Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków

– przykłady

– wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych

(z suplementem elektronicznym)

 

objętość: 190 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-157-3


Dzięki książce:
 1. poznasz i wdrożysz najnowsze przepisy obowiązujące w zakresie ustalania terminów zapłaty we wszelkich transakcjach handlowych
 2. skorzystasz z instruktażu, który pomoże zarówno przy zawieraniu i wykonywaniu transakcji, ale także przy dochodzeniu swych należności na drodze sądowej (omówiono także mające zastosowanie zagadnienia z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego)
 3. dowiesz się, czym jest stała rekompensata i jakie są pozostałe uprawnienia wierzyciela
 4. nauczysz się na przykładach:
  – jak prawidłowo obliczać terminy?
  – jak i kiedy naliczać odsetki?
  – jak dokumentować transakcje?
  – jak nie dopuścić do przedawnienia roszczeń?
 5. otrzymasz wzorcowy Regulamin postępowania, dzięki któremu nowe przepisy zaczną obowiązywać Twoich pracowników
 6. będziesz miał pod ręką aktualny tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy wiesz, jaki maksymalny termin zapłaty możesz określić w umowie i jakie są nowe uprawnienia wierzyciela w razie jego przekroczenia?

Od dnia 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Stronami tychże umów mogą być przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód lub zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który oprócz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. oraz dyrektywy 2011/7/UE zawiera gotowy do wdrożenia wzorcowy Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, dla 4 grup podmiotów:
 • dla przedsiębiorcy
 • dla podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych
 • dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym
 • dla podmiotu publicznego zaliczanego do sektora jednostek finansów publicznych.
Regulaminy przygotowane są w formacie MS Word – dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniej pracy na plikach i dostosowywania dokumentów do indywidualnych potrzeb (dokumenty można edytować, uzupełniać o własne dane, zapisywać i drukować).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Cena: 149,00 zł
szt.
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015
Cena: 84,00 zł
szt.
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Feliński Jerzy

Stron: 154

Oprawa: miękka

Format: A5

 

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2015 i lata następne. Poradnik zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Klasyfikacja segmentowa i budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania.

Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie Roku 2015
Cena: 157,00 zł
szt.
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 504
ISBN: 978-83-255-6433-9
Wydawnictwo: C.H. Beck
Redakcja: Ewa Sławińska-Tomtała
Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran, prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Elżbieta Iglińska, Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski, Ewa Sławińska-Tomtała, Stanisława Szlachta, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek


Przygotuj dokumentację księgowo-finansową swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały wpływ na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby nowych regulacji. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i regulaminów księgowych regulujących zasady postępowania według nowoobowiązujących przepisów prawnych, które znajdą Państwo w publikacji pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji główny księgowy i kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować  istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Publikacja pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok,  rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a także funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne związane z tematyką publikacji oraz ponad 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
Cena: 159,00 zł
szt.
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 408

ISBN: 978-83-255-7506-9
Autorzy: Anna Borzęcka, Krystyna Gąsiorek, dr Mieczysława Cellary, Maurycy Michalski
 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W jej wyniku:

 • (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzór tego sprawozdania), w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa.
 • zmieniono sposób przekazywania sprawozdań Rb-35 oraz Rb-40. Dotychczas były one przekazywane przez ePUP, a teraz będę przekazywane poprzez system TREZOR.
 • zmieniono zasady wysyłania sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą
 • dokonano znaczących zmian w zakresie zasad sporządzania sprawozdań RB-FUS oraz RB-FER (wprowadzono również nowe wzory tych sprawozdań).
 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań przez  PFRON oraz Fundusz Zasobów Agencyjnych.
 • Znacząco zmieniono terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań.
 • zmiany dotyczą także danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich, zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane”. Po nowelizacji w sprawozdaniu Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”. Zmienione zostały dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I) (wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28UE). Mianowicie dodano kolumnę nr 9 „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” i wprowadzono odnośnik do tej kolumny, zgodnie z którym w kolumnie tej prezentuje się zwrócone przez ministra finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku.

Zasady sporządzania sprawozdań jednostek państwowych po nowelizacji wyjaśniamy w książce „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach państwowych”.

W naszej książce znajdą Państwo:

 • opis zmian w sprawozdawczości, które weszły w życie 1.4.2015 r.
 • najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • rozbudowane kalendarium sporządzania wszystkich sprawozdań budżetowych w podziale na poszczególne miesiące – uwzględniające nowelizację z 1.4.2015 r.
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),
 • 22 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
 • Ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W książce wyjaśniamy m.in.:

 • kto określa  w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe?
 • jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych  sprawozdań budżetowych?
 • jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28 oraz Rb-28NW?
 • Jak sporządzać dane uzupełniające sprawozdania Rb-28UE po nowelizacji z 1.4.2015 r.
 • jak sporządzać sprawozdania z zakresu środków europejskich (są to sprawozdania Rb-27UE, Rb-28Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR)?
 • jak sporządzać sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23)?
 • Jak sporządzać sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70)?
 • jakie są powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
 • jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
 • jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt?
 • jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
 • jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli?
 • jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników?
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?
Dostępność:
duża ilość
Abc płatnika składek zus
Cena: 82,00 zł
szt.
Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek ZUS

Wydawnictwo : RACHUNKOWOŚĆ

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4

Skomplikowane i nieustannie zmieniajace sie reguly podlegania ubezpieczeniom, a takze nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powoduja, ze prawidlowe wykonanie obowiazków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowosc przygotowalo nowa ksiazke pt.: ABC platnika skladek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedzerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzynskich, wychowawczych),
• obowiazki przedsiebiorców jako platników skladek ZUS (zasady rozliczen, oplacania skladek, wypelniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga czesc, skladajaca sie z pytan –odpowiedzi dotyczacych szczególowych zagadnien, oraz czesc trzecia, zawierajaca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania platników skladek.

Ksiazka jest praca zbiorowa pod redakcja Anny Kolesnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowan sa specjalisci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.


Spis tresci :

Wstep
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców i osób wspólpracujacych
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne pracowników
Podstawa wymiaru i zasady obliczania skladek pracowniczych
Skladki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zleceniobiorców
Skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych od zlecenia
Ubezpieczenia wypadkowe
Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika skladek
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytulów do ubezpieczen
Rozliczanie skladek za osoby na zasilkach macierzynskich i urlopach wychowawczych
Skladki ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Interpretacje urzedowe
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ
Rozliczenie podatku po korekcie skladek – interpretacje IS
 
Spis tabel
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytulu wykonywania pozarolniczej dzialalnosci lub wspólpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytulów rodzacych obowiazek ubezpieczen /
Wysokosc skladek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc skladki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc wynagrodzenia mlodocianego /
Stopy procentowe i finansowanie skladek /
Przychody pracowników nie stanowiace podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne /
Róznice miedzy tytulami wylaczen z podstawy wymiaru skladek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartosci w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug (w tym kontrakt menedzerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami (najczestsze zbiegi tytulów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug zawarta i wykonywana przez emeryta lub renciste na rzecz podmiotu innego niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami /
Przychody, które wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców po spelnieniu okreslonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiazków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /
Dostępność:
duża ilość
Prawo procesowe administracyjne.
Cena: 349,00 zł
szt.
Prawo procesowe administracyjne.

Prawo procesowe administracyjne.

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 526
ISBN: 978-83-255-6543-5
Wydanie: 2
 
Redaktor : prof. zw. dr hab. Roman Hauser
Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 
Autorzy: prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski †, dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas


Zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.:
 • zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy; instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;
 • systemu i standardów współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, takich jak m.in.: prawo do dobrej administracji, sprawiedliwości proceduralnej, prawa do sądu, prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie;
 • prawa do procesu w nawiązaniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • aspektów podmiotowych prawa procesowego (dotyczy m.in. zagadnień takich jak: organy prowadzące postępowanie administracyjne, właściwości organów administracji publicznej, sporów kompetencyjnych o właściwość, współdziałania i współkompetencji organów oraz instytucji wyłączenia, a także kwestii związanych z koncepcją strony postępowania administracyjnego, zdolności do czynności prawnej, pozycji strony w postępowaniu);
 • aspektów przedmiotowych regulacji prawa procesowego administracyjnego (rodzaje spraw administracyjnych i ich charakter prawny, granice rozporządzalności sprawą administracyjną przez organ administracji publicznej i przez stronę),  
 • postępowania zwykłego (szczegółowe omówienie dotyczy przedmiotu postępowania zwykłego, reguł wszczęcia postępowania, zasad: oficjalności, skargowości, rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzji, jej rodzajów, ugody, postanowienia; wykonywania rozstrzygnięć i granic ochrony praw nabytych na ich podstawie; rektyfikacji rozstrzygnięć);
 • weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym (tu omówione zostały m.in.: rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej; zakres przedmiotowy stosowanych sankcji; zagadnienie decyzji nieistniejących; granice nadzoru i granice odwołalności, zaskarżalność, nadzór, odwołalność);
 • weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji (prawo zaskarżalności w toku instancji, prawo odwołania, prawo zażalenia, moc prawa zaskarżalności w toku instancji, aspekty podmiotowe i przedmiotowe prawa zaskarżalności, wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji; stadia postępowania odwoławczego, zasady rządzące
  postępowaniem rozpoznawczym, zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym; decyzja kasacyjna typowa; ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności w toku instancji, odwołanie, postępowanie zażaleniowe);
 • nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (m.in. weryfikacja decyzji administracyjnej i postanowienia na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami powszechnymi; postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego; postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej; w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną);
 • granic ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym w kontekście kontroli  decyzji administracyjnych (kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych, wygaśnięcie mocy prawnej decyzji, uchylenie decyzji),
  • kwestii prawomocności decyzji administracyjnej (prawomocność decyzji, moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych i prawomocnych).

Najobszerniejszy rozdział publikacji porusza kwestię postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy szczegółowo opisali w nim:

 • zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia wykonania obowiązków, w tym pojęcie przymusu administracyjnego
 • zakres odpowiedniego zastosowania przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym
 • wszczęcie, tok oraz koszty postępowania egzekucyjnego
 • podmioty i uczestników postępowania egzekucyjnego
 • środki egzekucji administracyjnej
 • system środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym: zażalenie, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, a także skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość postępowania, oraz na bezczynność wierzyciela.

Kolejne wydanie Tomu 9 stanowi rozbudowane omówienie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Uwzględnia i objaśnia ono również najnowsze zmiany opublikowane od momentu ostatniego wydania, dotyczące między innymi procesu informatyzacji i usprawnienia postępowania administracyjnego. Na nowo został opracowany rozdział III publikacji Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, który stanowi najbardziej aktualne, usystematyzowane ujęcie poszczególnych zasad wynikających z prawa wspólnotowego oraz europejskiego soft law, bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia.  Jako uznany w europejskiej kulturze prawnej katalog wartości stanowią uniwersalny punkt odniesienia do formułowania ocen prawidłowości rozwiązań prawnych ukształtowanych w poszczególnych systemach prawnych, wyznaczając pożądany model (wzorzec) ich ujęcia w prawie krajowym.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania administracyjnego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Szczegółowe rozważania teoretyczne dotyczą bowiem istotnych praktycznie kwestii. Dzięki zaś autorytetowi Autorów pozwalają na znalezienie praktycznych argumentów na poparcie swoich racji.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, ale przede wszystkim praktyki (część Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

 
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2018 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym (książka)
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja podatkowa cen transferowych 2017
Cena: 262,50 zł
szt.
Dokumentacja podatkowa cen transferowych 2017
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
Meritum Podatki 2018
Cena: 259,00 zł
szt.
Meritum Podatki 2018

 

 

Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Cena: 189,00 zł
szt.
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Dostępność:
duża ilość
PODATKI 2017 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS
Cena: 89,00 zł
szt.
PODATKI 2017 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl