Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD
Cena: 129,00 zł
szt.
Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 398
ISBN: 978-83-2555-684-6
Redakcja: Anna Kopyść


Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawoden i poparte licznymi przykładami, źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo:

 • 14 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac
 • 110 praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń
 • 6 przykładowych list płac
 • zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy
 • zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń
 • 14 kalkulatorów do obliczania poszczególnych składników pensji na płycie CD
 • Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu bezpiecznie ustalisz potrzebne kwoty.
 • Szybciej wykonasz swoje obowiązki korzystając z gotowych schematów działania.
 • Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
 • W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
 • Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
 • Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.
 • Zestaw kalkulatorów dla działu płac to zbiór 14  nieodzownych narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie podczas naliczania poszczególnych składników pensji oraz
  kontroli dokonywania obliczeń.
 • Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo:
  • jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika,
  • jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca,
  • które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia,
  • czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki,
  • jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia,
  • jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt,
  • które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych,
  • jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne,
  • czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń,
  • jak obliczyć graniczną kwotę podstawy składek ZUS i podatku.
  Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:
  • ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
  • wyznaczania nowego terminu wypłaty,
  • naliczania godzin nadliczbowych,
  • rozliczania pracy w niedziele i święta
  • wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • rozliczania pracy w nocy,
  • wypłaty zasiłków chorobowych,
  • dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
  • przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 651
ISBN: 978-83-255-6835-1
Wydanie: 7
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 
Autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Wojciech Sawczyn, dr Wojciech Piątek, prof. zw. dr hab. Roman Hauser


Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

 • egzekucja należności pieniężnych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • postępowanie zabezpieczające oraz
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające  m.in. z :  

 • ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
 1. właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
 2. zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
 3. rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
 4. odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
 5. rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
 6. rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
 7. rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
 8. wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
  Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.
 • ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
  Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
 • ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
  Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2014 r. do 1 listopada 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kodeksu cywilnego.
Dostępność:
duża ilość
Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika. Wydanie II uzupełnione
Cena: 84,00 zł
szt.
Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika. Wydanie II uzupełnione
Dostępność:
duża ilość
Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Cena: 129,00 zł
szt.
 Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Cena: 304,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości

 

Autorzy: dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2015
ISBN: 978-83-7804-226-6
 
NOWOŚĆ !!!
 
Dogłębny komentarz do ustawy o rachunkowości – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości

Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:
 • odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
 • KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
 • prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.


Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

W publikacji uwzględniono zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r. odnoszące się do jednostek mikro oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zmiany dotyczące MSSF (MSR 27, MSR 28, MSSF 9, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13), uwzględniono również wpływ nowych krajowych standardów rachunkowości (KSR 8, KSR 9).

Dostępność:
duża ilość
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego
Cena: 273,00 zł
szt.
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego

Autorzy: dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia, Arkadiusz Lenarcik

Wydawnictwo : ODDK
objętość: 884 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: IV
 
Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.

Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 140 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:
 • pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy)
  oraz
 • konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi (omówiono tu m.in.: leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów).

Każde zagadnienie zostało dokładnie scharakteryzowane pod kątem:

 • uregulowań polskiego prawa bilansowego (ustawy o Rachunkowości, ewentualnie Krajowych Standardów Rachunkowości);
 • rozwiązań przyjętych w MSSF;
 • prawa podatkowego (zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W publikacji:
 • szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych – warto mieć zawsze pod ręką w każdej sytuacji
 • liczne przykłady i odwołania do praktyki – nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów
 • wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia
 • przejrzysty układ zagadnień – pomoże szybko odnaleźć szukany problem
 • dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF.
Zmiany wprowadzone do V wydania książki:
 • dodano nowy rozdział 20. „Ujmowanie błędów i zmian zasad wyceny lub prezentacji operacji gospodarczych” – w oparciu o wytyczne ustawy o rachunkowości oraz KSR7
 • wprowadzono szereg aktualizacji związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianami w MSSF
 • dodano ponad 20 nowych, kompleksowych przykładów ilustrujących problemy z ewidencją księgową zdarzeń gospodarczych, w tym.in.:
– zakup samochodu osobowego na firmę
– wycena wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
– pożyczka udzielona w walucie
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
– odpis z tytułu utraty wartości materiałów
– ujęcie księgowe „ulgi na złe długi”
 i szereg innych zagadnień omawiających ważne i problematyczne zagadnienia
Dostępność:
duża ilość
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
Cena: 84,00 zł
szt.
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Pracy 2017
Cena: 228,00 zł
szt.
Meritum Prawo Pracy 2017
Dostępność:
duża ilość
Prawo procesowe administracyjne.
Cena: 349,00 zł
szt.
Prawo procesowe administracyjne.

Prawo procesowe administracyjne.

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 526
ISBN: 978-83-255-6543-5
Wydanie: 2
 
Redaktor : prof. zw. dr hab. Roman Hauser
Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †, dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas


Zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.:
 • zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;
 • systemu i standardów współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, takich jak m.in.: prawo do dobrej administracji, sprawiedliwości proceduralnej, prawa do sądu, prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie;
 • prawa do procesu w nawiązaniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • aspektów podmiotowych prawa procesowego (dotyczy m.in. zagadnień takich jak: organy prowadzące postępowanie administracyjne, właściwości organów administracji publicznej, sporów kompetencyjnych o właściwość, współdziałania i współkompetencji organów oraz instytucji wyłączenia, a także kwestii związanych z koncepcją strony postępowania administracyjnego, zdolności do czynności prawnej, pozycji strony w postępowaniu);
 • aspektów przedmiotowych regulacji prawa procesowego administracyjnego (rodzaje spraw administracyjnych i ich charakter prawny, granice rozporządzalności sprawą administracyjną przez organ administracji publicznej i przez stronę),  
 • postępowania zwykłego (szczegółowe omówienie dotyczy przedmiotu postępowania zwykłego, reguł wszczęcia postępowania, zasad: oficjalności, skargowości, rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzji, jej rodzajów, ugody, postanowienia; wykonywania rozstrzygnięć i granic ochrony praw nabytych na ich podstawie; rektyfikacji rozstrzygnięć);
 • weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym (tu omówione zostały m.in.: rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej; zakres przedmiotowy stosowanych sankcji; zagadnienie decyzji nieistniejących; granice nadzoru i granice odwołalności, zaskarżalność, nadzór, odwołalność);
 • weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji (prawo zaskarżalności w toku instancji, prawo odwołania, prawo zażalenia, moc prawa zaskarżalności w toku instancji, aspekty podmiotowe i przedmiotowe prawa zaskarżalności, wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji; stadia postępowania odwoławczego, zasady rządzące
  postępowaniem rozpoznawczym, zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym; decyzja kasacyjna typowa; ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności w toku instancji, odwołanie, postępowanie zażaleniowe);
 • nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (m.in. weryfikacja decyzji administracyjnej i postanowienia na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami powszechnymi; postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej; w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną);
 • granic ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym w kontekście kontroli  decyzji administracyjnych (kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych, wygaśnięcie mocy prawnej decyzji, uchylenie decyzji),
  • kwestii prawomocności decyzji administracyjnej (prawomocność decyzji, moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych i prawomocnych).

Najobszerniejszy rozdział publikacji porusza kwestię postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy szczegółowo opisali w nim:

 • zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia wykonania obowiązków, w tym pojęcie przymusu administracyjnego
 • zakres odpowiedniego zastosowania przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym
 • wszczęcie, tok oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • podmioty i uczestników postępowania egzekucyjnego
 • środki egzekucji administracyjnej
 • system środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym: zażalenie, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, a także skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość postępowania, oraz na bezczynność wierzyciela.

Kolejne wydanie Tomu 9 stanowi rozbudowane omówienie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Uwzględnia i objaśnia ono również najnowsze zmiany opublikowane od momentu ostatniego wydania, dotyczące między innymi procesu informatyzacji i usprawnienia postępowania administracyjnego. Na nowo został opracowany rozdział III publikacji Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, który stanowi najbardziej aktualne, usystematyzowane ujęcie poszczególnych zasad wynikających z prawa wspólnotowego oraz europejskiego soft law, bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia.  Jako uznany w europejskiej kulturze prawnej katalog wartości stanowią uniwersalny punkt odniesienia do formułowania ocen prawidłowości rozwiązań prawnych ukształtowanych w poszczególnych systemach prawnych, wyznaczając pożądany model (wzorzec) ich ujęcia w prawie krajowym.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania administracyjnego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Szczegółowe rozważania teoretyczne dotyczą bowiem istotnych praktycznie kwestii. Dzięki zaś autorytetowi Autorów pozwalają na znalezienie praktycznych argumentów na poparcie swoich racji.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (część Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 
Dostępność:
duża ilość
Meritum Prawo Oświatowe
Cena: 199,00 zł
szt.
Meritum Prawo Oświatowe
Dostępność:
duża ilość
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT
Cena: 128,00 zł
szt.
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA – szczegółowy komentarz – konsekwencje dla gminy i jej jednostek – korekta dotychczasowych rozliczeń VAT – zasady odpowiedzialności – nowe zasady rozliczania podatku – organizacja procesu zmian

 
Wydawnictwo: ODDK
Autor: Michał Borowski
symbol: JBK1051
objętość: 116 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-270-9
 
Rewolucja w rozliczeniach VAT jednostek samorządu terytorialnego – podatnikiem VAT jest gmina, konieczność centralizacji potwierdzona orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r.

Autor krok po kroku:

– 
 analizuje skutki orzeczenia TSUE i wcześniejszej uchwały NSA na rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych, w tym m.in.
 • zakłady budżetowe – wyjaśnienie, czy uchwała NSA lub orzeczenie TSUE wpływają również na ich status
 • korektę dotychczasowych rozliczeń VAT,
 • kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia VAT,
 • sposób kalkulowania tzw. współczynnika struktury VAT (wynikającego z art. 90 ustawy o VAT)
 • prewspółczynnik w warunkach centralizacji (stanowisko MF, zasady rozliczania w oparciu o projekty rozporządzeń)
 • problemy z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych
 • rozliczanie finansowania zewnętrznego

a jednocześnie:

– omawia elementy istotne przy tworzeniu scentralizowanego modelu rozliczania VAT, w tym:
 • kwestię wyrejestrowania jednostek budżetowych z VAT,
 • konieczność wprowadzenia procedur i instrukcji podatkowych (w tym przykłady dokumentacji),
 • problem przechowywania dokumentów,
 • agregację danych VAT do zbiorczej deklaracji VAT,
 • standaryzację rejestru VAT (zgodność oprogramowania),
 • problem mocy prawnej wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • nadzór nad rozliczeniami VAT gminy i jej jednostek jako jednego podatnika VAT,
 • zasady odliczania VAT (bezpośrednia alokacja, współczynnik VAT, prewspółczynnik).

Niniejsza książka to znakomity instruktaż dla tych, którzy szukają optymalnych i bezpiecznych rozwiązań podatkowych w nowej rzeczywistości podatkowej. Lektura obowiązkowa w każdej gminie i jednostce budżetowej.
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość sektora finansów publicznych
Cena: 89,00 zł
szt.
Rachunkowość sektora finansów publicznych

Rachunkowość sektora finansów publicznych

 

Autor: Teresa Kiziukiewicz

Wydawnictwo: DIFIN

Format: B5

Stron: 420

Oprawa miękka

Wydanie 2014/2015

 

W książce przedstawiono zasady prowadzenia rachunkowości w poszczególnych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na każdym z trzech szczebli samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kolejnych rozdziałach pracy omówiono zagadnienia takie, jak:

- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
- ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ustalania wyniku finansowego, rozliczeń zakładów samorządowych z budżetem i pozostałych obszarów rachunkowości w podmiotach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetu środków europejskich,
- rachunkowość budżetu zadaniowego.

Każdy rozdział rozpoczyna ogólna charakterystyka prezentowanych w nim zagadnień i związanych z nimi podstawowych pojęć. Omawiane w rozdziałach szczegółowe problemy rachunkowości są poparte przykładami rozwiązań ewidencyjnych. Poszczególne podrozdziały kończy podsumowanie poruszanych w nich treści, co sprzyja wyeksponowaniu najistotniejszych kwestii merytorycznych. Poszerzenie wiedzy umożliwia natomiast zamieszczony po każdym rozdziale zestaw literatury przedmiotu. Taka konstrukcja jest bardzo ważna, ponieważ książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także osób zajmujących się rachunkowością w jednostkach sektora finansów publicznych.

Autorzy pracy są pracownikami naukowymi Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Pracowni Rachunkowości w Katedrze Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Cena: 199,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 792
ISBN: 978-83-255-6471-1
Redakcja: prof. Wojciech Nowak
Autorzy: dr Dorota Adamek-Hyska, Sebastian Bach, dr Melania Bąk, Iwona Bobowska, Mieczysława Cellary, Gabriela Czech, Elżbieta Dworak, Elżbieta Garczarek, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Jacek Kowalski, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Izabela Maciejewska, prof. Wojciech Nowak, Artur Raciński, dr Bożena Rudnicka, Barbara Sajnaj, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Małgorzata Wojtczak, Maciej Woźniak, Joanna Zuchewicz


Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Komentarz z serii Ustawy w praktyce – jedynej na rynku serii komentującej ustawy językiem specjalistów i praktyków w danej dziedzinie.

I. Przejrzysty schemat wyjaśnienia poszczególnych paragrafów:

- treść przepisu wraz z komentarzem jak w praktyce stosować dany przepis ustawy,
- powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych,
- schematy księgowe dotyczące danego przepisu,
- porównanie zasad księgowań zapisanych w ustawie o rachunkowości z zasadami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- ograniczenia w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Ponadto w części drugiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w podziale na rozdziały ustawy.

II. Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jakie są zasady wyceny w JSFP (w tym wycena różnic kursowych) oraz uproszczenia w tej wycenie,
- jak sporządzić dokumentację (politykę) przyjętych zasad rachunkowości,
- jakie są zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych,
- jak otwierać i zamykać księgi rachunkowe,
- jak korygować błędy w zapisach księgowych,
- kiedy i jak tworzyć rezerwy,
- jakie jednostki są zobowiązane do tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jak ustalić stan wolnych środków.

III. Książka zawiera liczne schematy księgowego w zakresie:

- dokonywania korekt,
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- różnic kursowych,
- odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych,
- zakupu i zużycia materiałów, towarów oraz produktów gotowych,
- odpisów aktualizujących.

IV. Do książki dołączone są liczne tabele i procedury:

- procedura ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych,
- wykazy kont podlegające inwentaryzacji z przypisaną metodą inwentaryzacji,
- procedury inwentaryzacyjne (czynności składające się na inwentaryzację drogą spisu z natury; terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji).

V. Książka jest dedykowana:

- głównym księgowym sektora finansów publicznych,
- biegłym rewidentom, którzy badają księgi rachunkowe jednostek finansów publicznych.
- wszystkim, którzy chcą zrozumieć specyfikę rachunkowości budżetowej.

 
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Cena: 304,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Kodeks pracy. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1762 str.
format: B5
wydanie: 2016
 
DUŻE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Nowe regulacje w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem
 
Przedstawiamy najbardziej aktualny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.

Wybitni eksperci, praktycy i specjaliści prawa pracy dzielą się swoją wiedzą, krok po kroku szczegółowo omawiając wszystkie artykuły kodeksu, począwszy od zawarcia stosunku pracy, poprzez wynagrodzenia za pracę, urlopy pracownicze, czas pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, układy zbiorowe pracy, po roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

Najnowszy stan prawny: komentarz zawiera omówienie pięciu najnowszych nowelizacji Kodeksu pracy:

1) ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066) wprowadziła zmiany w zakresie:
 • uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecko w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • uprawnień pracownika-ojca wychowującego dziecka w przypadku, gdy matka jest pracownicą oraz gdy nie posiada takiego statusu i legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
2) ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę,
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny,
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony,
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony,
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
3) ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1224);

4) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym:
 • uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi,
 • ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne,
 • ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników,
 • nowe uregulowania w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego;
5) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240),

Cenne dla każdego praktyka: szerokie orzecznictwo, oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także bogaty dorobek nauki prawa pracy. W komentarzu zamieszczono po każdym dziale zestawienie literatury i orzecznictwa, co ułatwia odnalezienie przywołanych publikacji i zgromadzenie potrzebnego orzecznictwa.

Autorami komentarza są wybitni eksperci prawa pracy: prawnicy, sędziowie, wykładowcy uczelni wyższych, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i innych dziedzin prawa.

Komu polecamy Komentarz?
Praktykom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowić także cenną pomoc dydaktyczną dla studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z  funkcją aktywnych hiperłączy, pozwalający szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2017 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2017 - ujednolicone przepisy

Podatki 2017 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2017 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl