Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

Polska Klasyfikacja Działalności PKD
Cena: 126,00 zł
szt.
Polska Klasyfikacja Działalności PKD
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD
Cena: 149,00 zł
szt.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 504
ISBN: 978-83-255-6433-9
Wydawnictwo: C.H. Beck
Redakcja: Ewa Sławińska-Tomtała
Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran, prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Elżbieta Iglińska, Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski, Ewa Sławińska-Tomtała, Stanisława Szlachta, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek


Przygotuj dokumentację księgowo-finansową swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami!

Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele zmian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych oraz w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały wpływ na dokumentację księgową funkcjonującą w jednostce finansów publicznych. Nowy 2014 r. zapowiada się również ciekawie pod względem liczby nowych regulacji. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są aktualne i sprawdzone wzory instrukcji i regulaminów księgowych regulujących zasady postępowania według nowoobowiązujących przepisów prawnych, które znajdą Państwo w publikacji pt.:

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami

Książka stanowi obszerną bazę wzorów wewnętrznych uregulowań, które powinna posiadać każda jednostka sektora finansów publicznych. Zawiera wszystkie najważniejsze wzory instrukcji i regulaminów księgowo-finansowych napisane z uwzględnieniem specyfiki jednostki finansów publicznych.

Na bazie tej publikacji główny księgowy i kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie mógł:

 • Sporządzić brakujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania,
 • Zaktualizować  istniejącą w jednostce dokumentację zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Książka stanowi również praktyczny przewodnik w zakresie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym idealny dla kierowników jednostek finansów publicznych. Jest zbiorem procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Publikacja pozwala na formalne uregulowanie systemu kontroli zarządczej, w tym obszarów dotyczących:

 • organizacji urzędu;
 • etyki w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • gospodarki majątkiem (inwentaryzacji, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, obrotu gotówkowego, magazynowego);
 • obiegu i kontroli dokumentów (finansowo-księgowych, drukami ścisłego zarachowania);
 • archiwizowania i zarządzania archiwum;
 • wszelkiego rodzaju rozliczeń (zakupu okularów korygujących wzrok,  rozliczeń wyjazdów służbowych i zagranicznych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, służbowych kart płatniczych);
 • instytucjonalnej kontroli (kontroli resortowej, kontroli wewnętrznej);
 • zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • udzielania zamówień publicznych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro i o wartości przekraczającej 30 000 euro), a także funkcjonowania Komisji Przetargowej;
 • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tym, co odróżnia tę publikację od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru. Komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki.

Integralną częścią książki jest płyta CD, na której zamieszczone są obowiązujące akty prawne związane z tematyką publikacji oraz ponad 80 wzorów dokumentów omówionych w książce.

Dostępność:
duża ilość
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015
Cena: 84,00 zł
szt.
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm 2015

 

Wydawnictwo: Sigma

Autor: Feliński Jerzy

Stron: 154

Oprawa: miękka

Format: A5

 

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2015 i lata następne. Poradnik zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Klasyfikacja segmentowa i budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania.

Dostępność:
duża ilość
Płace od A do Z w 2016
Cena: 168,00 zł
szt.
Płace od A do Z w 2016
Dostępność:
duża ilość
Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015
Cena: 189,00 zł
szt.
Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015

Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym) 2015

 

Autor: Krzysztof Janczukowicz

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 376 str.
format: B5
wydanie: 2015
ISBN: 978-83-7804-169-6

PODATKI DOCHODOWE DLA PRAKTYKÓW inaczej…

Polecamy drugie już wydanie cieszącej się dużą popularnością książki o podatkach dochodowych dla praktyków.

Co wyróżnia ten tytuł? 
Fakt, iż jest nakierowany na potrzeby praktyczne i uwzględnia wyłącznie czynne zastosowanie opisywanej w nim wiedzy. Potwierdzają to liczne przykłady, wykresy, diagramy, rysunki.

Dzięki tej lekturze – stykając się z nowym problemem, np. z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi – możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwestią i jej rozwiązaniem.

Autor omawia każdy fragment dotyczący podatków dochodowych z podziałem na część ogólną oraz poszczególne źródła przychodów:

I. Część ogólna
 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym
 2. Podstawy prawne
 3. Podatnicy
 4. Przedmiot opodatkowania
 5. Podstawa opodatkowania
 6. Stawki podatku
 7. Ulgi podatkowe
 8. Pobór podatku
 9. Rozliczenia zagraniczne
II. Opodatkowanie poszczególnych źródeł przychodów
 1. Stosunek pracy
 2. Działalność gospodarcza
 3. Działalność wykonywana osobiście
 4. Kapitały pieniężne
 5. Prawa majątkowe
 6. Najem i dzierżawa
 7. Odpłatne zbycie majątku
 8. Działy specjalne produkcji rolnej
 9. Emerytura i renta
 10. Inne źródła
Nie ma mowy o umiejętności, gdy brak wiedzy. Wiedza jest więc warunkiem koniecznym sprawnego operowania w praktyce. Kto zdaje sobie z tego sprawę, powinien być z lektury tej książki zadowolony.

Stan prawny: 1 stycznia 2015 r.

Suplement elektroniczny zawiera zestaw ujednoliconych na rok 2015 ustaw:
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • o podatku dochodowym od osób prawnych
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • o podatku tonażowym.
Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

(…) Autor prowadzi swoje wyjaśnienia w rzadko spotykany, niezwykle uporządkowany i systematyczny sposób – każde zdanie Jego rozważań wynika logicznie z poprzedniego, wyjaśnienia są przejrzyste i zrozumiałe, a zdań zbędnych próżno by szukać.

Liczne są obrazowe przykłady oraz tabele, wykresy i podsumowania, ułatwiające przyswojenie przekazywanych treści. W przypadkach zaistniałych w praktyce wątpliwości interpretacyjnych Autor przedstawia ich tło oraz panujące w praktyce rozwiązanie (lub informuje o jego braku) w oparciu o orzecznictwo, którego dobór jest nader udany. Orzeczenia są liczne, ale nie przytłaczająco liczne – za to reprezentatywne, wybrane starannie.

(…) Tytuł cechuje się rzadko spotykanym wysokim poziomem merytorycznym, nie tracąc przy tym nic na przejrzystości i jasności przekazywanych treści. Można wręcz stwierdzić, że stanowi on świadectwo wyjątkowego talentu dydaktycznego Autora. Wartość poznawcza recenzowanej pozycji jest ogromna, a sposób zaprezentowania wiedzy, mimo trudnego tematu, niezwykle przystępny.

Z recenzji dra Łukasza Karczyńskiego

Dostępność:
duża ilość
Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)
Cena: 168,00 zł
szt.
Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

 

Wydawnictwo: ODDK

Autorzy: Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

objętość: 304 str.
format: B5
wydanie: 2016
 
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze.
 
Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na  zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500+”.
 
Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.:
 • wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • właściwości organu,
 • kwalifikacji osoby do przyznania świadczenia,
 • postępowania dowodowego,
 • zawieszenia/umorzenia postępowania administracyjnego, 
 • decyzji organu właściwego przyznającego świadczenie,
 • postępowania w związku z wniesieniem zażalenia/odwołania,
 • zwrotu świadczenia pobranego nienależnie;
 • sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej,
  w tym. dot. m.in.:
  • organizacji podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego,
  • postępowania w sprawach o świadczenie,
  • marnotrawienia środków,
  • organizacji systemu ochrony danych osobowych.
Przedstawione kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz listy kontrolne stanowią wyłącznie punkt widzenia autorów opracowania, będący efektem wieloletniej pracy w organach samorządu terytorialnego oraz wykonywania doradztwa na rzecz samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Dostępność:
duża ilość
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
Cena: 149,00 zł
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 230

ISBN: 978-83-255-7182-5

Autorzy: adw. Szymon Czerwiński, Grzegorz Goleń Planowany

Termin wydania: IV kwartał 2015 r.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) to publikacja, w której szczegółowo omówiono nowe przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) oraz praktyki międzynarodowej (WTO i GATT). Niniejsza publikacja dotyczy nowej w Polsce lecz występującej od dawna w państwach zachodnich instytucji opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Według nowych przepisów polscy podatnicy posiadający spółki-córki w krajach o korzystniejszym systemie podatkowym niż Polska będą musieli pod pewnymi warunkami rozpoznawać i płacić w Polsce podatek od zysków generowanych przez te spółki-córki. Z uwagi na powszechność rozwiązań optymalizacyjnych obejmujących zastosowanie takich spółek położonych m.in. na Cyprze, Malcie czy też w Holandii, zmiana dotknie tysięcy podatników podatku CIT w Polsce. Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację wprowadzającą regulacje opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), która wchodzi w życie 1.1.2015 r. Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą: I. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych (praktyka międzynarodowa). II. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych i swobody przepływu kapitału. III. Opodatkowania zagranicznych podmiotów kontrolowanych w Polsce ( przed wejściem zmian i po wejściu zmian, podstawy prawne, praktyka podatkowa). IV. Podatników w opodatkowaniu zagranicznych podmiotów kontrolowanych. V. Obowiązków zgłoszeniowych. VI. Zasad wymiaru i zapłaty podatku od zagranicznych podmiotów kontrolowanych. VII. Organów podatkowych w postępowaniu podatkowym związanym z opodatkowaniem zagranicznych podmiotów kontrolowanych (zakres kontroli i wymiana informacji). VIII. Przepisów karno-skarbowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu wspólnotowemu, praktyce międzynarodowej, przykładom i interpretacjom, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania nowych przepisów prawa podatkowego. Dodatkowym atutem publikacji są liczne przykłady rozliczeń oraz schematy struktur wraz z opisami ich konsekwencji podatkowych. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym, adwokatom i ekspertom ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Publikacja będzie stanowiła także nieoceniona pomoc dla sędziów sądów administracyjnych oraz osób zarządzających funduszami typu private equity.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line! Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus – w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki. Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Dostępność:
brak towaru
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
Cena: 84,00 zł
szt.
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
Dostępność:
duża ilość
Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015
Cena: 139,00 zł
szt.
Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015

Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 300
ISBN: 978-83-255-7978-4
Autorzy: dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak, Ewa Pawka-Nowak
 

Planowany termin wydania: październik 2015 r.

Stan prawny: październik 2015 r.

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 

 • 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik.
 • 10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za listopad.
 • 15 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania sprawozdań rzeczowo finansowych – finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2015 r.
 • 15 stycznia 2016 r.zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald
 • 31 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządów JST sprawozdania kwartalnego Rb-27ZZ oraz Rb-50 za IV kwartał.
 • 1 lutego 2016 r. upływa termin:
  - przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-27S i Rb-28S,
  - przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ,
  - przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał.
 • 10 luty 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń; dane wypełniane są w zakresie klasyfikacji budżetowej planu i wykonania,
 • 10 marca 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za luty
 • Do 31 marca 2016 r.należy sporządzić:
  - sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją,
  - roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSa.

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jak sporządzić roczne sprawozdania finansowe – szczegółowe omówienie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu wraz z przedstawieniem powiązań poszczególnych wierszy z kontami,
 2. jak w sprawozdaniu finansowym ująć salda kont bilansowych,  prawidłowo wyliczyć wynik finansowy i zaprezentować zmiany w funduszu jednostki,
 3. jak wyceniać aktywa  i dokonać odpis aktualizujący, w tym odpis na należności od dłużników alimentacyjnych,
 4. jak w sprawozdaniu Rb-27S ująć  plan, należności, dochody i saldo końcowe należności w stosunku do dochodów zaplanowanych, w  tym dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminom,
 5. jak w sprawozdaniu Rb-28S ująć plan, jego zaangażowanie, wydatki wykonane oraz zobowiązania w stosunku do wydatków zaplanowanych; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zaangażowaniem;
 6. jak w sprawozdaniu Rb-27ZZ ująć plan, należności, dochody przekazane i wykonane  w tym potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz saldo końcowe należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z wykazywaniem potrąceń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związek z Rb-27S;
 7. jak w sprawozdaniu Rb-50 ująć wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz jakie zależności występują miedzy  sprawozdaniami Rb-50,  a Rb-28S i sprawozdaniem Rb-50 o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego,
 8. jakie wydatki w pomocy społecznej należy uznać za strukturalne i do jakich kodów je przypisać (np. rehabilitacja dzieci i młodzieży– kod 71; wynagrodzenia pracownika socjalnego nadzorującego realizowanie przez pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze – kod 71;
 9. jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 10. jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 11. jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 12. jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli,
 13. jak wykazywać należności według prawidłowych gup dłużników,
 14. jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
 15. jak wypełniać poszczególne części sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym jak rozliczać koszty obsługi zadań z uwzględnieniem wykluczenia wydatków na obsługę zasiłku dla opiekuna. W jaki sposób sprawdzić wydatki wykazywane w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wydatkami ujętymi w  sprawozdaniu Rb-28S.

Schematy księgowań w zakresie:

 1. Kosztów i przychodów na przełomie roku budżetowego,
 2. Różnic inwentaryzacyjnych,
 3. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
 4. Rezerwy,
 5. Różnice kursowe,
 6. Ustalanie wyniku finansowego,
 7. Korekty błędów,
 8. Odpisy aktualizujące należności,
 9. Zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Wzory dokumentów:

 1. Uzgodnienie sald – odcinek A i B,
 2. Protokół z weryfikacji należności,
 3. Zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych,
 4. Zarządzenie o inwentaryzacji,
 5. Przykładowe rozliczenie (wycena) spisu materiałów spisanych w koszty a niezużytych,do końca roku,
 6. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 8. Zarządzenie do odpisu aktualizującego w OPS,
 9. Bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu,
 10. Sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-ZZ, Rb-28S, Rb-50,
 11. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN,
 12. Sprawozdania Rb-WSa,
 13. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z funduszu alimentacyjnego,
 14. Sprawozdania rzeczowo-finansowe ze świadczeń rodzinnych.

Książka zawiera ponadto liczne tabele, zestawienia oraz przykłady sporządzania poszczególnych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki jednostek pomocy społecznej.

Dostępność:
duża ilość
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
Cena: 84,00 zł
szt.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018
 
Dostępność:
duża ilość
Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym – instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)
Cena: 147,00 zł
szt.
Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym – instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)

Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym – instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)

Autor: Andrzej Sikorski

Wydawnictwo: ODDK

objętość: 164 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-149-8


Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.:

 • Analizę i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
   
 • Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym: 
  – rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
  – rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
  – rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
  – ryzyko związane z transportem towarów - INCOTERMS 2010,
  – instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  – praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
   
 • Transport morski – żegluga regularna i nieregularna
   – m.in. wszystko o konosamencie, czym jest morski list przewozowy.
   
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): zakres stosowania i Prawo przewozowe:
  – zakres stosowania, przewozy krajowe i międzynarodowe, pojęcie osoby uprawnionej,
  – podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  – relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną",
  – reklamacja – jak to robić prawidłowo i skutecznie.
   
 • Umowa spedycji a umowa przewozu:
  odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za nieprawidłowe załadowanie towaru, wypełnienie listu przewozowego, czy udzielenie zlecenia, w którym nie uwzględnia się czasu pracy kierowców
  – podobieństwa, różnice pułapki,
  – odpowiedzialność spedytora: za co odpowiada a za co nie odpowiada,
  – dlaczego i kiedy spedytor jest pozywany do odpowiedzialności jak przewoźnik,
  – dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, Karnet TIR, zezwolenia EKMT, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
   
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Całość wzbogacona wzorcową dokumentacją i sporą ilością przykładów.

Książka zawiera suplement elektroniczny, który zawiera wzorcową dokumentację oraz pakiet przepisów prawnych dla logistyków i spedytorów.
Dokumentacjato:
 • Lista kontrolna kierowcy
 • Ogólne Polskie Warunki Przewozu (OPWP) 2013
 • Zlecenie (umowa) przewozu
 • Krajowy list przewozowy – wzór podstawowy i rozszerzony z instrukcją jego wypełnienia
 • Przykład reklamacji z odpowiedzią odmowną
 • Zlecenie (umowa) spedycji
Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Kodeks morski - Przewóz ładunku (wyciąg)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Dokumenty przygotowane w formacie MS Word (łatwa edycja, zapis i wydruk).
Dostępność:
duża ilość
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków

– przykłady

– wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych

(z suplementem elektronicznym)

 

objętość: 190 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-157-3


Dzięki książce:
 1. poznasz i wdrożysz najnowsze przepisy obowiązujące w zakresie ustalania terminów zapłaty we wszelkich transakcjach handlowych
 2. skorzystasz z instruktażu, który pomoże zarówno przy zawieraniu i wykonywaniu transakcji, ale także przy dochodzeniu swych należności na drodze sądowej (omówiono także mające zastosowanie zagadnienia z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego)
 3. dowiesz się, czym jest stała rekompensata i jakie są pozostałe uprawnienia wierzyciela
 4. nauczysz się na przykładach:
  – jak prawidłowo obliczać terminy?
  – jak i kiedy naliczać odsetki?
  – jak dokumentować transakcje?
  – jak nie dopuścić do przedawnienia roszczeń?
 5. otrzymasz wzorcowy Regulamin postępowania, dzięki któremu nowe przepisy zaczną obowiązywać Twoich pracowników
 6. będziesz miał pod ręką aktualny tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy wiesz, jaki maksymalny termin zapłaty możesz określić w umowie i jakie są nowe uprawnienia wierzyciela w razie jego przekroczenia?

Od dnia 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Stronami tychże umów mogą być przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód lub zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który oprócz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. oraz dyrektywy 2011/7/UE zawiera gotowy do wdrożenia wzorcowy Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, dla 4 grup podmiotów:
 • dla przedsiębiorcy
 • dla podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych
 • dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym
 • dla podmiotu publicznego zaliczanego do sektora jednostek finansów publicznych.
Regulaminy przygotowane są w formacie MS Word – dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniej pracy na plikach i dostosowywania dokumentów do indywidualnych potrzeb (dokumenty można edytować, uzupełniać o własne dane, zapisywać i drukować).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
Leksykon księgowego 2018. Pytania i odpowiedzi
Cena: 110,00 zł
szt.
Leksykon księgowego 2018. Pytania i odpowiedzi
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Cena: 262,50 zł
szt.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

 

Autorzy: dr Tomasz Brzezicki, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, dr Jacek Wantoch-Rekowski

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 542 str.
format: B5
wydanie: II, 2013
ISBN: 978-83-7804-121-4


Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pod red. dra hab. Wojciecha Morawskiego.

Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacjami Ministra Finansów, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i innych organów, wnikliwie omówili zagadnienia dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów). Szczególnie dokładnie przeanalizowali zwłaszcza te problemy, które budzą poważne wątpliwości.

W efekcie powstało kompleksowe opracowanie skierowane do praktyków: pracowników organów podatkowych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także do podatników oraz przedstawicieli doktryny. Korzystanie z niego ułatwiają skorowidz przedmiotowy oraz wykazy wszystkich orzeczeń i oficjalnych interpretacji prawa pojawiających się w tekście.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera tekst komentarza w formacie PDF (pozwalający na odszukanie, kopiowanie bądź wydruk interesujących fragmentów) oraz omówienie zmian treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w połączeniu z przepisami powiązanymi (pomocne w praktyce przy odnoszeniu się do nieobowiązującego już stanu prawnego).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
Cena: 105,00 zł
szt.
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
Dostępność:
duża ilość
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Cena: 239,00 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
Cena: 247,00 zł
szt.
 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Wydawnictwo: PRESSCOM

Autor: Ewaryst Kowalczyk

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-96-6

Liczba stron: 480

Okładka: twarda

 

Podwyższenie progu bagatelności z 14 tys. euro do 30 tys. euro ma zwiększyć elastyczność systemu zamówień publicznych, może jednak – szczególnie na początku – przysporzyć pewnych trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Praktyczna, dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów pzp.

 

Autor podpowiada, jak poprawnie ustalać wartość zamówień, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo. Tłumaczy, w jaki sposób zawrzeć umowę o zamówienie na zasadzie złożenia i przyjęcia oferty, negocjacji czy przetargu. Czytelnicy dowiedzą się, jak tworzyć i wprowadzać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz jakie elementy powinny się w nim znaleźć, by ułatwiał efektywną realizację zamówień w danej jednostce.

 

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD.

Ewaryst Kowalczyk– prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych. Wykładowca na uczelniach wyższych, doświadczony szkoleniowiec i prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Click Shop | Hosting home.pl