Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 159,00 zł
szt.
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 704

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

W publikacji zostały przedstawione m.in. rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadza od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego właśnie w podmiotach należących do JSFP.

Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanowią specyficzny rodzaj podmiotów, które wykonują zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z tego podatku jak również zadania, które są w ogóle poza jego zakresem. To zaś powoduje, że rozliczenia tych jednostek stają się niezmiernie trudne i skomplikowane. Nie tylko w zakresie „rozpoznawania” transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ich prawidłowego dokumentowania i rozliczania, ale przede wszystkim w zakresie prawidłowego odliczenia podatku naliczonego.

Z myślą o wszystkich JSFP, które na co dzień dokonują rozliczeń transakcji gospodarczych w zakresie podatku VAT zespół ECDDP przygotował książkę:

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury),
 2. co od 1.1.2016 r. w zasadach odliczenia podatku naliczonego zmieni tzw. prewspółczynnik,
 3. jakie są zasady odliczeń częściowych i korekt podatku naliczonego w JSFP,
 4. jakie czynności dokonywane przez JSFP rodzą obowiązek podatkowy w podatku VAT (i jaką stawką należy je opodatkować), a które pozostają poza zakresem podatku VAT,
 5. jakie są zasady opodatkowania obrotu nieruchomościami (w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, zamiany),
 6. jakie są zasady opodatkowania dotacji, subwencji oraz dopłat o podobnym charakterze,
 7. jak rozpoznać obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury, wykonania usługi, otrzymania zapłaty, w inny sposób),
 8. jak uzyskać zwrot VAT na rachunek bankowy,
 9. jak sporządzać deklaracje i prowadzić rejestry VAT,
 10. jakie są zasady wystawiania faktur przez JSFP (w tym opis rozliczeń przy refakturowaniu),
 11. jakie JSFP są zobowiązane do stosowania kas rejestrujących,
 12. jak rozliczyć zakup towarów/usług nabywanych z zagranicy.

Książka ta zawiera:

 • 13 rozbudowanych rozdziałów omawiających szczegółowo zasady rozliczania podatku VAT w JSFP,
 • 36 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez JSFP pytania w zakresie VAT,
 • liczne wyroki sądowe i interpretacje podatkowe (najnowsze: wydane w 2013 r. oraz 2014 r.).
Dostępność:
duża ilość
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016
Cena: 98,00 zł
szt.
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

 

Autor: Ryszard Kubacki

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 300

Już można zamawiać !!!

Przewidywany termin wydania: LUTY/MARZEC 2016

Realizacja wysyłek zgodnie z kolejnością wpływu zamówień !!!

Samochód w biznesie, to kompleksowa pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się przy wykorzystywaniu w ramach działalności pojazdów samochodowych. Autor omawia na tym gruncie zagadnienia związane zarówno z rozliczaniem podatków dochodowych (w szczególności kosztów uzyskania przychodów), jak i podatku od towarów i usług (w szczególności w kontekście ostatnich, kluczowych w tym zakresie zmian dotyczących odliczenia podatku naliczonego i zakresu tego odliczenia).
Nie zapomniano także o akcyzie,  podatku od środków transportu i innych opłatach.
W książce, na zrozumiałych przykładach przedstawiono rozwiązania zagadnień, które wśród wielu przedsiębiorców na co dzień wywołują wątpliwości. Powołano przy tym liczne (często najnowsze) orzeczenia polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacje Ministra Finansów.
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców-podatników, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych) oraz osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową.
Stan prawny aktualny na 2016 r.

Dostępność:
duża ilość
Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Cena: 199,00 zł
szt.
Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016
Cena: 129,00 zł
szt.
Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Cena: 99,00 zł
szt.
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
 
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 • Autor: Dariusz Wędzki
 • Wydanie: 3 zmienione
 • Rok publikacji: 2015
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 652
 • ISBN: 978-83-264-8378-3
Towar w kategorii: Rachunkowość, Prawo finansowe, Finanse i inwestycje,
 
Opis :

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie: jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
 2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
 3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
 4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
 5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
 6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
 7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

W stosunku do poprzedniego wydania:

 • Przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych.
 • Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej.
 • Zwiększono liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw.
 • Zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.

Dostępność:
duża ilość
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Cena: 241,50 zł
szt.
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
 
Autor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (red.), prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański (red.)

Wydawnictwo: ODDK

 

objętość: 1100 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: X, 2015
ISBN: 978-83-7804-236-5

Przedsprzedaż !!!

Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2015!

Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i jakie skutki prawne niosą one dla podatników?

 • znaczne obostrzenia w zakresie niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
 • opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - nowa danina dla fiskusa,
 • nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych (rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych, rozszerzenia obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowych),
 • dodatkowe warunki dla zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy,
 • doprecyzowanie przepisów dot. niepodzielonego zysku,
 • skutki podatkowe likwidacji / wystąpienia ze spółki osobowej,
 • nowe obowiązki administracyjne dot. certyfikatów rezydencji,
 • zmiany w przepisach dotyczących wymiany udziałów (akcji),
 • sankcje karno-skarbowe za brak sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta.


Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

Najwyższy poziom merytoryczny Komentarza gwarantuje zespół wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela – rektora Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, członka zarządu International Fiscal Association w latach 2005–2011 i Board of Trustees International Bureau of Fiscal Documentation Amsterdamie oraz prof. dr. hab. Adama Mariańskiego – adwokata, doradcy podatkowego, partnera zarządzającego w Kancelarii Mariański Group, pracownika Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członka zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

Komentarz polecamy w szczególności księgowym, doradcom podatkowym, pracownikom administracji skarbowej i biur rachunkowych oraz studentom.


Stan prawny: 2015 r.

Dostępność:
duża ilość
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – zasady zarządzania środkami pieniężnymi – kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Krzysztof Jacek Korociński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 224 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-158-0


Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.

Publikacja zawiera szereg ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodny z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.

W poradniku omówiono m.in.:
 •  zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
 • problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy
 • udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym mi.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki)
 • zasady i procedury inwentaryzacji kasy
 • funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nie odebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów)
 • zasady i tryb ustalania wysokości pogotowia kasowego
 • gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków)
 • funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych
 • jak sporządzić instrukcję kasową
 • najczęstsze spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.
Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował 28 wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.

Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 

Ewa Walińska (red. nauk.)

 

Cena: 259,00 zł . brutto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 30.06.2013 r.

Wydanie: 3 zaktualizowane i rozszerzone

Okładka: twarda

Format: B5 (176 x 250 mm)

Liczba stron: 1011

ISBN: 978-83-264-4396-1

Opis :

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami).

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji.

Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).

Adresaci:
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie pomocny w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym jego treść przybliży istotę rachunkowości jako dyscypliny praktycznej.

Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
Cena: 178,50 zł
szt.
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
Dostępność:
duża ilość
Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)
Cena: 199,50 zł
szt.
Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa – projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autorzy: prof. dr hab. Joanna Małgorzata Salachna (red.), Ewa Czołpińska , Anna Ostrowska

objętość: 470 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-206-8


Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową.

W publikacji:
 • charakterystyka i konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej oraz procedura jej opracowywania i uchwalania,
 • omówienie struktury uchwały budżetowej oraz wzór takiej uchwały (w kilku wariantach),
 • dług jednostki samorządu terytorialnego i deficyt budżetowy – regulacje prawne, konsekwencje przekroczenia wskaźnika,
 • zagadnienia procedury budżetowej JST – opracowywanie oraz uchwalanie budżetu oraz reguły jego wykonywania z uwzględnieniem obszarów, które przysparzają wielu problemów praktycznych,
 • sprawozdawczość finansowa JST oraz autoryzacja wykonania budżetu.


Omówieniom poszczególnych zagadnień towarzyszy nie tylko powoływanie istniejącej dotychczas praktyki (np. orzeczniczej) i autorskich poglądów, ale – co szczególnie istotne – wskazano konkretne problemy występujące w praktyce i możliwości ich rozwiązania oraz zaproponowano wzory dokumentów, uchwał, przykłady sporządzenia sprawozdań itp.

Publikacja niezbędna dla każdego skarbnika, głównego księgowego oraz osób zaangażowanych w tworzenie, uchwalanie i wykonanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dostępność:
duża ilość
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017
Cena: 105,00 zł
szt.
Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

Podatek od towarów i usług (Vat) w obrocie krajowym 2017

 

Autorzy:  Sasin Piotr, Sasin Wiesław

Wydawnictwo:  Sigma


Rok wydania:  2017

Ilość stron:  338
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

Całość opracowania ma charakter kompendium, zawierającego wszystkie istotne zasady i normy obowiązujące podatników i innych podmiotów systemu podatkowego VAT w Polsce, w tym zasady dokumentacji i ewidencji VAT według najnowszych przepisów prawnych. 

Wydanie to skierowane jest do podmiotów uczestniczących w obrocie krajowym. Przedstawione zasady i normy odnoszą się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r .

Po rozdziałach merytorycznych podano uwagi końcowe. Integralną część kompendium stanowią załączniki obejmujące w kolejności: wykaz urzędowych formularzy VAT, autorskie wzory faktur i ewidencji VAT, wyciąg z ustawy po nowelizacjach oraz wyciągi rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Dostępność:
duża ilość
Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU 2015
Cena: 189,00 zł
szt.
Polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU 2015
Dostępność:
duża ilość
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Cena: 304,50 zł
szt.
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

 

Autorzy: Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 966 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-162-7


Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).

Komentarz do każdej grupy kont obejmuje:
 • informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
 • sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
 • zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów (tam, gdzie jest to wskazane),
 • przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
 • wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych
 • wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.

Ponadto w opracowaniu zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

Plan kont może być wykorzystany zarówno przez jednostki handlowe, produkcyjne, jak i świadczące usługi.
Dostępność:
duża ilość
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Cena: 178,50 zł
szt.
Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Cena: 199,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 792
ISBN: 978-83-255-6471-1
Redakcja: prof. Wojciech Nowak
Autorzy: dr Dorota Adamek-Hyska, Sebastian Bach, dr Melania Bąk, Iwona Bobowska, Mieczysława Cellary, Gabriela Czech, Elżbieta Dworak, Elżbieta Garczarek, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Jacek Kowalski, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Izabela Maciejewska, prof. Wojciech Nowak, Artur Raciński, dr Bożena Rudnicka, Barbara Sajnaj, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Małgorzata Wojtczak, Maciej Woźniak, Joanna Zuchewicz


Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Komentarz z serii Ustawy w praktyce – jedynej na rynku serii komentującej ustawy językiem specjalistów i praktyków w danej dziedzinie.

I. Przejrzysty schemat wyjaśnienia poszczególnych paragrafów:

- treść przepisu wraz z komentarzem jak w praktyce stosować dany przepis ustawy,
- powiązania pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o finansach publicznych,
- schematy księgowe dotyczące danego przepisu,
- porównanie zasad księgowań zapisanych w ustawie o rachunkowości z zasadami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- ograniczenia w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Ponadto w części drugiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w podziale na rozdziały ustawy.

II. Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jakie są zasady wyceny w JSFP (w tym wycena różnic kursowych) oraz uproszczenia w tej wycenie,
- jak sporządzić dokumentację (politykę) przyjętych zasad rachunkowości,
- jakie są zasady prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych,
- jak otwierać i zamykać księgi rachunkowe,
- jak korygować błędy w zapisach księgowych,
- kiedy i jak tworzyć rezerwy,
- jakie jednostki są zobowiązane do tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- jak ustalić stan wolnych środków.

III. Książka zawiera liczne schematy księgowego w zakresie:

- dokonywania korekt,
- rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- różnic kursowych,
- odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych,
- zakupu i zużycia materiałów, towarów oraz produktów gotowych,
- odpisów aktualizujących.

IV. Do książki dołączone są liczne tabele i procedury:

- procedura ustalenia należności umorzonych, nieściągalnych i przedawnionych,
- wykazy kont podlegające inwentaryzacji z przypisaną metodą inwentaryzacji,
- procedury inwentaryzacyjne (czynności składające się na inwentaryzację drogą spisu z natury; terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji).

V. Książka jest dedykowana:

- głównym księgowym sektora finansów publicznych,
- biegłym rewidentom, którzy badają księgi rachunkowe jednostek finansów publicznych.
- wszystkim, którzy chcą zrozumieć specyfikę rachunkowości budżetowej.

 
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 168,00 zł
szt.
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl