Wydawnictwa

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Polecane produkty

LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY
Cena: 63,00 zł
szt.
LEASING NA NOWYCH ZASADACH. ASPEKT PRAWNY, PODATKOWY I KSIĘGOWY

Leasing na nowych zasadach.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

142 str. A-5,

Autor: Aleksander Korczyn

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

Dostępność:
duża ilość
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD
Cena: 169,00 zł
szt.
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD
Dostępność:
duża ilość
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 168,00 zł
szt.
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

 

Rok wydania: 2014/2015
Wydawnictwo: C.H.Beck
Ilość stron: 651
ISBN: 978-83-255-6835-1
Wydanie: 7
 
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 
Autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Wojciech Sawczyn, dr Wojciech Piątek, prof. zw. dr hab. Roman Hauser


Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

 • egzekucja należności pieniężnych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • postępowanie zabezpieczające oraz
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające  m.in. z :  

 • ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
 1. właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
 2. zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
 3. rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
 4. odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
 5. rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
 6. rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
 7. rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
 8. wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
  Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.
 • ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
  Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
 • ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
  Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu „kod dostępu” wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2014 r. do 1 listopada 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kodeksu cywilnego.
Dostępność:
duża ilość
Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD
Cena: 129,00 zł
szt.
Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania + Kalkulatory płacowe na CD

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 398
ISBN: 978-83-2555-684-6
Redakcja: Anna Kopyść


Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawoden i poparte licznymi przykładami, źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo:

 • 14 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac
 • 110 praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń
 • 6 przykładowych list płac
 • zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy
 • zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń
 • 14 kalkulatorów do obliczania poszczególnych składników pensji na płycie CD
 • Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu bezpiecznie ustalisz potrzebne kwoty.
 • Szybciej wykonasz swoje obowiązki korzystając z gotowych schematów działania.
 • Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
 • W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
 • Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
 • Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.
 • Zestaw kalkulatorów dla działu płac to zbiór 14  nieodzownych narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie podczas naliczania poszczególnych składników pensji oraz
  kontroli dokonywania obliczeń.
 • Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo:
  • jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika,
  • jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca,
  • które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia,
  • czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki,
  • jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia,
  • jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt,
  • które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych,
  • jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne,
  • czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń,
  • jak obliczyć graniczną kwotę podstawy składek ZUS i podatku.
  Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:
  • ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
  • wyznaczania nowego terminu wypłaty,
  • naliczania godzin nadliczbowych,
  • rozliczania pracy w niedziele i święta
  • wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • rozliczania pracy w nocy,
  • wypłaty zasiłków chorobowych,
  • dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
  • przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości
Cena: 157,50 zł
szt.
Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Zmiany w rachunkowości 2015/2016 – praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach – ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości

Autor:Julia Siewierska
Wydawnictwo: ODDK
objętość: 218 str.
format: B5
wydanie: 2016
ISBN: 978-83-7804-263-1
 
 Największe od kilku lat zmiany w ustawie o rachunkowości
– sprawdź w jakim zakresie dotyczą one Twojej firmy!

Ważne zmiany w prawie, z którymi musi zapoznać się każdy księgowy omówione w przystępny i praktyczny sposób, z wieloma przykładami objaśniającymi nowe regulacje.

Dnia 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Publikacja jest przewodnikiem po znowelizowanych przepisach, zawiera szczegółowy komentarz do nowych regulacji, stanowi pomoc przy identyfikacji skutków ich stosowania zarówno w aspekcie zmian zasad (polityki) rachunkowości, jak i sporządzania samego sprawozdania finansowego.

Autorka szczegółowo omawia każdą ze zmian, prezentując przy tym praktyczne konsekwencje nowych regulacji z podaniem wielu przykładów liczbowych ułatwiających zrozumienie i zastosowanie zmienionych przepisów. Dodatkowo w publikacji zamieszczono ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.

Stan prawny – zmiana ustawy o rachunkowości weszła w życie w dniu 23 września 2015 r., ale zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednakże jednostki mogą zastosować zmienione przepisy (z małymi wyjątkami) do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 23 wrześnie 2015 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obejmują:

1. Wprowadzenie kategorii jednostek małych, którym dano możliwość skorzystania z wielu uproszczeń, w tym:

a) sporządzania skróconego sprawozdania finansowego,
b) wykazywania mniejszego zakresu danych w informacji dodatkowej,
c) zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

2. Wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości stosowania uproszczeń w zakresie:

a) klasyfikacji w księgach rachunkowych umów leasingu, najmu i dzierżawy na zasadach wynikających z przepisów podatkowych,
b) odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

3. Zmienioną definicję okresu amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

4. Zmiany ogólnych zasad stosowania przyjętej polityki rachunkowości.

5. Zmiany w zakresie konsolidacji:

a) zmiany definicji jednostki dominującej, powiązanej i stowarzyszonej, jak również znaczącego inwestora oraz znaczącego wpływu na jednostkę,
b) zdefiniowanie pojęcia zaangażowania w kapitale,
c) doprecyzowanie sposobu liczenia praw głosu oraz prawa powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących, oraz
d) nowe zasady zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

6. Zmiany w zakresie informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (nowe brzmienie załącznika nr 1 do ustawy):

a) nowy wzór bilansu (w tym m.in.: zmiany w obrębie podziału należności, inwestycji i zobowiązań; reklasyfikacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych, prezentowanych dotychczas w kapitałach własnych jako wielkości ujemne, do odrębnej pozycji C i D po stronie aktywów; uszczegółowienie niektórych pozycji kapitału własnego),
b) zmiany w obu wersjach rachunku zysków i strat związane z usunięciem pozycji wyniku z działalności nadzwyczajnej oraz zysków i strat nadzwyczajnych,
c) zmiany w zakresie dodatkowych informacji i objaśnień – nałożenie na jednostki obowiązku prezentacji większej ilości ujawnień niż dotychczas.

7. Wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych na podmioty działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych.

8. Zmiany w katalogu jednostek zobowiązanych do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

9. Zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in. przez fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, których roczne przychody nie przekraczają progu 100.000 zł.
Dostępność:
duża ilość
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych + płyta CD
Cena: 149,00 zł
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych + płyta CD

Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych + płyta CD

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 822
ISBN: 978-83-255-5737-9
Redakcja: Michał Culepa, dr Monika Kaczurak-Kozak, Piotr Walczak
Autorzy: Sebastian Bach, Aleksandra Bieniaszewska, Iwona Bobowska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Gabriela Czech, Grzegorz Dragon, Elżbieta Dworak, dr Monika Kaczurak-Kozak, Jacek Kowalski, Lucyna Kuśnierz, Wojciech Lachiewicz, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Michał Łyszczarz, Barbara Sajnaj, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Piotr Walczak, Małgorzata Wojtczak, Maciej Woźniak, Katarzyna Ziółkowska


Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia księgowe !!!

Autorzy pokazują jak w praktyce stworzyć dobrze funkcjonujący dział księgowy ...

Książka stanowi „swoistą” mapę drogową prowadzącą głównego księgowego
jednostki sektora finansów publicznych przez często pogmatwane ścieżki wyznaczane przez
rozbudowane regulacje prawne opisujące obowiązki podmiotów publicznych.

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie są różnice pomiędzy rachunkowością budżetową a rachunkowością jednostek
  gospodarczych;
 • czym są zasada kasowości i memoriału, oraz jakie są konsekwencje ich stosowania
  w jednostkach budżetowych i księgowości budżetu;
 • jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik na stanowisku księgowego i głównego księgowego;
 • jaki jest zakres kompetencji i obowiązków głównego księgowego;
 • za jakie czynności odpowiada księgowy, a za jakie kierownik jednostki w zakresie naruszenia
  dyscypliny finansów publicznych;
 • jak przeprowadzić procedurę planistyczną i budżetową (budżet, plan finansowy jednostki
  budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zgodność budżetu z wieloletnią prognozą
  finansową);
 • jak gospodarować finansami publicznymi (lokaty bankowe, zaciąganie zobowiązań, ograniczenia
  w uchwalaniu budżetu);
 • jakie są specyficzne zasady rachunkowości oraz wyceny w sektorze publicznym;
 • jak przygotować pełną dokumentację polityki rachunkowości (uproszczenia w księgowości,
  metody wyceny itp.), która nie zostanie zakwestionowana przez organy kontroli;
 • jak przeprowadzić procedurę inwentaryzacyjną w sektorze publicznym (specyficzne zasady
  wyceny, druki inwentaryzacyjne itd.);
 • jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz sprawozdania budżetowe.

Zalety publikacji:

 • wyjaśnia zagadnienia i pojęcia specyficzne
  dla sektora publicznego,
 • w sposób jasny i kompleksowy przedstawia
  sektor publiczny z perspektywy głównego
  księgowego,
 • zawiera wyjaśnienia bazujące na wielu
  praktycznych przykładach,
 • pokazuje powiązania między planami
  finansowymi (w tym budżetem) –
  ewidencją księgową – sprawozdawczością
  (budżetową i finansową) oraz klasyfikacją
  budżetową.

Do publikacji dołączona jest płyta CD na której znajdują się wzory m.in.:

 • umowa o pracę z głównym księgowy,
 • regulamin kontroli finansowej,
 • regulamin kontroli zarządczej,
 • polityka rachunkowości wraz z zarządzeniami (np. alternatywne metody wyceny aktywów
  i pasywów; czy też opis systemu przetwarzania danych),
 • zakładowy plan kont z opisami wszystkich kont,
 • instrukcja obiegu dokumentów,
 • instrukcja inwentaryzacyjna wraz z innymi dokumentami inwentaryzacyjnymi
  (harmonogram, protokoły, arkusze spisowe, oświadczenia, sprawozdania itd.),
 • sprawozdanie finansowe za 2014 r. w wersji Excel,
 • sprawozdania budżetowe w wersji Excel,
 • zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu
  jednostki sektora finansów publicznych,
 • wzór powierzenia pracownikowi jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie
  gospodarki finansowej w formie odrębnego imiennego upoważnienia,
 • upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków,
 • upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków,
 • uchwała w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów,
 • zestawienie informacji o stanie mienia JST.

Wybitne grono autorów

Publikacja ta została stworzona przez wybitnych specjalistów:
- finansów publicznych (Piotr Walczak, Wojciech Lachiewicz);
- rachunkowości (Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak, Maciej Woźniak);

oraz praktyków
– skarbników, biegłych rewidentów (Barbara Sajnaj, Gabriela Czech, Elżbieta Dworak, Sebastian Bach -
skarbnicy gminy, Iwona Bobowska - biegły rewident, Jacek Kowalski – były naczelnik wydziału kontroli
w RIO).

 
Dostępność:
brak towaru
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena: 157,50 zł
szt.
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Dostępność:
duża ilość
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Cena: 139,00 zł
szt.
Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
Dostępność:
duża ilość
Rachunkowość sektora finansów publicznych
Cena: 89,00 zł
szt.
Rachunkowość sektora finansów publicznych

Rachunkowość sektora finansów publicznych

 

Autor: Teresa Kiziukiewicz

Wydawnictwo: DIFIN

Format: B5

Stron: 420

Oprawa miękka

Wydanie 2014/2015

 

W książce przedstawiono zasady prowadzenia rachunkowości w poszczególnych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na każdym z trzech szczebli samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kolejnych rozdziałach pracy omówiono zagadnienia takie, jak:

- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
- ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ustalania wyniku finansowego, rozliczeń zakładów samorządowych z budżetem i pozostałych obszarów rachunkowości w podmiotach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetu środków europejskich,
- rachunkowość budżetu zadaniowego.

Każdy rozdział rozpoczyna ogólna charakterystyka prezentowanych w nim zagadnień i związanych z nimi podstawowych pojęć. Omawiane w rozdziałach szczegółowe problemy rachunkowości są poparte przykładami rozwiązań ewidencyjnych. Poszczególne podrozdziały kończy podsumowanie poruszanych w nich treści, co sprzyja wyeksponowaniu najistotniejszych kwestii merytorycznych. Poszerzenie wiedzy umożliwia natomiast zamieszczony po każdym rozdziale zestaw literatury przedmiotu. Taka konstrukcja jest bardzo ważna, ponieważ książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także osób zajmujących się rachunkowością w jednostkach sektora finansów publicznych.

Autorzy pracy są pracownikami naukowymi Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Pracowni Rachunkowości w Katedrze Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dostępność:
duża ilość
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)
Cena: 178,50 zł
szt.
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – komentarz dla praktyków

– przykłady

– wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych

(z suplementem elektronicznym)

 

objętość: 190 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2013
ISBN: 978-83-7804-157-3


Dzięki książce:
 1. poznasz i wdrożysz najnowsze przepisy obowiązujące w zakresie ustalania terminów zapłaty we wszelkich transakcjach handlowych
 2. skorzystasz z instruktażu, który pomoże zarówno przy zawieraniu i wykonywaniu transakcji, ale także przy dochodzeniu swych należności na drodze sądowej (omówiono także mające zastosowanie zagadnienia z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego)
 3. dowiesz się, czym jest stała rekompensata i jakie są pozostałe uprawnienia wierzyciela
 4. nauczysz się na przykładach:
  – jak prawidłowo obliczać terminy?
  – jak i kiedy naliczać odsetki?
  – jak dokumentować transakcje?
  – jak nie dopuścić do przedawnienia roszczeń?
 5. otrzymasz wzorcowy Regulamin postępowania, dzięki któremu nowe przepisy zaczną obowiązywać Twoich pracowników
 6. będziesz miał pod ręką aktualny tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy wiesz, jaki maksymalny termin zapłaty możesz określić w umowie i jakie są nowe uprawnienia wierzyciela w razie jego przekroczenia?

Od dnia 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Stronami tychże umów mogą być przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód lub zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który oprócz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. oraz dyrektywy 2011/7/UE zawiera gotowy do wdrożenia wzorcowy Regulamin postępowania związany z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, dla 4 grup podmiotów:
 • dla przedsiębiorcy
 • dla podmiotu publicznego niebędącego podmiotem leczniczym ani jednostką sektora finansów publicznych
 • dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym
 • dla podmiotu publicznego zaliczanego do sektora jednostek finansów publicznych.
Regulaminy przygotowane są w formacie MS Word – dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniej pracy na plikach i dostosowywania dokumentów do indywidualnych potrzeb (dokumenty można edytować, uzupełniać o własne dane, zapisywać i drukować).

Stan prawny: 2013 r.
Dostępność:
duża ilość
Podatki 2018
Cena: 99,00 zł
szt.
Podatki 2018
Dostępność:
duża ilość
Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory
Cena: 119,00 zł
szt.
Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

 

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 474
ISBN: 978-83-255-5763-8
Autor: Łukasz Prasołek

 
Kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy

w nietypowym ujęciu – opis wszystkich instytucji czasu pracy
w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

Książka ramowo ujmuje tematykę dokumentacji
w kontekście czasu pracy i zawiera:

- regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),

- umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy
(kształtujące wiele instytucji z zakresu czasu pracy),

- harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawą organizacji
pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych),

- problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
(obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób
ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

Publikacja skierowana jest zarówno do szefów firm i menedżerów
zajmujących się planowaniem czasu pracy załogi, jak i do specjalistów
z zakresu kadr i płac, którzy rozliczają i dokumentują czas pracy. Celem
„Dokumentacji czasu pracy” jest prezentacja niestandardowych
rozwiązań
usprawniających organizację czasu pracy w firmie a także
pomoc w sporządzaniu poszczególnych dokumentów.

Opracowanie jest wzmocnione
licznymi przykładami oraz
praktycznymi poradami
i wskazówkami
.

Dodatkowo książka zawiera ponad 20
stanowisk Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej
, dotyczących
najtrudniejszych kwestii
interpretacyjnych w zakresie czasu
pracy, jego rozliczania
i dokumentowania.

Niektóre omawiane przypadki
zobrazowane są screenami
z programu do zarządzania
czasem pracy
, pokazującymi, jak
automatyzacja procesu
planowania i rozliczania czasu
pracy
ułatwia bieżące
funkcjonowanie organizacji.

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie postanowienia obligatoryjne dotyczące
  organizacji czasu pracy muszą być zawarte
  w regulaminie pracy
 • Jakie są sposoby potwierdzania obecności w pracy
 • Na jakich warunkach pracownik może przebywać na
  terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu
 • Kiedy pracownik zachowuje prawo do
  wynagrodzenia mimo nieobecności w pracy
 • W jakich sytuacjach pracodawca może zawierać
  porozumienia z załogą i o czym strony muszą
  pamiętać
 • W jakich sytuacjach warto wprowadzać w firmie
  wydłużone okresy rozliczeniowe
 • Po co wprowadzany jest ruchomy lub przerywany
  czas pracy
 • Jakie elementy dotyczące czasu pracy powinny
  znaleźć się w umowie o prace z pracownikiem
 • W jakich sytuacjach pracownik może regulować
  swój czas pracy poprzez odpowiednie wnioski
  składane pracodawcy
 • Czym się kierować, wybierając – najkorzystniejszy
  z punktu widzenia firmy i pracowników – system
  czasu pracy
 • Kiedy pracodawca jest wyłączony z obowiązku
  tworzenia harmonogramów czasy pracy
 • Jakie są konsekwencje niezapewnienia
  pracowników przepisowych odpoczynków
  dobowych i tygodniowych, w jakiej sytuacji
  można taki odpoczynek skrócić
 • Czy trzeba tworzyć grafik niepełnoetatowcom
 • Jakie są konsekwencje błędów w grafiku
 • Kiedy jest korzystniej dla pracodawcy wydać
  polecenie pracownikowi (np. dotyczące odbiory
  nadgodzin), a kiedy czekać na jego wniosek
 • Które polecenia pracodawca ma obowiązek
  uzgadniać z pracownikiem
 • Czym się różni lista obecności od ewidencji czasy
  pracy i jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji
 • Jakie informacje pracodawca jest zobligowany
  zgłaszać do PIP i czym grozi niedopełnienie tego
  obowiązku
 • Dlaczego lista płac jest tak ważna dla
  inspektorów PIP
 • Jaki jest wpływ siatki płac
  na wynagrodzenie za nadgodziny
 • Kiedy można zastosować ryczałt za godziny
  nadliczbowe
Opinia:

Po pierwsze książka wypełnia ewidentną lukę na rynku (praktycznie nie ma tak wszechstronnych i wyczerpujących źródeł na ten temat), a po drugie, jest wprost skarbnicą wiedzy o czasie pracy. Co więcej, wiedzy praktycznej oraz jasno i zrozumiale przekazanej. Wyrazy podziękowania i uznania.

Wiesław Kaczmarek Kierownik Działu Obsługi Kadrowej
i Kontrolingu Kadrowo-Płacowego
RODP w Poznaniu

Dostępność:
duża ilość
Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
Cena: 84,00 zł
szt.
Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
Dostępność:
duża ilość
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo
Cena: 299,00 zł
szt.
Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Wydawnictwo: C.H.Beck

Rok wydania: 2015
Ilość stron: 1480

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Praktyczna pomoc dla
sędziów i pełnomocników

Praxis. Prawo pracy to praktyczny komentarz w ujęciu
systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych
i procesowych
oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych,
przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism
, a także
systemowi wzajemnych odesłań Praxis jest niezbędnym
narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga
interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa
oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię
prawną czy strategię działania.

Kompleksowe i praktyczne opracowanie materii

Unikalna prezentacja zagadnień z bardzo szerokiej perspektywy – zarówno pracodawcy oraz reprezentującego
go pełnomocnika, jak sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa pracy, a także z perspektywy
pracownika
. Publikacja zawiera argumentację do obrony własnych racji w sprawach z zakresu prawa pracy, prezentując
omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu, odniesienia do poglądów doktryny wyrażonych w innych
publikacjach, a także najnowsze orzecznictwo oraz wzory pism.

Najbardziej aktualny stan prawny

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany do KP, łącznie z wchodzącymi w życie w 2016 r. wprowadzonymi
m.in. przez: ustawę z 25.6.2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę; ustawę z 24.7.2015 r. dotyczącą uprawnień
związanych z rodzicielstwem; ustawę z 15.5.2015 r. dotyczącą wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków. Ponadto w części procesowej uwzględnia najnowsze zmiany do KPC,
w tym m.in. ustawę z 10.7.2015 r. dotyczącą informatyzacji postępowania cywilnego.

Stan prawny: 1 września 2015 r.

Jednym z największych atutów komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny
model wykładni
z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także
eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr
osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Dla czytelników tego komentarza
darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji
zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych
zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze
zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się
z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub
faktury za zakup niniejszej książki.

Dostęp trwa od 1 września 2015 r. do 1 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników
  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
  w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym
  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
  niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie
  oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów
  nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców
  prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
  pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
  ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat
  sądowych w sprawach cywilnych
Dostępność:
duża ilość
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Cena: 176,00 zł
szt.
Leksykon świadczeń ZUS - 2017
Dostępność:
duża ilość
Kodeks pracy. Komentarz
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks pracy. Komentarz
Dostępność:
duża ilość
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
Cena: 147,00 zł
szt.
 Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

 

 

Autor: Marlena Sakowska-Baryła

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2014

 

ISBN: 978-83-64512-05-6

Liczba stron: 424

Okładka: twarda

Jak zapewnić klientowi dostęp do informacji publicznej, nie naruszając przy tym przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? Na to i wiele podobnych pytań odpowiada pierwsza książka na temat relacji między prawem do informacji a prawem do prywatności.

 

Opracowanie pomaga rozwiązać konkretne problemy dotyczące przetwarzania i ujawniania danych osobowych, z którymi najczęściej borykają się osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Na podstawie praktycznych przykładów i bogatego orzecznictwa autorka wyjaśnia, jak równolegle stosować przepisy uodo i uodip, odpowiadając między innymi na pytania:

 • jak udostępniać informacje zawierające dane osobowe,
 • jakie dane o osobie pełniącej funkcję publiczną mogą być udostępnione w BIP lub na wniosek,
 • jak przygotować sesje rady lub sejmiku oraz posiedzenia ich komisji z uwzględnieniem ochrony prywatności,
 • czy wyłączenie dostępu do danych osobowych jest równoznaczne z koniecznością wydania decyzji,
 • na czym polega anonimizacja danych osobowych,
 • co należy do obowiązków administratora danych.

 

Książka jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w udostępnianie informacji publicznej, zwłaszcza do: urzędników państwowych i samorządowych, administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz radców prawnych i adwokatów obsługujących jednostki publiczne.

Dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Łódzkim. Jako administrator bezpieczeństwa informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych w urzędzie miejskim. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Dostępność:
duża ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

TEMIDAS Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Podatkowa www.temidas.pl ! Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Sklep internetowy od home.pl