Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 651
ISBN: 978-83-255-6835-1
Wydanie: 7
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 
Autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Wojciech Sawczyn, dr Wojciech Piątek, prof. zw. dr hab. Roman Hauser


Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

 • egzekucja należności pieniężnych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • postępowanie zabezpieczające oraz
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające  m.in. z :  

 • ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
 1. właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
 2. zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
 3. rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
 4. odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
 5. rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
 6. rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
 7. rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
 8. wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
  Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.
 • ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
  Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
 • ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
  Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2014 r. do 1 listopada 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kodeksu cywilnego.
Dostępność:
duża ilość
BHP w praktyce
Cena: 199,50 zł
szt.
BHP w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015
Cena: 84,00 zł
szt.
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Feliński Jerzy

Stron: 154

Oprawa: miękka

Format: A5

 

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2015 i lata następne. Poradnik zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Klasyfikacja segmentowa i budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania.

Dostępność:
duża ilość
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 252,00 zł
szt.
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1306 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-223-5

Przedsprzedaż !!!


Najwybitniejsi prawnicy komentują każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiegopo kolei omawia poszczególne działy Ordynacji, czyli przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • jakie obowiązki spoczywają na organach podatkowych oraz jakie prawa przysługują stronom w postępowaniu podatkowym,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.
Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego, w tym interpretacje indywidualne i ogólne.

Integralną część publikacji stanowi użyteczny suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Kto powinien mieć komentarz na swej półce? Księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Cena: 189,00 zł
szt.
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego

 
Autor: Wojciech Rup
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 236 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: V
stan prawny: 2016
ISBN: 978-83-7804-225-9
 

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Autor, doświadczony praktyk:

 • omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
 • szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
 • omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.


Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.

Uwaga! Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pożyteczne było również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.

Najnowsze wydanie
uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem operacji z zakresu gospodarki finansowej i ich odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych. Dodane nowe przykłady liczbowe i rozwiązania analizy finansowej mają lepiej obrazować zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Cena: 357,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Cena: 336,00 zł
szt.
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Dostępność:
duża ilość
Marketing a podatki dochodowe i VAT. Repezentacja, reklama, sponsoring, promocja - 2015
Cena: 74,00 zł
szt.
Marketing a podatki dochodowe i VAT. Repezentacja, reklama, sponsoring, promocja - 2015

Marketing a podatki dochodowe i VAT. Repezentacja, reklama, sponsoring, promocja - 2015

 
Autor: Rafał Styczyński

 

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

W dobie wzmożonej walki o klienta każda firma przeprowadza różnego typu akcje mające na celu wsparcie sprzedaży. Tego rodzaju działania promocyjne mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i w efekcie umocnienia pozycji firmy na rynku. Jednak poza pomysłem na promocję swojej firmy należy również zdawać sobie sprawę ze skutków podatkowych jakie niosą takie działania.
Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w tym zakresie są wysoce prawdopodobne.
Niniejsza książka jest praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym dla biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego czy też osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.
Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków:
•    dochodowego od osób prawnych,
•    dochodowego od osób fizycznych,
•    od towarów i usług.
Niewątpliwym atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów.

Książka zawiera najnowsze interpretacje i wyroki sądów administracyjnych.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Zamknięcie roku 2017
Cena: 189,00 zł
szt.
Zamknięcie roku 2017
Dostępność:
duża ilość
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Cena: 229,00 zł
szt.
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Dostępność:
duża ilość
Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT
Cena: 95,00 zł
szt.
Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT

Nieopłacone faktury. Praktyczne problemy w podatku dochodowym i VAT

 

 • autor: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
 • wydawnictwo: D&K Edukacja Consulting sp. z o.o.
 • rok wydania: 2013
 • format: A5


UWAGA:
Planowany termin wydania: kwiecień

 

Więcej informacji już wkrótce !!!

Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o rachunkowości
Cena: 304,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2015
 
Dogłębny komentarz do ustawy o rachunkowości – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości

Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:
 • odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
 • KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
 • prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

W publikacji uwzględniono zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r. odnoszące się do jednostek mikro oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zmiany dotyczące MSSF (MSR 27, MSR 28, MSSF 9, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13), uwzględniono również wpływ nowych krajowych standardów rachunkowości (KSR 8, KSR 9).
Dostępność:
duża ilość
Karta Nauczyciela. Komentarz problemowy
Cena: 168,00 zł
szt.
Karta Nauczyciela. Komentarz problemowy
Dostępność:
duża ilość
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości
Cena: 157,50 zł
szt.
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Autor:Julia Siewierska
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 218 str.
format: B5
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-263-1
 
 Największe od kilku lat zmiany w ustawie o rachunkowości
– sprawdź w jakim zakresie dotyczą one Twojej firmy!

Ważne zmiany w prawie, z którymi musi zapoznać się każdy księgowy omówione w przystępny i praktyczny sposób, z wieloma przykładami objaśniającymi nowe regulacje.

Dnia 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Publikacja jest przewodnikiem po znowelizowanych przepisach, zawiera szczegółowy komentarz do nowych regulacji, stanowi pomoc przy identyfikacji skutków ich stosowania zarówno w aspekcie zmian zasad (polityki) rachunkowości, jak i sporządzania samego sprawozdania finansowego.

Autorka szczegółowo omawia każdą ze zmian, prezentując przy tym praktyczne konsekwencje nowych regulacji z podaniem wielu przykładów liczbowych ułatwiających zrozumienie i zastosowanie zmienionych przepisów. Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.

Stan prawny – zmiana ustawy o rachunkowości weszła w życie w dniu 23 września 2015 r., ale zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednakże jednostki mogą zastosować zmienione przepisy (z małymi wyjątkami) do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 23 wrześnie 2015 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obejmują:

1. Wprowadzenie kategorii jednostek małych, którym dano możliwość skorzystania z wielu uproszczeń, w tym:

a) sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
b) wykazywania mniejszego zakresu danych w informacji dodatkowej,
c) zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

2. Wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości stosowania uproszczeń w zakresie:

a) klasyfikacji w księgach rachunkowych umów leasingu, najmu i dzierżawy na zasadach wynikających z przepisów podatkowych,
b) odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

3. Zmienioną definicję okresu amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

4. Zmiany ogólnych zasad stosowania przyjętej polityki rachunkowości.

5. Zmiany w zakresie konsolidacji:

a) zmiany definicji jednostki dominującej, powiązanej i stowarzyszonej, jak również znaczącego inwestora oraz znaczącego wpływu na jednostkę,
b) zdefiniowanie pojęcia zaangażowania w kapitale,
c) doprecyzowanie sposobu liczenia praw głosu oraz prawa powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących, oraz
d) nowe zasady zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

6. Zmiany w zakresie informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (nowe brzmienie załącznika nr 1 do ustawy):

a) nowy wzór bilansu (w tym m.in.: zmiany w obrębie podziału należności, inwestycji i zobowiązań; reklasyfikacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych, prezentowanych dotychczas w kapitałach własnych jako wielkości ujemne, do odrębnej pozycji C i D po stronie aktywów; uszczegółowienie niektórych pozycji kapitału własnego),
b) zmiany w obu wersjach rachunku zysków i strat związane z usunięciem pozycji wyniku z działalności nadzwyczajnej oraz zysków i strat nadzwyczajnych,
c) zmiany w zakresie dodatkowych informacji i objaśnień – nałożenie na jednostki obowiązku prezentacji większej ilości ujawnień niż dotychczas.

7. Wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych na podmioty działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych.

8. Zmiany w katalogu jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

9. Zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in. przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, których roczne przychody nie przekraczają progu 100.000 zł.
Dostępność:
duża ilość
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015
Cena: 102,00 zł
szt.
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

 

Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu,
praca pod red. Moniki Muchy
Autorzy: Jakub Boberski, Aleksander Gniłka, Bartosz Łukaszczuk, Sabina Moczko-Wdowczyk, Urszula Patrzek

 

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania tych podmiotów,w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości.
Wyjaśnia m.in.:
• status prawny podmiotu
• czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą
• kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT
• zasady rozliczania podatku naliczonego VAT
• zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
• zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej.
Stan prawny aktualny na 2015 rok.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo
Cena: 299,00 zł
szt.
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 1480

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Praktyczna pomoc dla
sędziów i pełnomocników

Praxis. Prawo pracy to praktyczny komentarz w ujęciu
systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych
i procesowych
oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych,
przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism
, a także
systemowi wzajemnych odesłań Praxis jest niezbędnym
narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga
interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa
oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię
prawną czy strategię działania.

Kompleksowe i praktyczne opracowanie materii

Unikalna prezentacja zagadnień z bardzo szerokiej perspektywy – zarówno pracodawcy oraz reprezentującego
go pełnomocnika, jak sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa pracy, a także z perspektywy
pracownika
. Publikacja zawiera argumentację do obrony własnych racji w sprawach z zakresu prawa pracy, prezentując
omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu, odniesienia do poglądów doktryny wyrażonych w innych
publikacjach, a także najnowsze orzecznictwo oraz wzory pism.

Najbardziej aktualny stan prawny

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany do KP, łącznie z wchodzącymi w życie w 2016 r. wprowadzonymi
m.in. przez: ustawę z 25.6.2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę; ustawę z 24.7.2015 r. dotyczącą uprawnień
związanych z rodzicielstwem; ustawę z 15.5.2015 r. dotyczącą wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków. Ponadto w części procesowej uwzględnia najnowsze zmiany do KPC,
w tym m.in. ustawę z 10.7.2015 r. dotyczącą informatyzacji postępowania cywilnego.

Stan prawny: 1 września 2015 r.

Jednym z największych atutów komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny
model wykładni
z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także
eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr
osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Dla czytelników tego komentarza
darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji
zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych
zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze
zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się
z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub
faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 września 2015 r. do 1 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników
  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
  w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym
  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
  niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie
  oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów
  nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców
  prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
  pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
  ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat
  sądowych w sprawach cywilnych
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl