Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

 

nowosc
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-255-5708-9
Redakcja: Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego pod redakcją Michała Łyszczarza oraz Grzegorza Dragona stanowi kompleksowo opracowaną bazę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo określa rolę skarbnika, jego „miejsce” w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie dla właściwej realizacji zadań publicznych. Wyczerpująco definiuje zadania stawiane przed skarbnikiem jednostki samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie uprawnienia przysługujące skarbnikowi przy ich realizacji. Vademecum omawia również istotne, z punktu zadań skarbnika, zagadnienia – procedurę planistyczną z uwzględnieniem WPF, realizację budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad ustawowych, zasady umarzania należności budżetowych, korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania czy zasad zaciągania długu oraz limity zadłużania. Przedstawione zostały także ewentualne nieprawidłowości, stanowiące czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Opracowane tematy poparte zostały orzeczeniami sądów i innych organów orzekających, a także stanowiskami organów opiniodawczych.

W dobie kryzysu finansów publicznych i obawy przed przekroczeniem limitu zadłużenia skarbnik staje przed dużym wyzwaniem jakim jest odpowiednie zarządzanie długiem jednostki.  Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. W konsekwencji procedury uchwalenia budżetu dla niektórych JST będą trudniejsze.

Na barkach skarbnika ciąży więc ogromna odpowiedzialność za gospodarowanie finansami jednostki. To skarbnik staje zatem kluczową postacią w jednostce samorządu terytorialnego, bowiem to od jego wiedzy i umiejętności zależy sprawne funkcjonowanie tej jednostki.

Warto mieć na względzie: zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, bowiem od 1.1.2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która dotyczy, m.in. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei od 1.2.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 10.1.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Vademecum skarbnika JST to pierwsza publikacja na rynku, która w sposób kompleksowy prezentuje wszystkie informacje potrzebne w codziennej pracy skarbnika. W książce tej szczegółowo wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

W jaki sposób powołać skarbnika jednostki i jakie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne;

 • Jakie są zasady wynagradzania skarbnika;
 • Jak ustalić wolne środki, którymi dysponuje jednostka;
 • Jak przygotować wytyczne, które pozwolą sporządzić sprawozdanie finansowe o charakterze łącznym;
 • Jak zarządzać długiem jednostki;
 • Jaka jest odpowiedzialność skarbnika za funkcjonowanie jednostki;
 • Jakie dokumenty skarbnik musi kontrasygnować;
 • W jaki sposób przeprowadzać inwentaryzację;
 • Jak dysponować rezerwami budżetowymi;
 • Jaki może być zakres obowiązków powierzonych skarbnikowi?

Przede wszystkim oferowana Państwu publikacja zawiera kompletny zestaw dokumentów niezbędnych w pracy skarbnika jak i jego dotyczących, w tym wzory zarządzeń i uchwał.

Dostępność:
duża ilość
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych
Cena: 169,00 zł
szt.
Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 388
ISBN: 978-83-255-5861-1
Autor: Józef Wyciślok


Prezentowana pozycja - Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie (optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych), autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego, Pana Józefa Wyciśloka przedstawia  zagadnienia dotyczące spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, a także podatkowej grupy kapitałowej. Wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa.

Niniejsza praca została podzielona na pięć części. W rozdziale pierwszym Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się m.in. z problematyką:

 • kategorii kapitałów pieniężnych;
 • aportów w spółkach kapitałowych;
 • kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.;
 • opodatkowania przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych uzyskanych za granicą;
 • przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych, które nie są opodatkowane.

Tematem rozdziału drugiego są dochody z kapitałów pieniężnych oraz ich kategorie, rozdział trzeci prezentuje zaś podatkową grupę kapitałową, którą mogą stworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Rozdział czwarty  przedstawia wybrane problemy dotyczące optymalizacji podatkowej spółek kapitałowych, w tym zagadnienia dotyczące:

 • optymalizacji podatkowej przy połączeniu spółek kapitałowych;
 • optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów;
 • optymalizacji podatkowej przy sprzedaży udziałów i akcji;
 • optymalizacji podatkowej przy opodatkowaniu dywidendy;
 • optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych z wykorzystaniem znaków towarowych i własnej marki.

Ostatni fragment opracowania koncentruje się na spółkach kapitałowych prowadzących działalność za granicą na tzw. terytoriach offshore. Pod pojęciem "spółek offshorowych " rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii rajów podatkowych. Podstawowym zadaniem takich podmiotów jest optymalizacja opodatkowania

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek kapitałowych), do szeregu firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami.

Dostępność:
duża ilość
Informator Samorządowy 2016
Cena: 68,00 zł
szt.
Informator Samorządowy 2016

Informator Samorządowy 2016

Wydawnictwo: WoltersKluwer

 • Okładka: twarda
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 288

Profesjonalny Informator Samorządowca na 2016 r. (duży, funkcjonalny format - B5)

Pomaga rozplanować działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowi kompendium wiedzy w ujęciu terminarza czynności, niezbędnych dla efektywnego i sprawnego wykonywania służby i funkcji w samorządzie terytorialnym.

Przypomina o ważnych terminach, stanowiąc równocześnie wskazówkę jak prawidłowo stosować przepisy prawa administracyjnego.

Kładzie nacisk na obowiązki i odpowiedzialność samorządowców celem ułatwienia prawidłowego wykonywania ich funkcji i zadań.

Kalendarium obejmuje:

 • opis funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem konkretnych dat realizacji uprawnień lub obowiązków z nich wynikających;
 • praktyczny zbiór teleadresowy instytucji takich jak m.in.: ministerstwa, regionalne izby obrachunkowe, sądy czy kolegia odwoławcze;
 • omówienie wybranych zagadnień z organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu mających wspomóc i usystematyzować wiedzę obecnym jak i nowo wybranym samorządowcom;
 • wskazanie praw i obowiązków przysługującym radnym, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, pracownikom samorządowym a także innym podmiotom współpracujących z samorządem terytorialnym;
 • praktyczne podpowiedzi dotyczące obowiązków samorządowca skorelowane z bieżącą datą.

Informator adresowany jest do wszystkich radnych, pracowników samorządowych oraz innych organizacji współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dostępność:
duża ilość
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce
Cena: 149,00 zł
szt.
 Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

 

Autor: Andrzej Regliński

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-56-0

Liczba stron: 208

Okładka: twarda

 

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz akt, co należy wiedzieć, żeby sprawnie z niego korzystać, jak zorganizować skuteczny obieg pism w jednostce, jakie są praktyczne różnice między dziennikowym i bezdziennikowym systemem kancelaryjnym, a także czy warto wybrać Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. 

Autor omawia szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem w praktyce normatywów kancelaryjnych: instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Wyjaśnia zasady rejestracji dokumentów, znakowania spraw i prowadzenia ich metryki oraz podziału dokumentacji. Opisuje także procedury przekazywania dokumentacji do archiwów, późniejszego jej udostępniania oraz przechowywania w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem.

 

Opracowanie zawiera przykłady instrukcji, wzorów i formularzy przydatnych w organizacji systemów kancelaryjnych i archiwalnych. Jest przeznaczone dla pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych, odpowiedzialnych za obieg dokumentów w jednostce.

Dostępność:
duża ilość
Kasy fiskalne w praktyce
Cena: 67,00 zł
szt.
Kasy fiskalne w praktyce

Kasy fiskalne w praktyce

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWŚĆ

Liczba stron: 106
Oprawa: Miękka
Format: A4

Ukazała się najnowsza książka wydawnictwa Rachunkowość omawiająca zasady ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących (fiskalnych). Przez ponad rok stosowania nowych przepisów o kasach fiskalnych pojawiło się wiele wątpliwości, interpretacji organów podatkowych oraz pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych. W opracowaniu poruszono najważniejsze problemy związane z praktycznym stosowaniem tych regulacji. Zawiera ona odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania , najciekawsze interpretacje orzecznictwo i treść obowiązujących aktów prawnych. Znajdziecie tu też Państwo informacje o projektowanych zmianach, które mają wejść w życie w 2015 r. za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Spis treści :

Wstęp

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną? / 5

Zakup kasy – dokumenty i obowiązki formalne / 12

Jak skorzystać z ulgi? / 14

Sposób ewidencjonowania sprzedaży – na co zwrócić uwagę? / 17

Jak korygować sprzedaż zarejestrowaną w kasie? / 22

Serwisowanie kasy fiskalnej / 25

Sankcje związane z nieprawidłowościami / 27

Czy z kasy fiskalnej można zrezygnować? / 29

Kasy fiskalne w pytaniach i odpowiedziach / 31

Kasa tylko w miejscu sprzedaży detalicznej / 31

Do limitu 20 000 zł liczy się sprzedaż netto / 31

Ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej od marży / 32

Karty podarunkowe poza ewidencją / 32

Wynajem samochodów służbowych pracownikom i zarządowi spółki / 32

Rejestracja w kasie fiskalnej kart Multisport wydawanych pracownikom / 33

Dwie lub więcej faktur do jednego paragonu / 33

Ewidencja korekt kasowych a faktury korygujące / 34

Wykazanie stawki i kwoty VAT na paragonie zamiast zwolnienia / 35

Raport fiskalny, gdy nie wystąpiła sprzedaż objęta obowiązkiem ewidencjonowania / 35

Zmiana miejsca używania kasy mobilnej / 36

Co z pamięcią po wycofaniu kasy rejestrującej / 37

Wymiana kasy fiskalnej niepozwalającej na zamieszczenie NIP nabywcy na paragonie / 38

Skutki zaprzestania używania awaryjnej kasy / 38

Utrata kasy fiskalnej / 39

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT / 40

Rozliczenie w kosztach wydatków na nabycie kasy rejestrującej / 41

Ewidencja ulgi na zakup kasy w księgach rachunkowych / 41

Interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowe / 43

Interpretacje podatkowe / 44

Orzeczenia sądów administracyjnych / 60

Akty prawne / 65

Wyciąg z ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług / 65

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących / 69

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących / 82

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących / 85

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące / 87

Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
Cena: 178,50 zł
szt.
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
Dostępność:
duża ilość
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 115,50 zł
szt.
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Przemysław Kral

objętość: 156 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-194-8


Instruktaż dla wszystkich!

Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia.

Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie.

Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie i na czym ona polega?
Jak zgodnie z prawem przetwarzać posiadane dane?
Jakie są obowiązki administratora?
Zasady powierzania przetwarzania danych innemu podmiotowi.
Szczegółowa instrukcja jak dokonać zgłoszenia do GIODO.
Osobny rozdział poświęcono ochronie danych osobowych pracowników w firmach.


A także kompleksowy zestaw firmowych dokumentów, w tym m.in.
 • zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO, wypełnione w kilku wariantach
 • polityka bezpieczeństwa
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie wnioski, informacje i zgłoszenia.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
, który zawiera niezbędne dokumenty przygotowane w formacie MS Word. Suplement umożliwia łatwą edycję, zapis i wydruk dokumentów.

Aktualny stan prawny
Uwaga – dnia 3 września 2014 r. w Dz.U. z 2014 poz.1182 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – który nie wpływa na aktualność treści publikacji.
Dostępność:
duża ilość
Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015
Cena: 189,00 zł
szt.
Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015

Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015

 

Autor: Krzysztof Janczukowicz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 376 str.
format: B5
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-169-6

PODATKI DOCHODOWE DLA PRAKTYKÓW inaczej…

Polecamy drugie już wydanie cieszącej się dużą popularnością książki o podatkach dochodowych dla praktyków.

Co wyróżnia ten tytuł? 
Fakt, iż jest nakierowany na potrzeby praktyczne i uwzględnia wyłącznie czynne zastosowanie opisywanej w nim wiedzy. Potwierdzają to liczne przykłady, wykresy, diagramy, rysunki.

Dzięki tej lekturze – stykając się z nowym problemem, np. z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi – możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwestią i jej rozwiązaniem.

Autor omawia każdy fragment dotyczący podatków dochodowych z podziałem na część ogólną oraz poszczególne źródła przychodów:

I. Część ogólna
 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym
 2. Podstawy prawne
 3. Podatnicy
 4. Przedmiot opodatkowania
 5. Podstawa opodatkowania
 6. Stawki podatku
 7. Ulgi podatkowe
 8. Pobór podatku
 9. Rozliczenia zagraniczne
II. Opodatkowanie poszczególnych źródeł przychodów
 1. Stosunek pracy
 2. Działalność gospodarcza
 3. Działalność wykonywana osobiście
 4. Kapitały pieniężne
 5. Prawa majątkowe
 6. Najem i dzierżawa
 7. Odpłatne zbycie majątku
 8. Działy specjalne produkcji rolnej
 9. Emerytura i renta
 10. Inne źródła
Nie ma mowy o umiejętności, gdy brak wiedzy. Wiedza jest więc warunkiem koniecznym sprawnego operowania w praktyce. Kto zdaje sobie z tego sprawę, powinien być z lektury tej książki zadowolony.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.

Suplement elektroniczny zawiera zestaw ujednoliconych na rok 2015 ustaw:
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • o podatku dochodowym od osób prawnych
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • o podatku tonażowym.
Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

(…) Autor prowadzi swoje wyjaśnienia w rzadko spotykany, niezwykle uporządkowany i systematyczny sposób – każde zdanie Jego rozważań wynika logicznie z poprzedniego, wyjaśnienia są przejrzyste i zrozumiałe, a zdań zbędnych próżno by szukać.

Liczne są obrazowe przykłady oraz tabele, wykresy i podsumowania, ułatwiające przyswojenie przekazywanych treści. W przypadkach zaistniałych w praktyce wątpliwości interpretacyjnych Autor przedstawia ich tło oraz panujące w praktyce rozwiązanie (lub informuje o jego braku) w oparciu o orzecznictwo, którego dobór jest nader udany. Orzeczenia są liczne, ale nie przytłaczająco liczne – za to reprezentatywne, wybrane starannie.

(…) Tytuł cechuje się rzadko spotykanym wysokim poziomem merytorycznym, nie tracąc przy tym nic na przejrzystości i jasności przekazywanych treści. Można wręcz stwierdzić, że stanowi on świadectwo wyjątkowego talentu dydaktycznego Autora. Wartość poznawcza recenzowanej pozycji jest ogromna, a sposób zaprezentowania wiedzy, mimo trudnego tematu, niezwykle przystępny.

Z recenzji dra Łukasza Karczyńskiego

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania
Cena: 126,00 zł
szt.
Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych – szczegółowy instruktaż sporządzania

 

Autor: Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 92 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2015


Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.

Do 28 lutego 2015 r. należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, które nie udzielały zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w tym również i takich, których wartość nie przekracza tzw. „progu istotności”).

Zamówieniem publicznym – podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu – jest każda umowa odpłatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane – bez względu na wysokość zobowiązania pieniężnego zamawiającego i bez względu na formę jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona fakturą VAT).

W roku 2014 miały miejsce zmiany przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na sposób sporządzenia sprawozdawania za rok 2014r., w tym m.in.:
 • podwyższenia w kwietniu 2014 r. progu kwotowego stosowania ustawy z 14.000 do 30.000 euro – w publikacji szczegółowo wskazano jak wykazywać umowy o zamówienie publiczne o wartości zamówienia pomiędzy do 30.000 zawierane w 2014 r. przed i po nowelizacji;
 • wprowadzenia w październiku 2014 r. do ustawy nowego trybu uproszczonego zamawiania usług niepriorytetowych (art. 5a) – w publikacji wskazywane są problemy z wykazaniem umów zawartych w tym trybie w sprawozdaniu;
 • wprowadzenie w 2014 r. trzech grup wyłączeń ze stosowania ustawy dotyczących badań naukowych, działalności kulturalnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych w bibliotekach szkolnych (art. 4 pkt 8a, 8b i 8c) – w publikacji znajduje się uzasadnienie niewykazywania tych zamówień w sprawozdaniu.
Dodatkowo publikacja zawiera wiele dodatkowych przykładów praktycznych wskazujących na sposób wykazywania w sprawozdaniu różnych rodzajów umów spełniających definicję zamówienia publicznego.
Dostępność:
duża ilość
Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 129,00 zł
szt.
Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o odpadach. Komentarz
Cena: 168,00 zł
szt.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

 

Autor: Aneta Pacek-Łopalewska

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-61-4

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

 

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.


Czytelnik znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania, np.: kiedy dany przedmiot lub substancja mogą utracić status odpadu lub zostać uznane za produkt uboczny, jaka jest pozycja sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, co grozi za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami.


Autorka informuje ponadto o nowych regulacjach związanych z planowanym utworzeniem bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) i o nowym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Omawia zmienione zasady dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji, a także przepisy karne oraz regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.


Opracowanie skierowane jest do organów administracji stosujących na co dzień przepisy nowej ustawy oraz przedsiębiorców, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

Dostępność:
duża ilość
Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)

Prawo zamówień publicznych. Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. (z suplementem elektronicznym)

 

Autor:Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 216 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-221-1Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych!
(podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 1232)

Przygotowaliśmy dla Państwa doskonałą pomoc do wdrożenia zmian


Niniejsza publikacja to:
 • ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji, z wyróżnieniem zmian, a także
 • obszerny komentarz dla praktyków autorstwa jednego z najbardziej cenionych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych.

Komentarz obejmuje:
 • szczegółowe omówienie każdego ze znowelizowanych przepisów z podanymi przykładami ich zastosowania oraz analizę potencjalnych problemów interpretacyjnych,
 • wzorcowe dokumenty uwzględniające znowelizowane przepisy (wykaz poniżej),
 • dokładny opis działań zamawiającego stosującego nowe regulacje krok po kroku,
 • przykłady kryteriów pozacenowych – nowy obowiązek ustawowy! - w szczególności opis tych kryteriów, jaki powinien znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z symulacjami oceny ofert z ich zastosowaniem oraz zasadami obliczania punktacji ofert.

Wzory:
 • Informacja o odmowie udostępnienia informacji
 • Wezwanie do wyjaśnień dotyczących przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Wezwanie do uzupełnienia
 • Zapisy SIWZ dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wezwanie do zaspokojenia roszczenia zamawiającego kierowane do dłużników solidarnych na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Zapisy SIWZ dotyczące klauzuli społecznej, o której mowa w przepisach art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Informacja o zatrzymaniu wadium
 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
 • Wzór klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Co się zmieniło?

Główne zmiany wprowadzane do ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • uproszczenie procedury zamawiania tzw. usług niepriorytetowych, między innymi usług szkoleniowych i edukacyjnych, cateringu usług hotelarskich prawniczych i innych;
 • ograniczenie możliwości bezpodstawnego utajniania dokumentów przez wykonawców;
 • zmiany zasad wykluczania wykonawców nierzetelnych z udziału w postępowaniu;
 • ograniczenie możliwości fikcyjnego powoływania się na zasoby innych podmiotów przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu;
 • wprowadzenie możliwości wymuszania na wykonawcach zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę;
 • zmiana zasad zatrzymywania wadium za nieuzupełnianie przez wykonawców dokumentów w postępowaniu;
 • uproszczenie procedury ustalania rażąco niskiej ceny;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert;
 • obowiązkowe klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne.


Uwaga!

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z wyróżnieniem zmian oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.

Stan prawny: 19 października 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Cena: 176,00 zł
szt.
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Dostępność:
duża ilość
Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie
Cena: 147,00 zł
szt.
Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie

Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie

 

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Autor Jacek Folga

Format B5

Liczba stron 64

Oprawa miękka

 

W publikacji nasz ekspert porusza najważniejsze askpekty prowadzenia własnej firmy, czyli zarządzanie zapasami, gotówką, należnościami i zobowiązaniami. Podpowiada, jakie stosować narzedzia controllingowe do efektywnego zarządzania firmą. Swoją uwagę skupia na dogłębnej analizie zarządzania majątkiem obrotowym.

Dostępność:
duża ilość
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015
Cena: 84,00 zł
szt.
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Feliński Jerzy

Stron: 154

Oprawa: miękka

Format: A5

 

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2015 i lata następne. Poradnik zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Klasyfikacja segmentowa i budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania.

Dostępność:
duża ilość
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015. Sp. z o.o.
Cena: 84,00 zł
szt.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015. Sp. z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015

Sp. z o.o.

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Feliński Jerzy

Stron:252

Format:A5

Oprawa:miękka

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań aktualnych na 2015 rok:
- Kodeksu Spółek Handlowych
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opracowanie zawiera tekst jednolity Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wyciąg przepisów dotyczących spółek z o.o. z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawy prawne działania i prowadzenia Spółek z o. o. Charakterystyka spółki z o.o. w świetle KSH. Organizacja i zarządzanie w spółkach z o.o. Rachunkowość, finanse, obciążenia fiskalne oraz zakres i formy ubezpieczeń. Przykładowy wzór umowy spółki oraz innych dokumentów założycielskich. Ujednolicone teksty ustaw.

Stan prawny na cały rok 2015 r.

Dostępność:
duża ilość
Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2017
Cena: 78,00 zł
szt.
Podatkowa ksiega przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2017
Dostępność:
duża ilość
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

 

Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 1200
ISBN: 978-83-255-6545-9
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 
Autorzy: SNSA Janusz Drachal, SNSA Maria Jagielska, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, dr Grzegorz Rząsa, dr Rafał Stankiewicz, dr hab. Paweł Wajda, dr Karolina Wojciechowska, dr Katarzyna Zalasińska


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. Autorzy omówili w nim m.in.:
 • właściwość i skład wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przepisy dotyczące składu sądu i wyłączenia sędziego,
 • przepisy dotyczące stron, uczestników postępowania oraz pełnomocników,
 • zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym,
 • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
 • postępowanie w obrocie zagranicznym,
 • koszty postępowania.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone:

- ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne, przy czym konieczne będzie spełnienie trzech przesłanek dopuszczalności elektronicznego doręczenia, musi nastąpić: żądanie strony, zgoda strony, złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego. Zmiany obowiązywać będą od 11 lutego 2017 r. i zostały już zasygnalizowane w komentarzu;

- zmiany zawarte w Druku sejmowym Nr 1633, wprowadzające zaplanowana, głębszą reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej, mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. W szczególności zmiany dotyczą zwiększenia zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenia wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenia uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, które umożliwiają uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2), rozszerzenia uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4), wprowadzenia możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33), czy też rozszerzenia zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 i 4). Ponadto, zmiany obejmą kwestię określenia przesłanki wyłączenia sędziego (art. 18 pkt 6a), a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie procesu sądowej kontroli i rozstrzygania spraw administracyjnych.

Redaktorzy Naukowi Komentarza:

Prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski długoletni Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, obecnie jej Wiceprezes, Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Wystarczy wejść na stronę www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do komentarza. .

Dostęp trwa od 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z aktami wykonawczymi;
 • Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 

Ewa Walińska (red. nauk.)

 

Cena: 259,00 zł . brutto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 30.06.2013 r.

Wydanie: 3 zaktualizowane i rozszerzone

Okładka: twarda

Format: B5 (176 x 250 mm)

Liczba stron: 1011

ISBN: 978-83-264-4396-1

Opis :

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami).

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji.

Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).

Adresaci:
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie pomocny w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym jego treść przybliży istotę rachunkowości jako dyscypliny praktycznej.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl