Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania
Cena: 84,00 zł
szt.
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

 

Autor: Irena Kondratowicz-Garbarska

Wydawnictwo: PWE

Stron: 236

Wydanie: 2013

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-208-2034-8


 

Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy i wielkość wygospodarowanego wyniku finansowego. Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który stanowi dokumentację działań jednostki gospodarczej w pewnym okresie. Został on szczegółowo opisany w niniejszej książce. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z procedurą ustalania wyniku finansowego w różnych obszarach działalności jednostki gospodarującej, a także sposoby sporządzania rachunku zysku i strat. Uzupełnieniem książki są liczne przykłady, zadania wraz z rozwiązaniami oraz słownik użytecznych terminów.

 


Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, a także do praktyków: menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych i głównych księgowych.

 

Spis treści :

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych i krajowych standardów
1.1. Sprawozdanie finansowe w świetle Założeń koncepcyjnych
1.2. Cele i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.3. Definicje i części składowe sprawozdania finansowego
1.3.1. Części składowe sprawozdania finansowego
1.3.2. Bilans
1.3.3. Rachunek zysków i strat
1.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.3.5. Rachunek przepływów środków pieniężnych
1.3.6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
1.3.7. Pisemne sprawozdanie zarządu z działalności jednostki

 

Rozdział 2
Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
2.1. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat
2.2. Kryteria uznawania przychodów i kosztów
2.3. Metody sporządzania rachunku zysków i strat według MSSF i UoR
2.3.1. Prezentacja rachunku zysków i strat według MSSF
2.3.2. Prezentacja rachunku zysków i strat według UoR

 

Rozdział 3
Zasady rachunkowości a sporządzanie rachunku zysków i strat
3.1. Zasada memoriałowa
3.2. Zasada współmierności kosztów i przychodów
3.3. Zasada ostrożnej wyceny
3.3.1. Zasada realizacji
3.3.2. Zasada najniższej wartości
3.3.3. Zasada najwyższej wartości
3.4. Zasada niekompensowania
3.5. Zasada ciągłości

 

Rozdział 4
Podstawowa działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
4.1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
4.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4.1.2. Zmiana stanu produktów
4.1.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
4.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
4.2.1. Koszty działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym
4.2.2. Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym
4.3. Ustalenie wyniku ze sprzedaży w działalności operacyjnej
4.3.1. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą porównawczą
4.3.2. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą kalkulacyjną

 

Rozdział 5
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
5.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
5.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
5.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

Rozdział 6
Pozostała działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Pozostałe koszty operacyjne
6.3. Pozostałe przychody operacyjne
6.4. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych
6.5. Aktualizacja aktywów niefinansowych i jej efekt w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 7
Działalność finansowa w rachunku zysków i strat
7.1. Przychody finansowe
7.2. Koszty finansowe
7.3. Zbycie inwestycji finansowych
7.4. Aktualizacja wartości inwestycji finansowych

 

 

 

Rozdział 8
Straty i zyski nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
8.1. Definiowanie strat i zysków nadzwyczajnych
8.2. Ewidencja księgowa strat i zysków nadzwyczajnych
8.3. Prezentacja strat i zysków nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 9
Metodologia obliczania wyniku w rachunku zysków i strat
9.1. Ustalenie zysku
9.2. Ustalenie straty
9.3. Obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

 

Rozdział 10
Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat
10.1. Założenia do przykładu wraz z rozwiązaniem
10.2. Schemat ewidencyjny wariantu porównawczego ustalania wyniku finansowego
10.3. Schemat ewidencyjny wariantu kalkulacyjnego ustalania wyniku finansowego

 

Rozdział 11
Zadania i rozwiązania
11.1. Rachunek zysków i strat
11.2. Ewidencja operacji wynikowych
11.2.1. Działalność operacyjna – sprzedaż produktów, towarów i materiałów
11.2.2. Działalność pozostała operacyjna – sprzedaż trwałych aktywów niefinansowych
11.2.3. Działalność finansowa – sprzedaż aktywów finansowych
11.2.4. Działalność losowa – straty i zyski nadzwyczajne
11.2.5. Współmierność kosztów i przychodów

 

Słownik użytecznych terminów

Dostępność:
duża ilość
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

Mieszkaniowy zasób gminy. Prawo – orzecznictwo – praktyka (z suplementem elektronicznym)

 

Autor: Grzegorz Okoński

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-234-1


Praktyczny instruktaż dla gmin, w którym krok po kroku przeanalizowano przepisy regulujące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w odniesieniu do realiów funkcjonowania gminnych samorządów i tworzenia przez nie prawa lokalnego opartego na delegacjach ustawowych.

W książce Czytelnik znajdzie wyczerpujące odpowiedzi na pytania:

 • czym jest mieszkaniowy zasób gminy w świetle przepisów prawa?
 • jakie są ustawowe obowiązki gminy, a jakie lokatora?
 • czego lokator może oczekiwać od gminy?

oraz szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień, jak:

 • wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – tworzenie i praktyka,
 • zasady i procedury wynajmu lokali komunalnych,
 • specyfika lokali socjalnych w praktyce,
 • strategia, procedury, prawo dotyczące sprzedaży lokali komunalnych,
 • dodatki mieszkaniowe jako ważne narzędzie gminy,
 • zasady skutecznej windykacji,
 • gmina we wspólnocie mieszkaniowej jako skuteczny współwłaściciel,
 • optymalizacja kosztów zarządzania zasobem – czyli jak oszczędzać, nie obniżając standardu.

Co ważne, autor przytacza bardzo bogate orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych – uznając je za niezwykle cenną i merytoryczną interpretację przepisów.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny(format MS Word) zawierający użyteczne wzory pism i umów, które mogą pomóc gminom w tworzeniu własnych dokumentów, oraz teksty podstawowych aktów prawnych, tj.:
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy o własności lokali.
Suplement jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
PKWiU a stawki VAT - 2016
Cena: 78,00 zł
szt.
PKWiU a stawki VAT - 2016

PKWiU a stawki VAT - 2016

Autor: Janusz Zubrzycki
 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 280

 

NOWOŚĆ !!!

 

Sprawdź, kiedy nie musisz stosować 23 % stawki VAT!
Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym.
Stan prawny aktualny na 2016 rok.

Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)

 
Wydanie : 2015
Autorzy:Katarzyna Szaruga, dr Roman Seredyński
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 120 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona

ISBN: 978-83-7804-227-3


Gotowe wzorce zarządzenia niezbędnego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej.

W publikacji:
 • omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,
 • komentarz do wytycznych MSR 8 dotyczący określania zasad (polityki) rachunkowości w firmie,
 • przykładowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości przygotowana w formie zarządzenia wewnętrznego odrębnie dla:
a) jednostki stosującej przepisy ustawy o rachunkowości,
b) jednostki stosującej uregulowania MSSF.

Uzupełnieniem publikacji jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w formacie MS Word, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

 

 

Dostępność:
duża ilość
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
Cena: 399,00 zł
szt.
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2016
 
Wydanie: 17
Rok wydania: 2016
Stron: 1050
Redakcja: dr Janusz Marciniuk

Planowany termin wydania: styczeń 2016 r.

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego dr Janusza Marciniuka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami.

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • podmiotu i przedmiotu opodatkowania;
 • źródła przychodów;
 • zwolnieniach przedmiotowych;
 • kosztów uzyskania przychodów;
 • opodatkowania stron umowy leasingu;
 • szczególnych zasad ustalania dochodu;
 • poboru podatku oraz zaliczek na podatek;
 • zeznań podatkowych.

Prezentowane, 17. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w szczególności wchodzące w życie 1.1.2016r. Najważniejsze z nich to:

1) nowela z  16.1.2015 r. (Dz. U. poz. 251), wprowadzająca:

 • domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania,
 • nowy Rozdział 5a (art. 25b–25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zawierające m.in. definicję pojęcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, regulacje dotyczące obowiązku podatkowego i momentu jego powstania, ciężaru dowodu, stawki podatku, postępowania podatkowego, ustalenia podatku,
 • przepisy porządkowe związane z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2) nowe zwolnienia podatkowe, wprowadzone ustawą z 24.7.2015r., wprowadzające w art. 21  pkt 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,oraz pkt 82a, zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3) ustawa z 10.9.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów; zmiana ta odnosi się do  zmian na korzyść podatników w podejściu do rozliczania faktur korygujących - dodanie do ustawy o PIT w art. 14 ustępów 1m-1p (w odniesieniu do przychodów), oraz w art. 22 ustępów 7c–7f (w odniesieniu do kosztów).

Prezentowany Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się tym podatkiem i poszukujących odpowiedzi na konkretne i praktyczne pytania dotyczące tego zakresu, jakrównież analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz kandydatów na doradcę podatkowego i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich.

 

Dostępność:
duża ilość
Leksykon VAT - 2017
Cena: 320,00 zł
szt.
Leksykon VAT - 2017
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja pracownicza 2016 – ponad 290 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Dokumentacja pracownicza 2016 – ponad 290 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Dokumentacja pracownicza 2019 – ponad 290 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autorzy:Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 466 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: XII, 2016
ISBN: 978-83-7804-289-1

Uwaga – duże zmiany w prawie pracy na rok 2016.
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych.
Nie szukaj zmian – my zrobiliśmy to za Ciebie. I dajemy gwarancję zadowolenia.

Dlaczego?

 • jest to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych
 • została opracowana m.in. przez pracownika instytucji kontrolnej z zakresu prawa pracy, masz więc gwarancję poprawności merytorycznej!
 • pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
 • opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
 • ponad 290 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
 • wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word) – plik suplementu elektronicznego jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).


W nowym XII wydaniu zmiany i nowe wzory na rok 2016 dotyczące:

 1. rodzajów umów o pracę, z przejrzystymi komentarzami
 2. zmian w zakresie wypowiadania umów o pracę,
 3. dokumentacji zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 4. urlopów związanych z opieką nad dziećmi, w tym nowa dokumentacja w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego;
 5. czasu pracy na rok 2016,
 6. nowy dział: Polityka social media, czyli wewnątrzfirmowa polityka dotycząca korzystania z mediów społecznościowych, w tym:
   – wzorcowy regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych 
   – wzorcowy regulamin prowadzenia serwisu internetowego,
 7. nowy dział dotyczący zasad wykorzystywania przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność, w tym:
   – umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych
   – instrukcja dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność
 8. nowe podpowiedzi w zakresie prowadzenia akt osobowych,
 9. nowe praktyczne komentarze, w tym nowe stanowiska PIP i ważne – pracownicze orzecznictwo.


Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:

 • zarządzania dokumentacją i tworzenia dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku itp.

Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Stan prawny: 2016 rok

Dostępność:
duża ilość
Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym)
Cena: 157,50 zł
szt.
Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym)

Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autorzy: Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska

objętość: 170 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-211-2


Samochód w firmie – skorzystaj ze wszystkich możliwości i zabezpiecz się przed kontrolą!

Instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in.:
 • instruktaż odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów oraz ich używania na podstawie umów leasingu,
 • zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych,
 • nowe metody korygowania podatku VAT naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu,
 • reguły opodatkowania sprzedaży samochodów, w tym także używanych,
 • ujęcie wydatków związanych z samochodami, w tym także kwoty podatku VAT, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych.
Autorki używając jasnego i precyzyjnego języka – komentują zmiany nowego systemu odliczania podatku od samochodów, na konkretnych przykładach, co czyni tę książkę wybitnie praktyczną.

Szczególnie cenny jest dołączony wzorcowy regulamin użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych z dokumentacją, który pomoże wdrożyć w firmie konkretne rozwiązania i będzie pomocą przy ewentualnej kontroli.
Autorki – znane specjalistki z firmy gwarantują wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Polecamy doradcom podatkowym, księgowym, adwokatom, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom urzędów skarbowych, a także pracownikom działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na Regulaminie i dostosowania go do własnych potrzeb.

Zawartość e-suplementu:
Wzorcowy regulamin użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych
Ewidencja przejazdów samochodu prywatnego w celach służbowych
Protokół przekazania pojazdu
Oświadczenie pracownika o obowiązku informowania pracodawcy o szkodzie w pojeździe
Protokół z miejsca kolizji lub wypadku
Umowa sprzedaży samochodu
Umowa najmu samochodu
Umowa użyczenia
Wezwanie do wykonania naprawy i wydania samochodu zastępczego
Ewidencja środków trwałych
Akty prawne

Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
Cena: 136,50 zł
szt.
Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 236 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
Stan prawny: 2016
Autor: Piotr Ciborski
 
Autor opracowania szczegółowo omawia ważne i długo oczekiwane nowelizacje Kodeksu pracy
– w zakresie umów o pracę oraz urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2015 r., obowiązująca od 22 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1220), wprowadza zmiany w zakresie:
 • rodzajów umów o pracę;
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • dopuszczalności i okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony;
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) od dnia 14 sierpnia 2015 r. gwarantują w Kodeksie pracy prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego-ojca dziecka lub ubezpieczonego-członka najbliższej rodziny w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią opieki z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r., obowiązująca od 2 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), wprowadza rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników.
Nowelizacja ta zlikwidowała dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wprowadziła nowe uregulowania w zakresie urlopów:
 • macierzyńskiego,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • ojcowskiego oraz
 • wychowawczego.

Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst Kodeksu pracy z wyróżnionymi zmianami wprowadzonymi ww. nowelizacjami.

Dostępność:
duża ilość
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017
Cena: 63,00 zł
szt.
Umowy cywilnoprawne : zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

Umowy cywilnoprawne: zlecenia, agencyjne, o dzieło, o świadczenia usług 2017

 

WYDAWNICTWO: SIGMA

Autor: Żaro Zygmunt

Rok wydania:2017

Ilość stron:  105
Oprawa:  miękka
Format:  A5

 

 

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych zawierających umowy cywilnoprawne na prace zlecone oraz dla osób takie umowy zawierających według stanu prawnego na 2017 rok. Wzory umów (zlecenia, agencyjnych, o dzieło, o świadczenie usług), rachunków i ewidencji. Nowe zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasady opodatkowania zleceniobiorców, w tym z tytułu VAT. Wyciągi z przepisów aktualnie obowiązujących (kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znowelizowanej ustawy o VAT).
Dostępność:
duża ilość
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność
Cena: 178,50 zł
szt.
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – zasady i organizacja – plan finansowy – wydatki budżetowe – kontrola i odpowiedzialność

Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

– zasady i organizacja

– plan finansowy

– wydatki budżetowe

– kontrola i odpowiedzialność

 

Autor: Wojciech Rup

objętość: 144 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-163-4


Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i skarbnika

Autor porusza wiele problematycznych zagadnień dotyczących praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia tej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finansowej, gdyż dobra znajomość tych kategorii pozwoli Czytelnikom samodzielnie interpretować złożone regulacje prawne.

W publikacji przedstawiono m.in.:
 • zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych
 • organizację gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych
 • tworzenie planów finansowych
 • wydatki budżetowe (uznawanie i klasyfikacja, zobowiązania, obroty wewnętrzne, kompensata należności i zobowiązań, dotacje z budżetu, rozliczenie VAT, wydatki niewygasłe)
 • prowadzenie gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, jednostek gospodarki komunalnej, jednostek administracji publicznej
 • kontrolę i odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki.
Każde opisane w książce zagadnienie poparto podstawą prawną i szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym. Ze względu na odmienne regulacje prawne wiele tematów opisano z podziałem na państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

Wydawnictwo: C.H.Beck

Wydanie: 2 Rok wydania: 2015

Ilość stron: 1042

Stan prawny: 15.08.2015 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2016 r.

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!
Komentarz stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Najbardziej aktualny stan prawny:
Komentarz omawia najnowsze zmiany do KP, w tym również - jako pierwszy na rynku -  zmiany wchodzące w życie w 2016 r. W tym zmiany wprowadzone m.in.:
ustawą z 7.11.2014 r., dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a także wskazuje na konieczność ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
ustawą z 25.6.2015 r. dotyczącą ograniczenia terminowych umów o pracę; nowelizacja zakłada, że maksymalny dopuszczalny czas trwania umów o pracę na czas określony to 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów – 3. Ponadto zmiana uzależnienia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, a także ogranicza w KP liczbę rodzajów umów o pracę; pozostaną trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny, zlikwidowano natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy;
ustawą z 24.7.2015 r. wprowadzającą rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, m.in. poprzez włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego czy wydłużenie terminu, w którym z urlopu można skorzystać.
 
Skład autorski:
 
Jednym z największych atutów komentarza jest zespół
autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym
perspektywę naukową, doktrynalną, sędziowską, a także eksperckie doświadczenie współpracy
ze związkami zawodowymi
, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie
pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce
. Autorzy udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów KP, czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej.
 
Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:
 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.
Praktyczne opracowanie tematu:
 • argumentacja do obrony własnych racji,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu,
 • poglądy doktryny,
 • odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach.
 
Szczegółowe objaśnienia zagadnień:
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych.
Adresaci:
 • sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • pracodawcy,
 • specjaliści do spraw BHP,
 • przedstawiciele związków zawodowych,
 • społeczni inspektorzy pracy,
 • pracownicy,
 • aplikanci wszystkich zawodów prawniczych,
 • słuchacze studiów podyplomowych.
 
DLA CZYTELNIKÓW TEGO KOMENTARZA
DARMOWY DOSTĘP DO AKTÓW PRAWNYCH ONLINE!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany,
istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych online! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl. Warunkiem koniecznym
otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 15 sierpnia 2015 r. do 15 sierpnia 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o związkach zawodowych,
 • ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Cena: 262,50 zł
szt.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: dr Tomasz Brzezicki, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, dr Jacek Wantoch-Rekowski

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 542 str.
format: B5
wydanie: II, 2013
ISBN: 978-83-7804-121-4


Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod red. dra hab. Wojciecha Morawskiego.

Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacjami Ministra Finansów, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i innych organów, wnikliwie omówili zagadnienia dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów). Szczególnie dokładnie przeanalizowali zwłaszcza te problemy, które budzą poważne wątpliwości.

W efekcie powstało kompleksowe opracowanie skierowane do praktyków: pracowników organów podatkowych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także do podatników oraz przedstawicieli doktryny. Korzystanie z niego ułatwiają skorowidz przedmiotowy oraz wykazy wszystkich orzeczeń i oficjalnych interpretacji prawa pojawiających się w tekście.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera tekst komentarza w formacie PDF (pozwalający na odszukanie, kopiowanie bądź wydruk interesujących fragmentów) oraz omówienie zmian treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w połączeniu z przepisami powiązanymi (pomocne w praktyce przy odnoszeniu się do nieobowiązującego już stanu prawnego).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)
Cena: 147,00 zł
szt.
Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

objętość: 118 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-135-1


Od marca 2013 roku obowiązują nowe przypisy – z których wynika konieczność utworzenia komórek egzekucji administracyjnej w każdym urzędzie miasta i gminy!

Ważne: w ustawie z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2013 r., poz. 228 – wprowadzono zapis, że ”wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” (art. 6qa).
Taki stan rzeczy determinuje konieczność utworzenia w wszystkich urzędach gmin i miast komórek egzekucji administracyjnej.

Pierwszy na rynku – GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który:
 1. pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie:
  – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej + biurowość
  – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
   
 2. omawia poszczególne etapy egzekucji i organizację pracy
  – wszczęcie, ograniczenia, wstrzymanie, zawieszenie i umorzenie egzekucji
  – przygotowanie i planowanie egzekucji, w tym przydział zadań poborcom i kontrola wykonania
  – pracy poborcy
   
 3. instruuje co do rodzajów egzekucji (w tym zajecie, sprzedaż, zbieg)
   
 4. zapewni wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów
  – koszty egzekucyjne /opłaty i wydatki
  – podział sumy uzyskanej z egzekucji
  – zażalenia i skargi + sprawozdawczość
   
 5. zawiera komplet wzorcowej dokumentacji (48 wzorów!) oraz
 6. suplement elektroniczny zawierający tekst instrukcji oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.
Dostępność:
duża ilość
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo
Cena: 299,00 zł
szt.
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 1480

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Praktyczna pomoc dla
sędziów i pełnomocników

Praxis. Prawo pracy to praktyczny komentarz w ujęciu
systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych
i procesowych
oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych,
przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism
, a także
systemowi wzajemnych odesłań Praxis jest niezbędnym
narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga
interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa
oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię
prawną czy strategię działania.

Kompleksowe i praktyczne opracowanie materii

Unikalna prezentacja zagadnień z bardzo szerokiej perspektywy – zarówno pracodawcy oraz reprezentującego
go pełnomocnika, jak sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa pracy, a także z perspektywy
pracownika
. Publikacja zawiera argumentację do obrony własnych racji w sprawach z zakresu prawa pracy, prezentując
omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu, odniesienia do poglądów doktryny wyrażonych w innych
publikacjach, a także najnowsze orzecznictwo oraz wzory pism.

Najbardziej aktualny stan prawny

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany do KP, łącznie z wchodzącymi w życie w 2016 r. wprowadzonymi
m.in. przez: ustawę z 25.6.2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę; ustawę z 24.7.2015 r. dotyczącą uprawnień
związanych z rodzicielstwem; ustawę z 15.5.2015 r. dotyczącą wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków. Ponadto w części procesowej uwzględnia najnowsze zmiany do KPC,
w tym m.in. ustawę z 10.7.2015 r. dotyczącą informatyzacji postępowania cywilnego.

Stan prawny: 1 września 2015 r.

Jednym z największych atutów komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny
model wykładni
z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także
eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr
osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Dla czytelników tego komentarza
darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji
zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych
zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze
zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się
z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub
faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 września 2015 r. do 1 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników
  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
  w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym
  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
  niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie
  oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów
  nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców
  prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
  pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
  ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat
  sądowych w sprawach cywilnych
Dostępność:
duża ilość
PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI
Cena: 84,00 zł
szt.
PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

 

Wydawnictwo:Sigma

Autor:Zdziennicka-Kaczocha Grażyna

Stron:194

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi na 2017 r. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.

Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja
Cena: 99,00 zł
szt.
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Autorzy: Dorota Dobija , Małgorzata Kucharczyk

Rok publikacji: 2014

Wydanie: 2

Liczba stron: 852

Okładka: twarda

 

Sposób i zakres wykorzystywania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu informacji dla celów kontroli, inne zaś służą raczej do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących przyszłych działań. Biorąc pod uwagę, obie te perspektywy, autorzy szczegółowa omawiają w książce wszystkie podstawowe zagadnienia rachunkowości zarządczej, do których należą m.in.:

 • rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji i kontroli wykonania,
 • klasyfikacja kosztów, problemy związane z alokacją kosztów pośrednich,
 • różne systemy rachunku kosztów,
 • zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji krótkoterminowych,
 • problemy związane z budżetowaniem,
 • ocena wyników menedżerów,
 • strategiczne narzędzia i współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej.

Adresaci:
Podręcznik jest komplementarnym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, a także dla praktyków - księgowych, menedżerów i właścicieli firm. Aby ułatwić przyswajanie zawartego tu materiału, każdy rozdział uzupełniono krótkimi przykładami oraz studiami przypadków wraz z dyskusją, a zakończono zbiorem zadań do samodzielnego rozwiązania i pytaniami sprawdzającymi.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi oraz wzorami pism i formularzy 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi oraz wzorami pism i formularzy 2017

Kodeks postępowania administracyjnego z przepisami wykonawczymi oraz wzorami pism i formularzy 2017

 

Wydawnictwo: Sigma

Autorzy: Hakobert Dorota, Musiał Justyna

Stron:278

Format:A5

Oprawa: miękka

 

Kodeks postępowania administracyjnego po ostatnich zmianach wchodzących w życie w 2017 roku wraz z przepisami wykonawczymi i rozporządzeniami.

Kodeks zawiera:
- Ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz z przepisami wprowadzającymi
- Ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z przepisami wprowadzającymi
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Publikacja zawiera także wzory pism i formularzy niezbędnych w toku postępowania administracyjnego wraz z wyciągiem przepisów do nich.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl