Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Meritum Prawo Spółek
Cena: 299,00 zł
Meritum Prawo Spółek

Meritum Prawo Spółek

 

Autor: Andrzej Kidyba (red. nauk.)

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Seria: MERITUM
 • Wydanie: 5
 • Rok publikacji: 2016
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 2000

 

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Istotnymi walorami publikacji są :

 • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
 • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
 • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
 • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
 • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
 • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Zmiany w prawie :

W nowym, piątym wydaniu Czytelnicy odnajdą analizę zmian w stanie prawnym, które weszły w życie od 2014 r. Szczególnie należy tu wymienić nową ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględniono także wybór najnowszego orzecznictwa dotyczącego omawianej dziedziny.

Do kogo publikacja jest adresowana :

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Informacje o autorach (redaktorach) :

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Dostępność:
brak towaru
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Renata Mroczkowska
symbol: JBK926e
objętość: 184 str.
format: A4
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2014
ISBN: 978-83-7804-182-5


Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.

Niniejsza publikacja to ponad 150 wzorów z komentarzem(umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów itp.) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym m.in.:
 • nabór,
 • służba przygotowawcza,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • dokumentacja przed i po zatrudnieniu,
 • obowiązki pracownika,
 • oceny okresowe,
 • przeniesienia,
 • wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • urlopy,
 • odpowiedzialność,
 • rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy.

Wszystko to w jednym zbiorze, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny(dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość:
 • zarządzania dokumentacją i tworzenie dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników,
 • bezpośredniej pracy na plikach,
 • uzupełnienia o dane,
 • wydruku, itp.
Stan prawny: styczeń 2014 r.
Dostępność:
duża ilość
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2018
Cena: 80,00 zł
szt.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2018
Dostępność:
duża ilość
Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym
Cena: 199,00 zł
szt.
Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym
Dostępność:
duża ilość
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Cena: 105,00 zł
szt.
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Dostępność:
duża ilość
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Cena: 126,00 zł
szt.
 Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Dostępność:
duża ilość
Leksykon - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2018
Cena: 224,00 zł
szt.
Leksykon - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017. Praktyczny poradnik
Cena: 84,00 zł
szt.
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017. Praktyczny poradnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017. Praktyczny poradnik

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Haski Ksawery

Stron: 290

Format: A5

Oprawa: miękka

 

Poradnik praktyczny z wykazem przepisów prawnych i terminarzem dla podatnika i płatnika będącego osobą fizyczną. Zasady normatywne opodatkowania dochodów. Zwolnienia przedmiotowe oraz odliczenia od dochodu lub od podatku. Zaliczki i rozliczenie roczne z urzędem skarbowym. Ryczałtowe formy opodatkowania. Ujednolicony tekst ustawy podatkowej. Wszystko w oparciu o znowelizowane przepisy podatkowe według stanu prawnego na 2017 rok.

Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
Cena: 159,00 zł
szt.
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 408

ISBN: 978-83-255-7506-9
Autorzy: Anna Borzęcka, Krystyna Gąsiorek, dr Mieczysława Cellary, Maurycy Michalski
 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W jej wyniku:

 • (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzór tego sprawozdania), w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa.
 • zmieniono sposób przekazywania sprawozdań Rb-35 oraz Rb-40. Dotychczas były one przekazywane przez ePUP, a teraz będę przekazywane poprzez system TREZOR.
 • zmieniono zasady wysyłania sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą
 • dokonano znaczących zmian w zakresie zasad sporządzania sprawozdań RB-FUS oraz RB-FER (wprowadzono również nowe wzory tych sprawozdań).
 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań przez  PFRON oraz Fundusz Zasobów Agencyjnych.
 • Znacząco zmieniono terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań.
 • zmiany dotyczą także danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich, zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane”. Po nowelizacji w sprawozdaniu Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”. Zmienione zostały dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I) (wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28UE). Mianowicie dodano kolumnę nr 9 „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” i wprowadzono odnośnik do tej kolumny, zgodnie z którym w kolumnie tej prezentuje się zwrócone przez ministra finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku.

Zasady sporządzania sprawozdań jednostek państwowych po nowelizacji wyjaśniamy w książce „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach państwowych”.

W naszej książce znajdą Państwo:

 • opis zmian w sprawozdawczości, które weszły w życie 1.4.2015 r.
 • najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • rozbudowane kalendarium sporządzania wszystkich sprawozdań budżetowych w podziale na poszczególne miesiące – uwzględniające nowelizację z 1.4.2015 r.
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),
 • 22 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
 • Ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W książce wyjaśniamy m.in.:

 • kto określa  w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe?
 • jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych  sprawozdań budżetowych?
 • jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28 oraz Rb-28NW?
 • Jak sporządzać dane uzupełniające sprawozdania Rb-28UE po nowelizacji z 1.4.2015 r.
 • jak sporządzać sprawozdania z zakresu środków europejskich (są to sprawozdania Rb-27UE, Rb-28Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR)?
 • jak sporządzać sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23)?
 • Jak sporządzać sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70)?
 • jakie są powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
 • jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
 • jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt?
 • jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
 • jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli?
 • jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników?
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?
Dostępność:
duża ilość
Dotacje oświatowe
Cena: 149,00 zł
szt.
Dotacje oświatowe
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Cena: 189,00 zł
szt.
Dokumentacja pracownicza 2017 – ponad 300 wzorów z komentarzem ( książka na CD )
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja podatkowa cen transferowych 2017
Cena: 262,50 zł
szt.
Dokumentacja podatkowa cen transferowych 2017
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + Płyta CD
Dostępność:
duża ilość
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2018
Cena: 180,00 zł
szt.
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe,eksport ,import - 2018
Dostępność:
duża ilość
Kodeks cywilny. Komentarz
Cena: 349,00 zł
szt.
Kodeks cywilny. Komentarz
Kodeks cywilny. Komentarz

Wydanie: 6
Rok wydania: 2014/205
Ilość stron: 1988
Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr MachnikowskiAutorzy: dr Beata Burian, dr Andrzej Cisek †, dr Wojciech Dubis, prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. Jacek Gołaczyński, dr Julian Jezioro, dr Józef Kremis, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr Józef Nadler, dr Jerzy Strzebinczyk, dr Krzysztof Zagrobelny
Stan prawny: 1 listopada 2012
 

„Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury.

Jedyny na rynku jednotomowy komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w KC!


Autorzy:

Prof. dr hab. Edward Gniewek – wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku, wybitny znawca prawa rzeczowego, doświadczony dydaktyk, redaktor i współautor Systemu Prawa Prywatnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

 
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski - profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest autorem czterech monografii, współredaktorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego i kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, redaktorem prac zbiorowych oraz autorem wielu artykułów i glos .
 

Niniejsze, 6. wydanie bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121) uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:

ustawie z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, w tym dodaje 17 nowych; zmiana ma na celu wykonanie prawa UE i ma zapewnić odpowiednią ochronę konsumentów oraz wprowadza regulacje korzystne dla przedsiębiorców; ustawa m.in.:

modyfikuje definicję konsumenta,
wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej,
opartą na koncepcji wady (rękojmia),
wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych
z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.
  Zmiana ta wchodzi w życie 25.12.2014 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

 

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! 

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

Dostęp trwa od 15 września 2014 r. do 15 września 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Prawa prywatnego międzynarodowego,
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawy o terminach w transakcjach handlowych,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu spółek handlowych.
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Cena: 149,00 zł
szt.
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

 
Wydawnictwo: C.H.Beck
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 598
ISBN: 978-83-255-7037-8
Autorzy: dr Mieczysława Cellary, Sebastian Bach, Agata Dzięgiel-Matras, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Kowalczuk, Izabela Świderek, Lucyna Hanus


Stan prawny: listopad 2014 r.

Atuty publikacji:

 • Przedstawianie schematów księgowań operacji, które najczęściej sprawiają trudności ewidencyjne np.  potrącenia z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców), różnice kursowe, zadania zlecone, środki europejskie.
 • Przedstawiamy też księgowania związane z nowymi zdarzeniami gospodarczymi jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Książka ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w JSFP, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna.
 • Publikacja będzie również pomocna przy zamknięciu 2014 r. i sporządzeniu sprawozdania za 2014 r.
 • Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 130 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
 • Leksykon pojęć,
 • Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) – w tym zakresie różnic kursowych,
 • Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. zasady udzielania dotacji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających,  opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji),
 • Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
 • Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
 • Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie:

 1. Aktów trwałych
  • Niskocennych środków trwałych,
  • Nabycia samochodu,
  • Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanch,
  • Zespołów komputerów.
 2. Dochodów
  • Dotacje z budżetu,
  • Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US,
  • Zadań zleconych,
  • Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach,
  • Wydzielonych rachunków dochodów
  • Podatków i opłat lokalnych.
 3. Wydatków
  • Refundacji wydatków,
  • Kart płatniczych,
  • Niewygasające wydatki,
  • Zaangażowania,
  • Inwestycji.
 4. Przychodów i kosztów
  • Darowizn,
  • Odsetek za zwłokę w zapłacie,
  • Kosztów upomnień,
  • Różnic kursowych.
 5. Działań finansowych
  • Kredytów i pożyczek,
  • Tworzenia spółek przez JST,
  • Weksli,
  • Obligacji,
  • Partnerstwa publiczno-prawnego.
 6. Funduszy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Fundusz pracy.
 7. Rozrachunków i roszczeń
  • Rozrachunków z tytułu  wynagrodzeń,
  • Trzynastki.
 8. Innych księgowań specyficznych
  • Środków europejskich,
  • Opłat za gospodarowanie odpadami.

Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców).

Autorkami tych książek są trzy autorytety z rachunkowości budżetowej:  Mieczysława Cellary, Lucyna Hanus oraz Monika Kaczurak-Kozak.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Zakup książki daje miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl (moduł Finanse i księgowość), na którym znajdą Państwo:

 • Kilkaset schematów księgowań,
 • Opisy do wszystkich kont,
 • Polityka rachunkowości,
 • Objaśnienia do sprawozdań finansowych za 2014 r.,
 • Ponad tysiąc odpowiedzi na pytania, w tym dotyczące księgowań,
 • Ponad tysiąc wzorów dokumentów z wyjaśnieniami.
Dostępność:
duża ilość
Zamkniecie Roku 2015
Cena: 157,00 zł
szt.
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 279,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz

Kodeks pracy. Komentarz

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 928
ISBN: 978-83-255-5870-3
Autorzy: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr Monika Gładoch, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki


Stan prawny: 1 marca 2014 r.

Kodeks pracy. Komentarz to praktyczne opracowanie, napisane przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera także omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny.

Szczegółowe objaśnienie takich zagadnień jak:

 • prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych.

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Praktyczne opracowanie tematu:

 • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
 • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.

Najwybitniejszy skład autorski:

 • Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy: adwokaci i radcowie prawni czołowych kancelarii prawniczych zajmujących się prawem pracy, profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doradcy związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Najbardziej aktualny stan prawny:

Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany do KP, wprowadzone m.in.: 

 • ustawą z 28.5.2013 r. dotyczącą urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski czy zmienia wysokość wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Zmiana weszła w życie 17.6.2013 r.
 • ustawą z 9.11.2012 r. dotyczącą obowiązków informacyjnych pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana weszła w życie 17.1.2013 r.
 • ustawą z 12.7.2013 r. dotyczącą uelastycznienia czasu pracy. Ustawa m.in. wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy, przewiduje dwa rozwiązania w zakresie ruchomego czasu pracy –  pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. Zmiana weszła w życie 23.8.2013 r.
 • ustawą z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka;  wprowadzono możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części; długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Zmiana weszła w życie 1.10.2013 r.
 • ustawą z 24.1.2014 r. (Druk sejmowy Nr 1539), która rozszerza katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta.

Adresaci:

 • sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokaci, radcowie prawni, pracodawcy, specjaliści do spraw BHP, przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy, a także aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz słuchacze studiów podyplomowych.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 5 marca 2014 r. do 5 marca 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o związkach zawodowych,
 • ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
Dostępność:
duża ilość
LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY
Cena: 63,00 zł
szt.
LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY

Leasing na nowych zasadach.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

142 str. A-5,

Autor: Aleksander Korczyn

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl