek z o. o. Charakterystyka spółki z o.o. w świetle KSH. Organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o. Rachunkowość, finanse, obciążenia fiskalne oraz zakres i formy ubezpieczeń. Przykładowy wzór umowy spółki oraz innych dokumentów założycielskich. Ujednolicone teksty ustaw.

Stan prawny na cały rok 2017 r.

Dostępność:
duża ilość
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015
Cena: 102,00 zł
szt.
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

 

Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu,
praca pod red. Moniki Muchy
Autorzy: Jakub Boberski, Aleksander Gniłka, Bartosz Łukaszczuk, Sabina Moczko-Wdowczyk, Urszula Patrzek

 

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania tych podmiotów,w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości.
Wyjaśnia m.in.:
• status prawny podmiotu
• czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą
• kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT
• zasady rozliczania podatku naliczonego VAT
• zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
• zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej.
Stan prawny aktualny na 2015 rok.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
Cena: 136,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 236 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
Stan prawny: 2016
Autor: Piotr Ciborski
 
Autor opracowania szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy
– w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od 22 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1220), wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę;
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony;
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) od dnia 14 sierpnia 2015 r. gwarantują w Kodeksie pracy prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego-ojca dziecka lub ubezpieczonego-członka najbliższej rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią opieki z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r., obowiązująca od 2 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników.
Nowelizacja ta zlikwidowała dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wprowadziła nowe uregulowania w zakresie urlopów:
 • macierzyńskiego,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • ojcowskiego oraz
 • wychowawczego.

Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst Kodeksu pracy z wyróżnionymi zmianami wprowadzonymi ww. nowelizacjami.

Dostępność:
duża ilość
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY
Cena: 63,00 zł
szt.
LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY

Leasing na nowych zasadach.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

142 str. A-5,

Autor: Aleksander Korczyn

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

Dostępność:
duża ilość
Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym
Cena: 99,00 zł
szt.
Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Autor: Krzysztof Lasiński-Sulecki

Rok publikacji: 2014

Liczba stron: 492

Okładka: twarda

Format: B6

ISBN 978-83-264-4557-6

 

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich reżimów mających współcześnie zastosowanie do transakcji między podmiotami powiązanymi (zasady arm's length w podatkach dochodowych, wartości rynkowej w VAT, cen transferowych w prawie celnym) oraz liczne odwołania do proponowanej przez Komisję Europejską wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania. W treści ujęto informacje na temat przepisów dotyczących przedsiębiorstw powiązanych oraz procedury wzajemnego porozumiewania w trzech modelach umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (OECD, ONZ oraz USA) i w wielu umowach bilateralnych.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona głownie dla sędziów sądów administracyjnych, zawodowych pełnomocników występujących w sprawach podatkowych i celnych, pracowników organów podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw.

"Recenzowana pozycja jest w rzeczywistości absolutnie nowatorska, mająca ogromne znaczenie dla teorii i praktyki stosowania prawa w warunkach współczesnego świata, świata zglobalizowanego, świata pełnego dominacji wielkich przedsiębiorstw ponadnarodowych, wielkich koncernów powiązanych rożnymi więzami w ponadnarodowych strukturach sieciowych, wykorzystujących metody optymalizacji podatkowej poprzez stosowanie cen transferowych dla zwiększenia zysków kosztem budżetów państw, w których funkcjonują. To praca wyjątkowo ważna i potrzebna dla każdego, kto ma jakikolwiek kontakt z tym problemem, zarówno teoretyczny jak i praktyczny".

Dostępność:
duża ilość
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Cena: 178,50 zł
szt.
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Dostępność:
duża ilość
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach
Cena: 147,00 zł
szt.
Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Autor: Krystyna Gąsiorek

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-03-2

Liczba stron: 192

Okładka: twarda

 

Konkretne odpowiedzi na 167 najczęściej zadawanych pytań dotyczących sprawozdawczości 

Dzięki tej książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian.

 

Publikacja wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych, w tym m.in.:

 • W jakich terminach i z jaką częstotliwością należy sporządzać sprawozdania
 • Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań
 • Jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
 • Jakie sprawozdania można przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej
 • Czy sprawozdania przekazane elektronicznie trzeba drukować i archiwizować
 • Kiedy i jak należy dokonać korekty sporządzonych sprawozdań

 

W odróżnieniu od innych opracowań książka została napisana bez zbędnych rozważań teoretycznych, w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Dzięki praktycznym przykładom stanowi istotne wsparcie zarówno dla państwowych, jak i samorządowych jednostek sektora publicznego.

Krystyna Gąsiorek – ekonomista, pracownik państwowej jednostki budżetowej. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych i klasyfikacji budżetowej.

Dostępność:
duża ilość
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2018
Cena: 166,00 zł
szt.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 2018
Dostępność:
duża ilość
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Cena: 156,00 zł
szt.
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

Wydawnictwo: C.H.Beck

Wydanie: 2 Rok wydania: 2015

Ilość stron: 1042

Stan prawny: 15.08.2015 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2016 r.

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!
Komentarz stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Najbardziej aktualny stan prawny:
Komentarz omawia najnowsze zmiany do KP, w tym również - jako pierwszy na rynku -  zmiany wchodzące w życie w 2016 r. W tym zmiany wprowadzone m.in.:
ustawą z 7.11.2014 r., dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a także wskazuje na konieczność ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
ustawą z 25.6.2015 r. dotyczącą ograniczenia terminowych umów o pracę; nowelizacja zakłada, że maksymalny dopuszczalny czas trwania umów o pracę na czas określony to 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów – 3. Ponadto zmiana uzależnienia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, a także ogranicza w KP liczbę rodzajów umów o pracę; pozostaną trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny, zlikwidowano natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy;
ustawą z 24.7.2015 r. wprowadzającą rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, m.in. poprzez włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego czy wydłużenie terminu, w którym z urlopu można skorzystać.
 
Skład autorski:
 
Jednym z największych atutów komentarza jest zespół
autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym
perspektywę naukową, doktrynalną, sędziowską, a także eksperckie doświadczenie współpracy
ze związkami zawodowymi
, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie
pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce
. Autorzy udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów KP, czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej.
 
Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:
 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.
Praktyczne opracowanie tematu:
 • argumentacja do obrony własnych racji,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu,
 • poglądy doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach.
 
Szczegółowe objaśnienia zagadnień:
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych.
Adresaci:
 • sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • pracodawcy,
 • specjaliści do spraw BHP,
 • przedstawiciele związków zawodowych,
 • społeczni inspektorzy pracy,
 • pracownicy,
 • aplikanci wszystkich zawodów prawniczych,
 • słuchacze studiów podyplomowych.
 
DLA CZYTELNIKÓW TEGO KOMENTARZA
DARMOWY DOSTĘP DO AKTÓW PRAWNYCH ONLINE!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany,
istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych online! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl. Warunkiem koniecznym
otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 15 sierpnia 2015 r. do 15 sierpnia 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o związkach zawodowych,
 • ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Cena: 226,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób prawnych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Sądowa kontrola administracji publicznej.
Cena: 349,00 zł
szt.
Sądowa kontrola administracji publicznej.

Sądowa kontrola administracji publicznej.

 

Rok wydania: 2014/2015
Ilość stron: 770
ISBN: 978-83-255-6305-9
Wydawnictwo: C.H.beck
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, dr Wojciech Piątek, dr Wojciech Sawczyn, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno


Zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego.

W publikacji autorzy szczegółowo omówili:

 • uprawnienia stron,
 • uprawnienia uczestników postępowania oraz uczestników postępowania na prawach strony oraz organizacji społecznych

W tomie znalazły się również ważne z praktycznego punktu widzenia omówienia poświęcone zdolności sądowej i procesowej.

Autorzy omawiają także kwestie poświęcone wszczęciu postępowania administracyjnego:

 • przesłanki dopuszczalności skargi do WSA
 • termin i tryb wniesienia skargi
 • wymagania formalne skargi
 • uprawnienia autokontrolne organu, którego działanie lub bezczynność (przewlekłe prowadzenie postępowania) stały się przedmiotem skargi
 • skutki wniesienia skargi

W kolejnym rozdziale zostało omówione postępowanie rozpoznawcze i zasady orzekania przez sądy administracyjne.

 • wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym (wymagania formalne oraz tryb i termin wnoszenia skargi; treść skargi; termin do wniesienia skargi; tryb wnoszenia skargi; wymagania formalne oraz tryb i termin wnoszenia wniosków)
 • skutki zaskarżenia
 • cofnięcie skargi
 • stadia postępowania przed WSA (badanie skargi pod kątem wymagań formalnych; badanie dopuszczalności skargi; badanie zasadności skargi; zawieszenie i umorzenie postępowania)

Autorzy przedstawili także środki ochrony stosowane przez sądy administracyjne, uprawnienia orzecznicze sądu o charakterze dyscyplinującym i represyjnym:

 • ukaranie organu grzywną (grzywna stanowiąca gwarancję procesową nadania biegu sprawie sądowo administracyjnej; grzywna stanowiąca gwarancję procesową wykonywania postanowień sądu administracyjnego; grzywna jako gwarancja procesowa wykonalności orzeczeń sądu administracyjnego)
 • uprawnienie sądu do rozpoznania sprawy co do jej istoty
 • uprawnienie do rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi
 • stwierdzenie rażącego naruszenia prawa

Kolejny, najobszerniejszy rozdział publikacji poświęcony jest środkom odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorzy szczegółowo opisali:

 • ogólne założenia zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym (m.in. konsekwencje wadliwości orzeczeń sądowych, sposoby zapobiegania powstawaniu oraz eliminacji wadliwości orzeczeń sądowych, rodzaje i znaczenie środków zaskarżenia; dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia; legitymacja; skutki zaskarżenia orzeczenia sądowego);
 • środki odwoławcze (skarga kasacyjna; rozpoznanie skargi kasacyjnej i jej rozstrzygnięcie; zażalenie; wniesienie zażalenia, jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie;
 • środki odwoławcze a pozostałe środki zaskarżenia przysługujące od nieprawomocnych orzeczeń sądowych (odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu; odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego; odwołanie od pozostałych orzeczeń przewodniczącego wydawanych w toku rozprawy; sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego).

Odrębny rozdział został poświęcony prawomocności i skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Jest to bardzo istotna praktyczna kwestia, ściśle związana z obaleniem prawomocności orzeczenia sądowego; powagą rzeczy osądzonej i skutkami wyroków nieprawomocnych. Autorzy omawiają także tematykę skuteczności, jej znaczenia i wykonalność orzeczeń sądów administracyjnych.

Autorzy szczegółowo omówili również na następujące zagadnienia:

 • weryfikacja prawomocnego wyroku sądu administracyjnego (skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego)
 • wykonanie wyroku sądu administracyjnego (wykonanie wyroku w kasacyjnym modelu orzekania; postępowanie prowadzone po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego i sankcje związane z niedopełnieniem obowiązku wykonania tego wyroku)

Autorzy opisali także problem jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych: rodzaje instytucji ujednolicających orzecznictwo sądów administracyjnych. W ramach rozważań omówione zostały uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; wpływ kontroli orzeczeń na skutek zaskarżenia na jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz znaczenie instytucji przedstawiania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (większość Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Dostępność:
duża ilość
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Cena: 176,00 zł
szt.
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl