Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego
Cena: 273,00 zł
szt.
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego

Autorzy: dr Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia, Arkadiusz Lenarcik

Wydawnictwo : ODDK
objętość: 884 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: IV
 
Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.

Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 140 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:
 • pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy)
  oraz
 • konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi (omówiono tu m.in.: leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów).

Każde zagadnienie zostało dokładnie scharakteryzowane pod kątem:

 • uregulowań polskiego prawa bilansowego (ustawy o Rachunkowości, ewentualnie Krajowych Standardów Rachunkowości);
 • rozwiązań przyjętych w MSSF;
 • prawa podatkowego (zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W publikacji:
 • szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych – warto mieć zawsze pod ręką w każdej sytuacji
 • liczne przykłady i odwołania do praktyki – nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów
 • wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia
 • przejrzysty układ zagadnień – pomoże szybko odnaleźć szukany problem
 • dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF.
Zmiany wprowadzone do V wydania książki:
 • dodano nowy rozdział 20. „Ujmowanie błędów i zmian zasad wyceny lub prezentacji operacji gospodarczych” – w oparciu o wytyczne ustawy o rachunkowości oraz KSR7
 • wprowadzono szereg aktualizacji związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianami w MSSF
 • dodano ponad 20 nowych, kompleksowych przykładów ilustrujących problemy z ewidencją księgową zdarzeń gospodarczych, w tym.in.:
– zakup samochodu osobowego na firmę
– wycena wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
– pożyczka udzielona w walucie
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
– odpis z tytułu utraty wartości materiałów
– ujęcie księgowe „ulgi na złe długi”
 i szereg innych zagadnień omawiających ważne i problematyczne zagadnienia
Dostępność:
duża ilość
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Cena: 42,00 zł
szt.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w jednostkach pomocy społecznej
Cena: 139,00 zł
szt.
 Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 378
ISBN: 978-83-255-7657-8
Redakcja: Ewa Pawka-Nowak
Autorzy: Sebastian Bach, dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak, Justyna Kisielewska, Ewa Pawka-Nowak, dr Izabela Świderek
 

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej.

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 70 schematów księgowań,
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Metody wyceny.

Książka uwzględnia specyfikę jednostek pomocy społecznej, gdyż przedstawia księgowania dotyczące:

 1. Funduszu alimentacyjnego,
 2. Świadczeń rodzinnych w tym świadczeń nienależnie pobranych,
 3. Środków dotacji wydatkowanych przez jednostki pomocy społecznej,
 4. Odsetek pobieranych przez jednostki pomocy społecznej (kontrowersje w zakresie ich naliczania i pobierania)

W książce zamieściliśmy również wzory polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy.

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej.

Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 168,00 zł
szt.
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Cena: 168,00 zł
szt.
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Dostępność:
duża ilość
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015
Cena: 102,00 zł
szt.
Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika - 2015

 

Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu,
praca pod red. Moniki Muchy
Autorzy: Jakub Boberski, Aleksander Gniłka, Bartosz Łukaszczuk, Sabina Moczko-Wdowczyk, Urszula Patrzek

 

 • wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza UNIMEX
 • rok wydania: 2015
 • format: B5

Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania tych podmiotów,w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości.
Wyjaśnia m.in.:
• status prawny podmiotu
• czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą
• kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT
• zasady rozliczania podatku naliczonego VAT
• zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
• zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej.
Stan prawny aktualny na 2015 rok.

Planowany termin wydania: luty 2015

Dostępność:
duża ilość
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym.
Cena: 84,00 zł
szt.
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym.
Dostępność:
duża ilość
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania
Cena: 84,00 zł
szt.
Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

 

Autor: Irena Kondratowicz-Garbarska

Wydawnictwo: PWE

Stron: 236

Wydanie: 2013

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-208-2034-8


 

Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy i wielkość wygospodarowanego wyniku finansowego. Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który stanowi dokumentację działań jednostki gospodarczej w pewnym okresie. Został on szczegółowo opisany w niniejszej książce. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z procedurą ustalania wyniku finansowego w różnych obszarach działalności jednostki gospodarującej, a także sposoby sporządzania rachunku zysku i strat. Uzupełnieniem książki są liczne przykłady, zadania wraz z rozwiązaniami oraz słownik użytecznych terminów.

 


Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, a także do praktyków: menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych i głównych księgowych.

 

Spis treści :

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych i krajowych standardów
1.1. Sprawozdanie finansowe w świetle Założeń koncepcyjnych
1.2. Cele i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.3. Definicje i części składowe sprawozdania finansowego
1.3.1. Części składowe sprawozdania finansowego
1.3.2. Bilans
1.3.3. Rachunek zysków i strat
1.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.3.5. Rachunek przepływów środków pieniężnych
1.3.6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
1.3.7. Pisemne sprawozdanie zarządu z działalności jednostki

 

Rozdział 2
Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
2.1. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat
2.2. Kryteria uznawania przychodów i kosztów
2.3. Metody sporządzania rachunku zysków i strat według MSSF i UoR
2.3.1. Prezentacja rachunku zysków i strat według MSSF
2.3.2. Prezentacja rachunku zysków i strat według UoR

 

Rozdział 3
Zasady rachunkowości a sporządzanie rachunku zysków i strat
3.1. Zasada memoriałowa
3.2. Zasada współmierności kosztów i przychodów
3.3. Zasada ostrożnej wyceny
3.3.1. Zasada realizacji
3.3.2. Zasada najniższej wartości
3.3.3. Zasada najwyższej wartości
3.4. Zasada niekompensowania
3.5. Zasada ciągłości

 

Rozdział 4
Podstawowa działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
4.1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
4.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4.1.2. Zmiana stanu produktów
4.1.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
4.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
4.2.1. Koszty działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym
4.2.2. Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym
4.3. Ustalenie wyniku ze sprzedaży w działalności operacyjnej
4.3.1. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą porównawczą
4.3.2. Ustalenie wyniku ze sprzedaży metodą kalkulacyjną

 

Rozdział 5
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
5.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
5.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
5.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

Rozdział 6
Pozostała działalność operacyjna w rachunku zysków i strat
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Pozostałe koszty operacyjne
6.3. Pozostałe przychody operacyjne
6.4. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych
6.5. Aktualizacja aktywów niefinansowych i jej efekt w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 7
Działalność finansowa w rachunku zysków i strat
7.1. Przychody finansowe
7.2. Koszty finansowe
7.3. Zbycie inwestycji finansowych
7.4. Aktualizacja wartości inwestycji finansowych

 

 

 

Rozdział 8
Straty i zyski nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
8.1. Definiowanie strat i zysków nadzwyczajnych
8.2. Ewidencja księgowa strat i zysków nadzwyczajnych
8.3. Prezentacja strat i zysków nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat

 

Rozdział 9
Metodologia obliczania wyniku w rachunku zysków i strat
9.1. Ustalenie zysku
9.2. Ustalenie straty
9.3. Obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

 

Rozdział 10
Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat
10.1. Założenia do przykładu wraz z rozwiązaniem
10.2. Schemat ewidencyjny wariantu porównawczego ustalania wyniku finansowego
10.3. Schemat ewidencyjny wariantu kalkulacyjnego ustalania wyniku finansowego

 

Rozdział 11
Zadania i rozwiązania
11.1. Rachunek zysków i strat
11.2. Ewidencja operacji wynikowych
11.2.1. Działalność operacyjna – sprzedaż produktów, towarów i materiałów
11.2.2. Działalność pozostała operacyjna – sprzedaż trwałych aktywów niefinansowych
11.2.3. Działalność finansowa – sprzedaż aktywów finansowych
11.2.4. Działalność losowa – straty i zyski nadzwyczajne
11.2.5. Współmierność kosztów i przychodów

 

Słownik użytecznych terminów

Dostępność:
duża ilość
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017
Cena: 84,00 zł
szt.
JAK PROWADZIĆ POPRAWNIE PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2017

Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

165 str. A-5,

Autor: Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśnieniami. Uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę.

Dostępność:
duża ilość
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Cena: 115,50 zł
szt.
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK

Autor: Przemysław Kral

objętość: 156 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2014
ISBN: 978-83-7804-194-8


Instruktaż dla wszystkich!

Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia.

Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie.

Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie i na czym ona polega?
Jak zgodnie z prawem przetwarzać posiadane dane?
Jakie są obowiązki administratora?
Zasady powierzania przetwarzania danych innemu podmiotowi.
Szczegółowa instrukcja jak dokonać zgłoszenia do GIODO.
Osobny rozdział poświęcono ochronie danych osobowych pracowników w firmach.


A także kompleksowy zestaw firmowych dokumentów, w tym m.in.
 • zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO, wypełnione w kilku wariantach
 • polityka bezpieczeństwa
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie wnioski, informacje i zgłoszenia.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny
, który zawiera niezbędne dokumenty przygotowane w formacie MS Word. Suplement umożliwia łatwą edycję, zapis i wydruk dokumentów.

Aktualny stan prawny
Uwaga – dnia 3 września 2014 r. w Dz.U. z 2014 poz.1182 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – który nie wpływa na aktualność treści publikacji.
Dostępność:
duża ilość
Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych
Cena: 89,00 zł
szt.
 Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych

 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 • Autorzy: Ewa Śnieżek , Michał Wiatr
 • Wydanie: 2 poszerzone
 • Rok publikacji: 2015
 • ISBN: 978-83-264-9360-7
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 448
Opis :

Opracowanie powstało w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania praktyków rachunkowości. Jego podstawowym celem jest wspomaganie polskich księgowych w trudnych pracach nad przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spójnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7 dotyczącym podstawowych zasad sporządzania cash flow.

Książka ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Omówiono w niej także metodologiczne podstawy tego sprawozdania oraz kontekst stosowania określonych procedur księgowych - aktualny stan regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i światowe trendy rozwoju sprawozdawczości finansowej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych sporządzających sprawozdania finansowe, a także dla biegłych rewidentów, analityków finansowych, studentów oraz uczestników szkoleń i kursów z zakresu rachunkowości i finansów.


Opracowanie jest konsekwentnie podporządkowane ogólnej tezie, że w każdej formie gospodarowania od najdawniejszych czasów głównym źródłem postępu gospodarczego była, jest i będzie wszechstronna informacja. Informacja ekonomiczna dotycząca przedsiębiorstwa jest zawarta w sprawozdaniu finansowym, którego elementem w przedsiębiorstwach będących uczestnikami obrotu gospodarczego jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Problemy związane ze sporządzeniem i analizą tego rachunku wymagają ciągłego badania i utylitarnych opracowań. Temu celowi służy ta publikacja.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner


Materiały online ilustrujące metody opisane w publikacji oraz służące do samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego na stronie www.praktyczne-aspekty-spp.eoficyna.com.pl

Informacje o autorach (redaktorach) :

Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Michał Wiatr - doktor, adiunkt Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw. Konsultant firm doradczych i szkoleniowych, współtwórcaprojektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw.

Dostępność:
duża ilość
Nowy system gospodarki odpadami w Polsce Tom I i II z CD
Cena: 396,00 zł
szt.
Nowy system gospodarki odpadami w Polsce Tom I i II z CD

Nowy system gospodarki odpadami w Polsce Tom I i II z CD

 

Wydawnictwo: Municipium

Rok wydania 2013

Cena: 396,00 zł. brutto

 

Pozycja ta to unikatowe kompendium wiedzy oraz praktyki, które ułatwi zarządzanie i zoptymalizowanie systemu, a dzięki temu osiągnięcie sukcesu. W Raporcie znajdują się dostępne akty prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej oraz komentarze opracowane przez znanych i cenionych praktyków.

Pokazujemy przykłady związane z segregacją odpadów za granicą oraz w wybranych gminach naszego kraju oraz przedstawimy narzędzia informatyczne dostępne na rynku i ułatwiające pracę. Do Raportu dołączamy płytę CD, na której znajdują się cenne kontakty, szkolenia e-learningowe dla Waszych pracowników oraz wzory dokumentów pozwalające wdrożyć nowy system.

Raport jest kompleksowym opracowaniem pozwalającym w prosty sposób zarządzać odpadami z zyskiem.

Wydawnictwo MUNICIPIUM SA powstało w 1990 r. Od początku jego misją jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym przez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce.
Dostępność:
duża ilość
Plan kont z komentarzem 2018. Handel, produkcja, usługi. Wydanie 20
Cena: 304,50 zł
szt.
Plan kont z komentarzem 2018. Handel, produkcja, usługi. Wydanie 20
Dostępność:
duża ilość
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
Cena: 84,00 zł
szt.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
 
Dostępność:
duża ilość
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Cena: 252,00 zł
szt.
Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.), dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 1306 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-223-5

Przedsprzedaż !!!


Najwybitniejsi prawnicy komentują każdy artykuł Ordynacji podatkowej.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiegopo kolei omawia poszczególne działy Ordynacji, czyli przepisy:
 • ogólnego prawa podatkowego,
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
 • a także zobowiązań podatkowych.

Ponad 1300 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, dzięki której każdy czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
 • rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
 • pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
 • obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
 • wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
 • jakie obowiązki spoczywają na organach podatkowych oraz jakie prawa przysługują stronom w postępowaniu podatkowym,
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego,
 • sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.
Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego, w tym interpretacje indywidualne i ogólne.

Integralną część publikacji stanowi użyteczny suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Kto powinien mieć komentarz na swej półce? Księgowe, doradcy podatkowi, pracownicy organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.
Dostępność:
duża ilość
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Cena: 156,00 zł
szt.
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych - 2018
Dostępność:
duża ilość
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Cena: 99,00 zł
szt.
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
 
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 • Autor: Dariusz Wędzki
 • Wydanie: 3 zmienione
 • Rok publikacji: 2015
 • Okładka: miękka
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 652
 • ISBN: 978-83-264-8378-3
Towar w kategorii: Rachunkowość, Prawo finansowe, Finanse i inwestycje,
 
Opis :

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie: jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
 2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
 3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
 4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
 5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
 6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
 7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

W stosunku do poprzedniego wydania:

 • Przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych.
 • Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej.
 • Zwiększono liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw.
 • Zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.

Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Podatki 2018 - ujednolicone przepisy

Format A4, 464 stron

Stan prawny: 02.01.2018 r.

Wydawnictwo: LEGIS

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zryczałtowany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT
6. Akcyza
7. Rachunkowość
8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Kontrola skarbowa
10. Swoboda działalności gospodarczej 

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona .

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl