Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 136,50 zł
szt.
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Dostępność:
duża ilość
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 252,00 zł
szt.
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1306 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-223-5

Przedsprzedaż !!!


Najwybitniejsi prawnicy komentują każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiegopo kolei omawia poszczególne działy Ordynacji, czyli przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • jakie obowiązki spoczywają na organach podatkowych oraz jakie prawa przysługują stronom w postępowaniu podatkowym,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.
Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego, w tym interpretacje indywidualne i ogólne.

Integralną część publikacji stanowi użyteczny suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Kto powinien mieć komentarz na swej półce? Księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 189,00 zł
szt.
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor : Krzysztof Puchacz

objętość: 128 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-210-5


Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.

Wyłączenie dużej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania przepisów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podchodzić do ich udzielania.

Wprowadź regulamin wewnętrzny i postępuj zgodnie z zasadami oszczędności i efektywności wydatków publicznych!

Polecamy gotowy do wdrożenia wzór regulaminu określający konkurencyjny proces wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych.

W książce:
 • wyczerpujący komentarz dotyczący zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • praktyczne przykłady dotyczące najczęściej udzielanych zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin zamówień publicznych określający zasady udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej ustawy),
 • wzorcowe zakresy czynności pracowników – określające ich obowiązki w zakresie zamówień publicznych,
 • wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej,
 • prawie 30 wzorów dokumentów (wykaz poniżej) stosowanych podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne podlegającego przepisom o zamówieniach publicznych,
 • wzorcowa dokumentacja dialogu technicznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
zawierający tekst regulaminów oraz wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce.


Stan prawny: 1 czerwca 2014 r.


WYKAZ WZORÓW:

I. Wzory dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków w zakresie zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Powierzenie obowiązków zastrzeżonych dla kierownika jednostki
Załącznik nr 2. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania
Załącznik nr 3. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie umów o zamówienia publiczne
Załącznik nr 4. Powierzenie obowiązków pracownikowi w zakresie rozliczenia zamówień publicznych
Załącznik nr 5. Powierzenie przeprowadzenia i przygotowania postępowania podmiotowi trzeciemu

II. Regulamin komisji przetargowej
Załącznik nr 1. Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Wniosek/decyzja o powołaniu biegłego/eksperta

III. Regulamin zamówień publicznych
Załącznik nr 1. Udokumentowanie ustalenia wartości zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz zamówień publicznych (komórka merytoryczna)
Załącznik nr 3. Wykaz zamówień publicznych (jednostka)
Załącznik nr 4. Wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5. Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
Załącznik nr 6. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 7. Protokół z postępowania
Załącznik nr 8. Notatka z czynności wglądu do protokołu z postępowania wraz z załącznikami
Załącznik nr 9. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

IV. Wzory dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1. Wniosek i decyzja w sprawie powołania biegłego w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
Załącznik nr 3. Zaproszenie do składania ofert (przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę)
Załącznik nr 4. Zaproszenie do dialogu (dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 5. Zaproszenie do składania ofert (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 6. Zaproszenie do składania ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 7. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje bez ogłoszenia)
Załącznik nr 8. Zaproszenie do negocjacji (negocjacje z ogłoszeniem)
Załącznik nr 9. Zaproszenie do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 10. Zawiadomienie UZP o wszczęciu postępowania (negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki)
Załącznik nr 11. Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik nr 12. Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.)
Załącznik nr 14. Wezwanie do wyjaśnień dotyczących dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
Załącznik nr 15. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.)
Załącznik nr 16. Dokonanie poprawienia omyłek w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
Załącznik nr 17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (art. 90 p.z.p.)
Załącznik nr 18. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Załącznik nr 19. Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 20. Informacja o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 21. Wyniki oceny warunków udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Załącznik nr 22. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.)
Załącznik nr 23. Informacja o unieważnieniu postępowania
Załącznik nr 24. Informacja z otwarcia ofert
Załącznik nr 25. Informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego
Załącznik nr 26. Ogłoszenie o dialogu technicznym
Dostępność:
duża ilość
Leksykon fakturowania - 2015
Cena: 100,00 zł
szt.
Leksykon fakturowania - 2015

Leksykon fakturowania - 2015

 

pod red. Zdzisława Modzelewskiego,
Autorzy Zbigniew Makowski, Andrzej Malenta, Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk

Wydawnictwo: UNIMEX
 • wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Wystawienie faktury powinno być w teorii prostą czynnością. W praktyce okazuje się, że mnogość rodzajów faktur, różnorodność momentów powstawania obowiązku podatkowego, brak precyzyjnych regulacji w tym zakresie, błędy legislacyjne itp. powodują, że prawidłowe wystawienie faktury to prawdziwy sukces. Autorzy postawili sobie za zadanie ułatwić podatnikom, księgowym, pracownikom organów podatkowych oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom przejście przez te skomplikowane regulacje tak, aby prawidłowe wystawienie dowolnego rodzaju faktury przestało być problemem.

Leksykon w przystępny, a jednocześnie profesjonalny sposób, wyjaśnia zagadnienia związane z fakturowaniem. Książka ma formę zwięzłych i precyzyjnych odpowiedzi na wprost postawione pytania lub nurtujące podatników wątpliwości.

W publikacji szczegółowo zostało wyjaśnione m.in.:

 • zasady i terminy wystawiania poszczególnych rodzajów faktur,
 • wymogi formalne poszczególnych rodzajów faktur, ich znaczenie w praktyce oraz skutki ich niespełnienia,
 • kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany lub tylko uprawniony wystawić fakturę,
 • kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w niej wskazanego.·

Stan prawny aktualny na 1 stycznia 2015 r.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Cena: 189,00 zł
szt.
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Dostępność:
duża ilość
Dotacje oświatowe
Cena: 149,00 zł
szt.
Dotacje oświatowe
Dostępność:
duża ilość
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016
Cena: 98,00 zł
szt.
Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

Samochód w biznesie. Aspekty podatkowe. 2016

 

Autor: Ryszard Kubacki

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2016
 • format: B5
 • stron: 300

Już można zamawiać !!!

Przewidywany termin wydania: LUTY/MARZEC 2016

Realizacja wysyłek zgodnie z kolejnością wpływu zamówień !!!

Samochód w biznesie, to kompleksowa pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się przy wykorzystywaniu w ramach działalności pojazdów samochodowych. Autor omawia na tym gruncie zagadnienia związane zarówno z rozliczaniem podatków dochodowych (w szczególności kosztów uzyskania przychodów), jak i podatku od towarów i usług (w szczególności w kontekście ostatnich, kluczowych w tym zakresie zmian dotyczących odliczenia podatku naliczonego i zakresu tego odliczenia).
Nie zapomniano także o akcyzie,  podatku od środków transportu i innych opłatach.
W książce, na zrozumiałych przykładach przedstawiono rozwiązania zagadnień, które wśród wielu przedsiębiorców na co dzień wywołują wątpliwości. Powołano przy tym liczne (często najnowsze) orzeczenia polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacje Ministra Finansów.
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców-podatników, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych) oraz osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową.
Stan prawny aktualny na 2016 r.

Dostępność:
duża ilość
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Cena: 99,00 zł
szt.
Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
Dostępność:
duża ilość
Meritum Podatki 2018
Cena: 259,00 zł
szt.
Meritum Podatki 2018

 

 

Dostępność:
duża ilość
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 259,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

 

Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran (red. naukowy) , Bolesław M. Ćwiertniak , Sławomir Driczinski , Monika Gładoch, Zbigniew Góral , Anna Kosut , Daniel Książek , Wiesław Perdeus , Jan Piątkowski , Michał Skąpski , Krzysztof Stefański , Monika Tomaszewska , Mirosław Włodarczyk , Teresa Wyka .

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stan prawny: 2016 r.

Stron: 1636

Wydanie: 3

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.

W opracowaniu omówiono przepisy ustawy dotyczące m.in.:

 • nawiązania i ustania stosunku pracy,
 • urlopów pracowniczych,
 • wynagrodzeń,
 • zakazu dyskryminacji,
 • czasu pracy,
 • odpowiedzialności pracowników,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trzecim wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie zmiany legislacyjne, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2014 r., a zwłaszcza wchodzące w życie w 2016 r., w szczególności w zakresie umów terminowych o pracę oraz ochrony rodzicielstwa.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków, a więc sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz aplikantów.

Dostępność:
duża ilość
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Cena: 157,50 zł
szt.
Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych
Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl