Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (z suplementem elektronicznym)

Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Dorota Wojciechowska

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 248 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-097-2


Uwaga! Pełen zakres wiedzy na temat wszystkich dostępnych urlopów i rewolucyjnych zmian w uprawnieniach rodzicielskich!

Wyjątkowa pozycja, która bardzo szczegółowo i praktycznie omawia cały katalog uprawnień związanych
z urlopami i zwolnieniami od pracy, czyli:
 • urlopy wypoczynkowe,
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy szkoleniowe,
 • NOWE uprawnienia związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy),
 • urlopy pracowników tymczasowych,
 • urlopy okolicznościowe,
 • przestój w pracy.

Nie są to zagadnienia łatwe, dlatego każda grupa uprawnień została wyjaśniona w oparciu o różnorodne przykłady zaczerpnięte z praktyki Autorki w Państwowej Inspekcji Pracy.

Autorka wykorzystuje również najnowsze orzecznictwo.

Suplement elektroniczny zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy oraz podstawowe wzory dokumentów: wnioski urlopowe, oświadczenia.
Dostępność:
duża ilość
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
Cena: 84,00 zł
szt.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
 
Dostępność:
duża ilość
Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym
Cena: 99,00 zł
szt.
Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Autor: Krzysztof Lasiński-Sulecki

Rok publikacji: 2014

Liczba stron: 492

Okładka: twarda

Format: B6

ISBN 978-83-264-4557-6

 

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich reżimów mających współcześnie zastosowanie do transakcji między podmiotami powiązanymi (zasady arm's length w podatkach dochodowych, wartości rynkowej w VAT, cen transferowych w prawie celnym) oraz liczne odwołania do proponowanej przez Komisję Europejską wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania. W treści ujęto informacje na temat przepisów dotyczących przedsiębiorstw powiązanych oraz procedury wzajemnego porozumiewania w trzech modelach umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (OECD, ONZ oraz USA) i w wielu umowach bilateralnych.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona głownie dla sędziów sądów administracyjnych, zawodowych pełnomocników występujących w sprawach podatkowych i celnych, pracowników organów podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw.

"Recenzowana pozycja jest w rzeczywistości absolutnie nowatorska, mająca ogromne znaczenie dla teorii i praktyki stosowania prawa w warunkach współczesnego świata, świata zglobalizowanego, świata pełnego dominacji wielkich przedsiębiorstw ponadnarodowych, wielkich koncernów powiązanych rożnymi więzami w ponadnarodowych strukturach sieciowych, wykorzystujących metody optymalizacji podatkowej poprzez stosowanie cen transferowych dla zwiększenia zysków kosztem budżetów państw, w których funkcjonują. To praca wyjątkowo ważna i potrzebna dla każdego, kto ma jakikolwiek kontakt z tym problemem, zarówno teoretyczny jak i praktyczny".

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Dostępność:
duża ilość
Ceny transferowe. Protokół kontroli
Cena: 129,00 zł
szt.
Ceny transferowe. Protokół kontroli
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

 

Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran (red. naukowy) , Bolesław M. Ćwiertniak , Sławomir Driczinski , Monika Gładoch, Zbigniew Góral , Anna Kosut , Daniel Książek , Wiesław Perdeus , Jan Piątkowski , Michał Skąpski , Krzysztof Stefański , Monika Tomaszewska , Mirosław Włodarczyk , Teresa Wyka .

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stan prawny: 2016 r.

Stron: 1636

Wydanie: 3

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.

W opracowaniu omówiono przepisy ustawy dotyczące m.in.:

 • nawiązania i ustania stosunku pracy,
 • urlopów pracowniczych,
 • wynagrodzeń,
 • zakazu dyskryminacji,
 • czasu pracy,
 • odpowiedzialności pracowników,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trzecim wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie zmiany legislacyjne, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2014 r., a zwłaszcza wchodzące w życie w 2016 r., w szczególności w zakresie umów terminowych o pracę oraz ochrony rodzicielstwa.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków, a więc sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz aplikantów.

Dostępność:
duża ilość
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora
Cena: 149,00 zł
szt.
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora
Dostępność:
duża ilość
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Cena: 149,00 zł
szt.
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

 

Wydawnictwo: C.H.Beck

Ilość stron: 520
ISBN: 978-83-255-5739-3
Autorzy: Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Jędruszczak, Patryk Kuzior, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Kamil Makowski, Mariusz Pacak, Joanna Swadźba, Anna Walczak, Agnieszka Wierzchowska


Planowany termin wydania: grudzień 2014 r.

Stan prawny: grudzień 2014 r.

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią jednak, że wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

W ramach organizacji pracy urzędu do kompetencji sekretarza należy również sprawne zorganizowanie dostępu do informacji publicznej i zapewnienie procedury ochrony danych osobowych.

W ramach powierzonych zadań sekretarz najczęściej zarządza kadrami (do jego zadań należy przygotowanie opisu stanowisk pracy i koordynacja ocen pracowniczych, jak również koordynacja służby przygotowawczej). Może spełniać istotną rolę w naborze na stanowiska urzędnicze. Może być koordynatorem i nadzorującym prace komisji konkursowej, może także czynnie uczestniczyć w toku postępowania konkursowego, np. jako członek komisji (czy także jej przewodniczący). Jako osoba, która może posiadać kompetencje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sekretarz powinien znać uregulowania dotyczące naboru konkursowego i stosować je w praktyce.

Ponadto sprawuje nadzór merytoryczny i koordynuje pracę na sesjach rady gminy. Bierze udział w procedurze uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Zajmuje się również opracowywaniem projektów dokumentów takich jak regulaminy czy instrukcje obowiązujące w urzędzie gminy.

Jak zatem widać do zakres zadań sekretarza jest bardzo obszerny i wymaga wszechstronnego omówienia. Publikacją, która wyjaśnia trudne zagadnienia z którymi musi zmierzyć się sekretarz jest: "Vademecum sekretarza"

Znajdą w niej Państwo omówienie:

 • 14 podstawowych zadań i kompetencji sekretarza
 • Wymagań na stanowisku sekretarza
 • Ograniczeń w pracy sekretarz
 • Odpowiedzialności sekretarza
 • Dodatków do wynagrodzenia zasadniczego sekretarza
 • Czasu pracy sekretarza oraz jego uprawnień urlopowych
 • Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • Zasady organizowania służby przygotowawczej
 • Zasad dokonywania ocen okresowych pracowników (kto ocenia? Kto jest oceniany? Jak często powinny być dokonywane oceny? Forma i zakres oceny? Jakie są skutki prawne oceny negatywnej?)
 • Zasady awansu i naborów wewnętrznych w urzędzie (jakie są procedury w z zakresie awansów? Jakie są ograniczenia w tym zakresie?
 • Czasowego powierzenia wykonywania innej pracy
 • Zasady przenoszeń służbowych pracowników
 • Zasad dokonywania opisu stanowisk pracy
 • Nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków
 • Możliwości łączenia stanowisk w gminie
 • Zasad likwidacji i łączenia komórek organizacyjnych
 • Możliwości przekazywania zadań publicznych innym podmiotom
 • Możliwości przenoszenie zadań do innych komórek organizacyjnych oraz na inne stanowiska,
 • Zwalnianie/nabór nowych pracowników w konsekwencji reorganizacji urzędu

Na płycie CD dołączonej do publikacji znajdą Państwo ponad 20 wzorów dokumentów z zakresu zarządzania personelem w urzędzie, ochrony danych osobowych, organizacji pracy urzędu, dostępu do informacji publicznej m.in.:

 1. Zarządzenie sprawie wprowadzenia zasad dokonywania opisów stanowisk pracy oraz ich aktualizacji
 2. Opisy stanowisk pracy
 3. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy
 4. Zarządzenie w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu
 5. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora ABI
 6. Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane sekretarzowi i przez sekretarza
 7. Regulaminy organizacyjne
 8. Regulamin służby przygotowawczej
 9. Polityka bezpieczeństwa informacji
 10. Zarządzenie w sprawie organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Dostępność:
duża ilość
Polityka rachunkowości 2015
Cena: 149,00 zł
szt.
Polityka rachunkowości 2015

Polityka rachunkowości 2015

 

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-255-7180-1
Autor: dr Mieczysława Cellary


Stan prawny: styczeń 2015 r.

Od czasu wejścia w życie (16.2.2012 r.) nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) pojawiło się wiele nowych interpretacji Ministerstwa Finansów na temat funkcjonowania poszczególnych kont.  Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów wynikały m.in. z kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości.  Dodatkowo zmieniały się rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, czy też rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. 

W związku z tymi zmianami i nowymi interpretacjami Ministerstwa Finansów Wydawnictwo C.H. Beck wydało książkę:

"Polityka rachunkowości 2015"

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na bazie przepisów funkcjonujących od stycznia 2015 r. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

Wzór polityki rachunkowości w wersji Word znajduje się na stronie www.ekspertbeck.pl

Wraz z publikacją otrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

Dostępność:
duża ilość
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor : Krzysztof Puchacz

objętość: 128 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-210-5


Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.

Wyłączenie dużej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania przepisów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podchodzić do ich udzielania.

Wprowadź regulamin wewnętrzny i postępuj zgodnie z zasadami oszczędności i efektywności wydatków publicznych!

Polecamy gotowy do wdrożenia wzór regulaminu określający konkurencyjny proces wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych.

W książce:
 • wyczerpujący komentarz dotyczący zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • praktyczne przykłady dotyczące najczęściej udzielanych zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin zamówień publicznych określający zasady udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej ustawy),
 • wzorcowe zakresy czynności pracowników – określające ich obowiązki w zakresie zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej,
 • prawie 30 wzorów dokumentów (wykaz poniżej) stosowanych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne podlegającego przepisom o zamówieniach publicznych,
 • wzorcowa dokumentacja dialogu technicznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
zawierający tekst regulaminów oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.


Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.


WYKAZ WZORÓW:

I. Wzory dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków w zakresie zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Powierzenie obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Załącznik nr 2. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania
Załącznik nr 3. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie umów o zamówienia publiczne
Załącznik nr 4. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie rozliczenia zamówień publicznych
Załącznik nr 5. Powierzenie przeprowadzenia i przygotowania postępowania podmiotowi trzeciemu

II. Regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 1. Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Wniosek/decyzja o powołaniu biegłego/eksperta

III. Regulamin zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz zamówień publicznych (komórka merytoryczna)
Załącznik nr 3. Wykaz zamówień publicznych (jednostka)
Załącznik nr 4. Wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5. Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 7. Protokół z postępowania
Załącznik nr 8. Notatka z czynności wglądu do protokołu z postępowania wraz z załącznikami
Załącznik nr 9. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

IV. Wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1. Wniosek i decyzja w sprawie powołania biegłego w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Zaproszenie do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę)
Załącznik nr 4. Zaproszenie do dialogu (dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 5. Zaproszenie do składania ofert (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 6. Zaproszenie do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 7. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje bez ogłoszenia)
Załącznik nr 8. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 9. Zaproszenie do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 10. Zawiadomienie UZP o wszczęciu postępowania (negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik nr 12. Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.)
Załącznik nr 14. Wezwanie do wyjaśnień dotyczących dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
Załącznik nr 15. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.)
Załącznik nr 16. Dokonanie poprawienia omyłek w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
Załącznik nr 17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 p.z.p.)
Załącznik nr 18. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Załącznik nr 19. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 20. Informacja o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 21. Wyniki oceny warunków udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.)
Załącznik nr 23. Informacja o unieważnieniu postępowania
Załącznik nr 24. Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 25. Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego
Załącznik nr 26. Ogłoszenie o dialogu technicznym
Dostępność:
duża ilość
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Cena: 168,00 zł
szt.
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Dostępność:
duża ilość
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Cena: 229,00 zł
szt.
MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne
Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie roku 2014
Cena: 148,00 zł
szt.
Zamkniecie roku 2014

Zamkniecie roku 2014

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ

Oprawa: miękka
Format: A4

NOWOŚĆ !!!

Już jest w sprzedaży !!!

Właśnie ukazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.

  Nowe zaktualizowane wydanie będzie omawiało następujące zagadnienia:
 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • zasady szczególne dla jednostek mikro,
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
 • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Realizacja wysyłek natychmiast po ukazaniu się książki zgodnie z kolejnością wpływu zamówień .

Dostępność:
duża ilość
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont
Cena: 168,00 zł
szt.
Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

 

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Autor Katarzyna Trzpioła, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej

Oprawa miękka

Format A4

Wydanie 2014

 

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących przepisów ustaw o podatku dochodowym.

 

Spis treści :

Wstęp………………………………….5

 

Rozdział I. Zakres zagadnień przyjętych w polityce rachunkowości….7

 

 1. Księgi rachunkowe…..7

 

1.1.            Miejsce, czas oraz technika prowadzenia ksiąg rachunkowych…7

 

1.2.            Podstawa zapisów w księgach rachunkowych i korekta błędów…. 8

 

1.3.            Dowody księgowe ….8

 

1.3.1.      Cechy dowodu księgowego…..8

 

1.3.2.      Kontrola dowodów księgowych…9

 

1.3.3.      Dekretacja dowodów księgowych..9

 

 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości …10

 

2.1.            Nadrzędne zasady rachunkowości…10

 

2.1.1.      Zasada rzetelnego obrazu (wiarygodności)….10

 

2.1.2.      Zasada przewagi treści nad formą….10

 

2.1.3.      Zasada ciągłości….10

 

2.1.4.      Zasada memoriału…10

 

2.1.5.      Zasada współmierności….10

 

2.1.6.      Zasada kontynuacji działania…10

 

2.1.7.      Zasada ostrożności….10

 

2.1.8.      Zasada istotności….10

 

2.1.9.      Zasada podwójnego zapisu…11

 

2.1.10.  Zasada kompletności i chronologii zapisów…11

 

2.2.            Błąd wpływający na jakość sprawozdania finansowego…11

 

 1. Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów …11

 

3.1.            Podstawowe kategorie wyceny ( definicje)…11

 

3.2.            Bieżąca i bilansowa wycena aktywów i pasywów…12

 

 1. Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu rachunkowości…12
 2. 4.3. System przetwarzania danych….12
 3. 4.4. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych…14
 4. 4.5. Ochrona danych wprowadzonych do programu finansowo-księgowego….14
 5. Charakterystyka programów przetwarzania danych …16
 6. 5.1. Ogólna charakterystyka i funkcje programu (modułu)…16
 7. 5.2. „KSIĘGA HANDLOWA”…16
 8. 5.3. Komputerowe wydruki danych….16
 9. 5.6. Program pomocniczy – „ŚRODKI TRWAŁE”….16
 10. 5.7. Program pomocniczy – „SPRZEDAŻ I ZAKUPY”…17
 11. 5.8. Program pomocniczy –  „KADRY I PŁACE”….17
 12. 5.9. Program pomocniczy – „KASA, BANK I ROZRACHUNKI”…18
 13. Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania…18
 14. 17.              Wykaz kont….19

 

Rozdział II. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0…26

 

 

 

 1. Konto 01 „Środki trwałe”…26
 2. Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”…36
 3. Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”…41
 4. Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa” i inne….49
 5. Konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”…..54
 6. Konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”…54
 7. Konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”…55
 8. Konto 07-3 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”…56
 9. Konto 08 „Środki trwałe w budowie”…57
 10. Konto 09-0 „Obce środki trwałe”…61
 11. Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji”…61

 

Rozdział III. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1…62

 

 1. Konto 10 „Kasa”…62
 2. Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe” – zasady ogólne…66
 3. Konto 13-0 „Rachunek bieżący”….66
 4. Konto 13-1 „Rachunek walutowy”…68
 5. Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”…69
 6. Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”….71
 7. Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”…73
 8. Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”…76

 

Rozdział IV. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2

 

 1. Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”…82
 2. Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”…86
 3. Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”…89
 4. Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”….89
 5. Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”…90
 6. Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”…92
 7. Konto 22-3 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym” i 22-4 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem miasta lub gminy”….93
 8. Konto 22-5 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem celnym”…94
 9. Konto 22-6 „Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”…96
 10. Konto 22-7 „Rozrachunki publicznoprawne z PFRON”….97
 11. Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”…99
 12. Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”…101
 13. Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”…105
 14. Konto 24-0 „Pożyczki”…105
 15. Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek”….106
 16. Konto 24-5 „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”…107
 17. Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej”….110
 18. Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki”….112
 19. Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”…115
 20. Konto 29-0 „Należności warunkowe”…116
 21. Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe”…117
 22. Konto 29-2 „Weksle obce dyskontowane lub indosowane”…117

 

Rozdział V. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3…118

 

 1. Konto 30 „Rozliczenie zakupu”…119
 2. Konto 31 „Materiały i opakowania”..122
 3. Konto 31-1 „Materiały”…122
 4. Konto 31-2 „Opakowania”…123
 5. Konto 31-3 „Materiały w przerobie”…125
 6. Konto 33 „Towary”…126
 7. Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”…131
 8. Konto 34-7 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów”….135
 9. Konto 39 „Zapasy obce” – konto pozabilansowe…135

 

 

 

Rozdział VI. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4…137

 

 

 

 1. Konto 40-0 „Amortyzacja”…138
 2. Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii”….138
 3. Konto 40-2 „Usługi obce”….140
 4. Konto 40-3 „Podatki i opłaty”…140
 5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia”…141
 6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”…142
 7. Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe”…143
 8. Konto 49 „Rozliczenie kosztów”….143

 

Rozdział VII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5…146

 

 1. Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”…146
 2. Konto 51 „Koszty działalności podstawowej – handlowej”…149
 3. Konto 52 „Koszty wydziałowe”…150
 4. Konto 53 „Koszty działalności pomocniczej”…151
 5. Konto 54 „Koszty sprzedaży”….153
 6. Konto 55 „Koszty zarządu”…154
 7. Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”…155
 8. Kompleksowe przykłady związane z księgowaniami w zespole 4, 4 i 5, 5 wraz z ustaleniem wyniku finansowego z podstawowej działalności operacyjnej…157

 

Rozdział VIII. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6…163

 

 1. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości…164
 2. Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”….165
 3. Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”….168
 4. Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”…170
 5. Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”…173

 

Rozdział IX. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7…177

 

 1. Konto 70-0 „Sprzedaż produktów”…178
 2. Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”…180
 3. Konto 73-0 „Sprzedaż towarów”….182
 4. Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”…183
 5. Konto 74-0 „Sprzedaż materiałów i opakowań”…184
 6. Konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”…185
 7. Konto 75-0 „Przychody finansowe”…186
 8. Konto 75-1 „Koszty finansowe”….188
 9. Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”…189
 10. Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”…192
 11. Konto 77-0 „Zyski nadzwyczajne”…194
 12. Konto 77-1 „Straty nadzwyczajne”…195
 13. Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”…196
 14. Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”…197

 

 

Rozdział X. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8…203

 

 1. Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy”…203
 2. Konto 801 „Kapitał (fundusz) zapasowy”…205
 3. Konto 802 „Kapitał (fundusz) rezerwowy”…208
 4. Konto 803 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”….210
 5. Konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”…211
 6. Konto 83 „Rezerwy”…214
 7. Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”….216
 8. Konto 85 „Fundusze specjalne”…218
 9. „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”…219
 10. „Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”….221
 11. Konto 86 „Wynik finansowy”…223
 12. Konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”…225

Rozdział XI. Ustawa o rachunkowości…227

 

Dostępność:
duża ilość
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Cena: 357,00 zł
szt.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 

Ewa Walińska (red. nauk.)

 

Cena: 259,00 zł . brutto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 30.06.2013 r.

Wydanie: 3 zaktualizowane i rozszerzone

Okładka: twarda

Format: B5 (176 x 250 mm)

Liczba stron: 1011

ISBN: 978-83-264-4396-1

Opis :

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami).

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji.

Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).

Adresaci:
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie pomocny w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym jego treść przybliży istotę rachunkowości jako dyscypliny praktycznej.

Dostępność:
duża ilość
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 252,00 zł
szt.
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1306 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-223-5

Przedsprzedaż !!!


Najwybitniejsi prawnicy komentują każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiegopo kolei omawia poszczególne działy Ordynacji, czyli przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • jakie obowiązki spoczywają na organach podatkowych oraz jakie prawa przysługują stronom w postępowaniu podatkowym,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.
Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego, w tym interpretacje indywidualne i ogólne.

Integralną część publikacji stanowi użyteczny suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Kto powinien mieć komentarz na swej półce? Księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność

Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

– zasady i organizacja

– plan finansowy

– wydatki budżetowe

– kontrola i odpowiedzialność

 

Autor: Wojciech Rup

objętość: 144 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-163-4


Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i skarbnika

Autor porusza wiele problematycznych zagadnień dotyczących praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia tej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finansowej, gdyż dobra znajomość tych kategorii pozwoli Czytelnikom samodzielnie interpretować złożone regulacje prawne.

W publikacji przedstawiono m.in.:
 • zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych
 • organizację gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych
 • tworzenie planów finansowych
 • wydatki budżetowe (uznawanie i klasyfikacja, zobowiązania, obroty wewnętrzne, kompensata należności i zobowiązań, dotacje z budżetu, rozliczenie VAT, wydatki niewygasłe)
 • prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, jednostek gospodarki komunalnej, jednostek administracji publicznej
 • kontrolę i odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki.
Każde opisane w książce zagadnienie poparto podstawą prawną i szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym. Ze względu na odmienne regulacje prawne wiele tematów opisano z podziałem na państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.
Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Cena: 136,50 zł
szt.
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl